Voor de jeugd tot en met 15 jaar begint op 2 november de huiscatechese. Voor de jongeren van 16 jaar en ouder is er de 16plus kring. Voor wie wil nadenken over het doen van belijdenis is er is de belijdeniskring.

Huiscatechisaties
Start: De huiscatechisaties beginnen na de herfstvakantie, in de eerste week van november. Je kunt kiezen voor een kring op de maandag of dinsdagavond. Dit jaar lezen we met elkaar verhalen uit het evangelie naar Marcus. De huiscatechisaties worden verdeeld in vier blokken: twee blokken worden in het najaar gegeven en twee in het voorjaar. Een blok telt drie bijeenkomst. De data van de bijeenkomsten van het eerste blok zijn: 2 of 3 nov., 9 of 10 nov. en 16 nov. of 17 nov.
Opgave huiscatechese: Voor de huiscatechese is het van belang dat je je op tijd opgeeft in verband met de groepsindeling. Je kunt dat nu al doen via de mail. Stuur een mail naar mleigenhuis@gmail.com Ook in de kerk komen de komende zondagen intekenlijsten te liggen.
Geef je naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum door en de dag van voorkeur (maandagavond of dinsdagavond). Als je aangeeft bij wie je in de groep wil zitten (je mag een naam doorgeven), proberen we daar rekening mee te houden.
Uitnodiging: Als je je hebt opgegeven, krijg je in week 44 (dat is de week na de herfstvakantie) de uitnodiging van degene bij wie je thuis wordt verwacht!

16plus kring
We beginnen na de herfstvakantie op dinsdagavond 3 november. Je kunt je opgeven bij Erica de Goede (E-mailadres: tovtov@zonnet.nl) of bij ds. Leon Eigenhuis (mleigenhuis@gmail.com). Voor verdere informatie kun je terecht bij ds. Leon Eigenhuis (tel. 3325927) of mailen naar zijn bovengenoemd mailadres.
Dit jaar lezen we met elkaar gedeelten verhalen uit het evangelie naar Marcus. De huiscatechisaties worden verdeeld in vier blokken: twee blokken worden in het najaar gegeven en twee in het voorjaar. Een blok telt drie bijeenkomst. Aan elk blok gaat een toerustingsavond voor de huiscatecheten vooraf. De data van de bijeenkomsten van het eerste blok zijn 3 nov., 10 nov. en 17 nov.

Oproep: huiscatecheten gevraagd
Wie zou er dit jaar huiscatechese willen geven aan catechisanten in de leeftijd van 12-15 jaar? Het gaat om 12 bijeenkomsten, verdeeld over vier blokken van drie bijeenkomstem, twee in het najaar en twee in het voorjaar. Voorafgaand aan elk blok van drie bijeenkomsten, is er een toerustingsavond o.l.v. een predikant. We staan dan stil bij de inhoud (dit jaar gaan we met de catechisanten verhalen uit het evangelie naar Marcus lezen) en op deze avond worden ook de ervaringen uitgewisseld. Door het geven van huiscatechese, wordt het eigen geloof verdiept en hoor je hoe jongeren in onze gemeente bezig zijn met allerlei aspecten van het geloof. Doe mee en ontdek hoe verrijkend het geven van catechese ook voor jezelf kan zijn. Voor vragen kunt u zich richten tot ds. Leon Eigenhuis: mleigenhuis@gmail.com, tel. 3325927.

Belijdeniskring
We zijn benieuwd met wie wij als predikanten komend seizoen mogen optrekken in de belijdeniskring. In deze kring kan werkelijk alles ter sprake komen, omdat ook alles te maken heeft met geloof. Wie dat wil kan zich in deze kring voorbereiden op een eventuele belijdenis van het geloof, maar een ander is misschien al belijdend lidmaat en zou graag een tijd intensief met alle geloofsvragen bezig zijn. Ieder is hartelijk welkom.
Onderwerpen die in elk geval aan de orde komen zijn:
- Wat is de zin van ons leven?
- Hoe lees je de Bijbel?
- Wie is Jezus?
- Wat is de plaats van Israel en van de kerk in de wereld?
- Waar komt alle geweld vandaan?
- Hoe zit het met andere godsdiensten?
- De unieke Naam: JHWH
- Leven in de kracht van de Heilige Geest
We komen wekelijks bijeen op dinsdagavond van 20.00 tot ca 21.30 uur in Open Hof. We beginnen op dinsdag 13 oktober.
Graag van tevoren je aanmelden bij ds. Bart Gijsbertsen, tel. 038 33 15432 of mail b.gijsbertsen@planet.nl.