Zoeken binnen het jeugdwerk:
Jeugdwerk nieuws

Jeugd in ‘Glazen Kerk’ zamelt 1400 euro in

Op 18 december is de jaarlijkse benefietactie Serious Request gestart. Vanuit het Glazen Huis, dat dit jaar in Heerlen staat, zamelt 3 FM geld in. Dit jaar specifiek voor kinderen in conflictgebieden. Er wordt hen een kans gegeven op een betere toekomst, onder andere door scholing, beroepstraining en psychische hulp te bieden.
Geïnspireerd door dit gebeuren zijn de jongeren van de Burgwalkerk en Open hof in actie gekomen om geld in te zamelen voor Serious Request. Afgelopen zondag hebben zij een nacht wakker doorgebracht in de ‘Glazen Kerk’. Voor deze actie lieten zij zich sponsoren door familie en bekenden en haalden daarmee 1400 euro op.

Zondagochtend waren de jongeren al vroeg in de kerk. Ze startten samen met de kinderen van de kindernevendienst en knutselden allerlei kerstversieringen die na de dienst verkocht werden. Verder werden er statiegeldflessen ingezameld en werd er een deurcollecte gehouden. Om 21.00 kwamen ze weer naar de kerk om zich voor te bereiden op de lange, waakzame nacht. Gedurende de avond en nacht kwamen er veel mensen langs om mee te doen met spelletjes en games of gewoon voor de gezelligheid. Na een gezamenlijk ontbijt vertrok iedereen weer naar huis en…vermoedelijk naar bed. Het ingezamelde geld wordt door een groep jongeren persoonlijk naar het Glazen Huis in Heerlen gebracht.

Bekijk hier een impressie van alle gemaakte foto's.

Jongeren nacht in Burgwalkerk voor Serious Request

Ook dit jaar steunen de jongeren van de jeugdkerk de actie van Serious Request. Serious Request zet zich dit jaar in voor jongeren die onder zeer slechte omstandigheden leven en daardoor weinig kans hebben op scholing en ontwikkeling. Het gaat om jongeren in conflictgebieden als Syrië, Zuid-Soedan, de Centraal Afrikaanse Republiek en Democratische Republiek Congo De actie loopt via het Rode Kruis en biedt de jongeren een kans op een betere toekomst, onder meer door middel van scholing, beroepstraining, psychische hulp en een basis waarmee in levensonderhoud kan worden voorzien. De slogan van Serious Request is dit jaar 'Keep them going!'
Het glazen huis staat dit jaar in Heerlen, maar onze jongeren sluiten zich op in de Burgwalkerk. En dit keer een hele nacht!!! Zij gaan zondag 20 december om 22.00 uur de kerk in en blijven wakker tot 8.00 uur ’s morgens! Zij laten zich hiervoor sponsoren door familie en vrienden. Ook u kunt ze steunen, op de volgende manieren. In de ochtenddienst maken zij met de kinderen van de kindernevendienst kerstwerkjes die na de dienst worden verkocht in de grote zaal. U kunt ook u lege flessen inleveren in de hal van de kerk. Bovendien is er na de dienst een deurcollecte die ook voor dit goede doel is bestemd. U kunt ze ook op de volgende manier steunen: vanaf 22.00 uur bent u welkom in de kerk om te gamen met de jongeren, op de PC of om met hen gewoon ouderwets een leuk bordspel te spelen! Ook bent u van harte welkom die avond en nacht om hen iets lekkers (of energierijk…) te brengen, om het de hele nacht vol te kunnen houden…
Dus: op 20 december kunt u schone, glazen potjes inleveren (voor de kerstwerkjes), lege flessen inleveren (of emballagebonnen), kerstwerkjes kopen na de dienst, het goede doel steunen middels de deurcollecte of een jongere sponsoren om de hele nacht wakker te blijven.
U doet toch ook mee? We hopen dat het weer net zo’n groot succes wordt, als vorig jaar. Alvast hartelijk dank namens de jongeren van de jeugdkerk!

Dromen, durven, doen!

Dat is het thema van de @nline jongerendienst op 13 december om 17:00. in het Open Hof te Kampen. Wat zal daar nu mee bedoeld worden? We zullen het horen in de overdenking van Berthina van der Kamp. Tijdens deze dienst zal ook de hit "Mag ik dan bij jou" van Claudia de Breij door de band worden gespeeld. Het themalied in deze dienst.
De muziekbegeleiding morgenmiddag is door een enthousiaste groep muzikanten, die samen al vele jaren mooie muziek maken, maar helaas nog geen bandnaam hebben. Ze oefenen in ieder geval altijd bij en met groenteman Jacques van Marle aan de Hogeweg in Kamperveen.
De dienst is dus niet om 19:00 maar aan het einde van de middag en begint om 17:00. Vanaf 16:45 speelt de band live muziek, dus het is echt leuk om er al iets eerder te zijn.

Kom ook naar @nline voor de eigentijdse muziek en inspirerende overdenking!

O ja, omdat er na deze @nline nog een andere kerkdienst (adventsvesper) is, sluiten we deze keer niet af met koffie, thee of fris.

We hopen dat je er bij bent. Tot zondag.

Groetjes het @nline team.

Catechese 2015-2016


Voor de jeugd tot en met 15 jaar begint op 2 november de huiscatechese. Voor de jongeren van 16 jaar en ouder is er de 16plus kring. Voor wie wil nadenken over het doen van belijdenis is er is de belijdeniskring.

Huiscatechisaties
Start: De huiscatechisaties beginnen na de herfstvakantie, in de eerste week van november. Je kunt kiezen voor een kring op de maandag of dinsdagavond. Dit jaar lezen we met elkaar verhalen uit het evangelie naar Marcus. De huiscatechisaties worden verdeeld in vier blokken: twee blokken worden in het najaar gegeven en twee in het voorjaar. Een blok telt drie bijeenkomst. De data van de bijeenkomsten van het eerste blok zijn: 2 of 3 nov., 9 of 10 nov. en 16 nov. of 17 nov.
Opgave huiscatechese: Voor de huiscatechese is het van belang dat je je op tijd opgeeft in verband met de groepsindeling. Je kunt dat nu al doen via de mail. Stuur een mail naar mleigenhuis@gmail.com Ook in de kerk komen de komende zondagen intekenlijsten te liggen.
Geef je naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum door en de dag van voorkeur (maandagavond of dinsdagavond). Als je aangeeft bij wie je in de groep wil zitten (je mag een naam doorgeven), proberen we daar rekening mee te houden.
Uitnodiging: Als je je hebt opgegeven, krijg je in week 44 (dat is de week na de herfstvakantie) de uitnodiging van degene bij wie je thuis wordt verwacht!

16plus kring
We beginnen na de herfstvakantie op dinsdagavond 3 november. Je kunt je opgeven bij Erica de Goede (E-mailadres: tovtov@zonnet.nl) of bij ds. Leon Eigenhuis (mleigenhuis@gmail.com). Voor verdere informatie kun je terecht bij ds. Leon Eigenhuis (tel. 3325927) of mailen naar zijn bovengenoemd mailadres.
Dit jaar lezen we met elkaar gedeelten verhalen uit het evangelie naar Marcus. De huiscatechisaties worden verdeeld in vier blokken: twee blokken worden in het najaar gegeven en twee in het voorjaar. Een blok telt drie bijeenkomst. Aan elk blok gaat een toerustingsavond voor de huiscatecheten vooraf. De data van de bijeenkomsten van het eerste blok zijn 3 nov., 10 nov. en 17 nov.

Oproep: huiscatecheten gevraagd
Wie zou er dit jaar huiscatechese willen geven aan catechisanten in de leeftijd van 12-15 jaar? Het gaat om 12 bijeenkomsten, verdeeld over vier blokken van drie bijeenkomstem, twee in het najaar en twee in het voorjaar. Voorafgaand aan elk blok van drie bijeenkomsten, is er een toerustingsavond o.l.v. een predikant. We staan dan stil bij de inhoud (dit jaar gaan we met de catechisanten verhalen uit het evangelie naar Marcus lezen) en op deze avond worden ook de ervaringen uitgewisseld. Door het geven van huiscatechese, wordt het eigen geloof verdiept en hoor je hoe jongeren in onze gemeente bezig zijn met allerlei aspecten van het geloof. Doe mee en ontdek hoe verrijkend het geven van catechese ook voor jezelf kan zijn. Voor vragen kunt u zich richten tot ds. Leon Eigenhuis: mleigenhuis@gmail.com, tel. 3325927.

Belijdeniskring
We zijn benieuwd met wie wij als predikanten komend seizoen mogen optrekken in de belijdeniskring. In deze kring kan werkelijk alles ter sprake komen, omdat ook alles te maken heeft met geloof. Wie dat wil kan zich in deze kring voorbereiden op een eventuele belijdenis van het geloof, maar een ander is misschien al belijdend lidmaat en zou graag een tijd intensief met alle geloofsvragen bezig zijn. Ieder is hartelijk welkom.
Onderwerpen die in elk geval aan de orde komen zijn:
- Wat is de zin van ons leven?
- Hoe lees je de Bijbel?
- Wie is Jezus?
- Wat is de plaats van Israel en van de kerk in de wereld?
- Waar komt alle geweld vandaan?
- Hoe zit het met andere godsdiensten?
- De unieke Naam: JHWH
- Leven in de kracht van de Heilige Geest
We komen wekelijks bijeen op dinsdagavond van 20.00 tot ca 21.30 uur in Open Hof. We beginnen op dinsdag 13 oktober.
Graag van tevoren je aanmelden bij ds. Bart Gijsbertsen, tel. 038 33 15432 of mail b.gijsbertsen@planet.nl.

@nline jongerendienst 10 mei in het Open Hof

onlineMaandelijks worden op zondagavond laagdrempelige diensten gehouden in het Open Hof. Deze @nline-diensten hebben aansprekende muziek, of door bandjes van buiten of door eigen muzikale jongeren. Daarnaast zoeken we sprekers die op een frisse, eigentijdse en heldere manier de boodschap kunnen overbrengen. 

Zondag 10 mei kunnen we luisteren naar Jurjen ten Brinke, hij is onder andere bekend van "Opwekking 2014" en "Nederland Zingt 2015". De muzikale begeleiding wordt verzorgt door de Enthousiaste praiseband UP uit Wezep (en omstreken).

Ben je nog nooit geweest maar wel nieuwsgierig wat er allemaal gebeurt in zo’n Online-dienst: kom gerust 10 mei eens kijken en fris of koffie drinken! De deuren zijn open vanaf 18:30 uur.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catechese 2014-2015

Aanstaande zondag is het de startzondag. Daarna beginnen de catechisaties. In de week na de startzondag is er eerst een instructieavond voor de huiscatecheten, op dinsdagavond 4 november aanstaande in Open Hof. De catechisaties beginnen een week later, op maandagavond 10 en dinsdagavond 11 november (week 46). Voor de jeugd tot en met 15 jaar is er huiscatechese. Voor de jongeren van 16 jaar en ouder is er de 16plus kring. Voor wie wil nadenken over het doen van belijdenis is er is de belijdeniskring.

Huiscatechese
Voor de huiscatechese hebben zich al catechisanten opgegeven. Maar we hebben de indruk dat een aantal catechisanten zich nog moet opgeven. Dat kunnen jullie voor en op de startzondag doen. Geef je naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum op en ook de dag van voorkeur (maandagavond of dinsdagavond). Opgave via de mail is mogelijk. Stuur je mail naar brandtimmer@gmail.com De eerste bijeenkomsten zijn op maandagavond 10 en dinsdagavond 11 november aanstaande. Je krijgt de uitnodiging van degene bij wie je thuis wordt verwacht! Je kunt je ook op de startzondag opgeven, voor en na de kerkdienst. De startzondag wordt gehouden in de Burgwalkerk. Er liggen lijsten in de hal van de kerk.

Huiscatecheten
We hebben nog niet genoeg huiscatecheten. Dus zijn we nog op zoek naar gemeenteleden die het team van catecheten willen aanvullen. Mocht je aarzelen: weet dat je er als huiscatecheet niet alleen voor staat. Er is begeleiding en in de groep van catecheten worden regelmatig de ervaringen uitgewisseld. Het kan toch niet zo zijn dat we onze jongelui moeten zeggen dat zich geen begeleiders hebben aangemeld en de catechisaties opgeschort moeten worden? De eerste toerusting is gepland op dinsdagavond 4 november aanstaande in het Open Hof om 19.00 uur. De catechisaties beginnen in de week erna. Voor vragen kunt u zich richten tot ds. Eigenhuis of dhr. Brand Timmer (zie mail hierboven).

16+ kring
Voor de jongeren van 16 jaar en ouder begint de kring op dinsdagavond 11 november aanstaande van 19.00 uur tot iets voor 20.00 uur. De kring wordt gegeven door ds. Leon Eigenhuis en Erica de Goede, bij Erica thuis. Jullie kunnen je opgeven bij Erica de Goede (tovtov@zonnet.nl) en ds. Leon Eigenhuis (mleigenhuis@gmail.com). Wanneer je op de dinsdagavond niet kunt en wel graag wilt deelnemen aan een kring, geef het dan ook even door aan Erica of Leon.

Belijdeniskring
De belijdeniskring begint op dinsdag 11 november en zal worden geleid door de predikanten Bart Gijsbertsen en Leon Eigenhuis, van 20.00 uur tot 21.30 uur, in Open Hof. Jullie kunnen je bij een van de beide predikanten opgeven.

Jeugdkamp 2014 De jeugdkerkgangers hebben er een gezellig kamp van gemaakt. Nieuwsgierig? Bekijk dan de foto's!

Ga met de muis boven de foto staan en klik op het vergrootglas om het fotoboek van van het jeugkerkkamp 2014 te bekijken.

Seizoensafsluiting jeugdkerk OpenHof

Wat een geweldige dag voor de jeugdkerk om het seizoen af te sluiten! Genoeg wind in de zeilen en een heerlijk zonnetje erbij.

Wat wil je nog meer?

 


 


Wie deed open?

Heel veel kinderen deden de deur open tijdens de dienst op zondag 15 juni. De kinderen uit de kindernevendienst hadden een prachtige musical ingestudeerd met daarin veel bijbelse passages. Tussendoor werden veel liederen gezongen die goed pasten bij de scene die werd uitgebeeld.

Bekijk de foto's om nog even na te genieten van de prachtige voorstelling.


 

 

 

 

 

Paasontbijt 2014

De leiding van de jeugdkerk heeft op Paaszondag (20 april) een Paasontbijt voor jongeren georganiseerd, aansluitend werd er naar een film gekeken.

Tijdens dat de "volwassenen" in de kerk zaten te zingen en te luisteren genoten de "jongeren" van alle lekkere dingen die op tafel stonden. Het filmpje geeft een goede indruk van het super gezellige moment dat we met elkaar mochten hebben! Dit zouden we veel vaker moeten doen. :)

 


 


Archief

Logo's zijn gemaakt door Web by Step