Gemeenteberaad over zegening relaties (van mensen met dezelfde sekse)

Het gemeenteberaad is inmiddels geëindigd en in juni 2013 geëvalueerd in de kerkenraad. Via onderstaande links kunt u uzelf op de hoogte stellen van wat tot nu toe zichtbaar en hoorbaar voor iedereen de revue passeerde. Daarbij de tekst van de inleiding op de eerste gemeenteavond. Daarnaast de mogelijkheid om de preek te beluisteren die in het kader van het beraad werd gehouden aan de hand van het eerste deel van  Galaten 5. De tweede gemeenteavond heeft reeds plaatsgevonden op woensdag 22 mei 2013. Daar is het slot van Galaten 5 aan de orde gekomen en diverse 'ontucht-teksten'. De kerkenraad heeft het beraad afgerond in de vergadering in juni 2013.


Logo's zijn gemaakt door Web by Step