Aanstaande zondag is het de startzondag. Daarna beginnen de catechisaties. In de week na de startzondag is er eerst een instructieavond voor de huiscatecheten, op dinsdagavond 4 november aanstaande in Open Hof. De catechisaties beginnen een week later, op maandagavond 10 en dinsdagavond 11 november (week 46). Voor de jeugd tot en met 15 jaar is er huiscatechese. Voor de jongeren van 16 jaar en ouder is er de 16plus kring. Voor wie wil nadenken over het doen van belijdenis is er is de belijdeniskring.

Huiscatechese
Voor de huiscatechese hebben zich al catechisanten opgegeven. Maar we hebben de indruk dat een aantal catechisanten zich nog moet opgeven. Dat kunnen jullie voor en op de startzondag doen. Geef je naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum op en ook de dag van voorkeur (maandagavond of dinsdagavond). Opgave via de mail is mogelijk. Stuur je mail naar brandtimmer@gmail.com De eerste bijeenkomsten zijn op maandagavond 10 en dinsdagavond 11 november aanstaande. Je krijgt de uitnodiging van degene bij wie je thuis wordt verwacht! Je kunt je ook op de startzondag opgeven, voor en na de kerkdienst. De startzondag wordt gehouden in de Burgwalkerk. Er liggen lijsten in de hal van de kerk.

Huiscatecheten
We hebben nog niet genoeg huiscatecheten. Dus zijn we nog op zoek naar gemeenteleden die het team van catecheten willen aanvullen. Mocht je aarzelen: weet dat je er als huiscatecheet niet alleen voor staat. Er is begeleiding en in de groep van catecheten worden regelmatig de ervaringen uitgewisseld. Het kan toch niet zo zijn dat we onze jongelui moeten zeggen dat zich geen begeleiders hebben aangemeld en de catechisaties opgeschort moeten worden? De eerste toerusting is gepland op dinsdagavond 4 november aanstaande in het Open Hof om 19.00 uur. De catechisaties beginnen in de week erna. Voor vragen kunt u zich richten tot ds. Eigenhuis of dhr. Brand Timmer (zie mail hierboven).

16+ kring
Voor de jongeren van 16 jaar en ouder begint de kring op dinsdagavond 11 november aanstaande van 19.00 uur tot iets voor 20.00 uur. De kring wordt gegeven door ds. Leon Eigenhuis en Erica de Goede, bij Erica thuis. Jullie kunnen je opgeven bij Erica de Goede (tovtov@zonnet.nl) en ds. Leon Eigenhuis (mleigenhuis@gmail.com). Wanneer je op de dinsdagavond niet kunt en wel graag wilt deelnemen aan een kring, geef het dan ook even door aan Erica of Leon.

Belijdeniskring
De belijdeniskring begint op dinsdag 11 november en zal worden geleid door de predikanten Bart Gijsbertsen en Leon Eigenhuis, van 20.00 uur tot 21.30 uur, in Open Hof. Jullie kunnen je bij een van de beide predikanten opgeven.