Predikant:
ds. M.L. Eigenhuis
leoneigenhuis@openhofkampen.nl

    
  Redactie website
redactie@openhofkampen.nl
    

 
  Kerkgebouw:
Kerkelijk Centrum "Open Hof"
Lelystraat 49
8265 BB Kampen
Tel. (038)-3316144
Beheerder: F.Groen, tel. (038)-3316144

 

Kerkbode Hervormd Kampen

Insturen kopij:

kerkblad@hervormdkampen.nl
(uiterlijk maandag 20.00 uur voor verschijning)

Administratie, abonnementen e.d.:
wgvandersluis@kpnmail.nl

 

Kerkbode Gereformeerde Kerk Kampen

Insturen kopij:

kerkbode@gereformeerdekerkkampen.nl
(uiterlijk maandag 20.00 uur voor verschijning)


Kerkelijk bureau
Open Hof Hervormd


Botermarkt 6
8261 GR Kampen

tel : 038 331 3608
kb@hervormdkampen.nl

Openingstijden:
maandag- en woensdagmorgen van 9.00 - 12.00 uur

   
Kerkelijk bureau
Open Hof Gereformeerd


Burgwal 59
8261 EP Kampen
tel. 038 331 4265

Openingstijden:
maandag 19.00 - 20.00 u
woensdag 10.00 - 11.00 u

Logo's zijn gemaakt door Web by Step