Zoeken binnen Nieuws:
Nieuws

From the category archives: Uncategorized

Uncategorized posts

Gebedsgroep Open Hof

Eens in de maand, op de tweede zondag, willen we als gebedsgroep bij elkaar komen.
We willen dan God danken en bidden in de vorm van een inleiding en vervolgens een kringgebed.
Ieder kan ook haar/zijn eigen gebedsonderwerpen meenemen. 
Graag zien we de gebedsgroep groter worden en ieder wordt uitgenodigd zich bij ons aan te sluiten.
Dat kan ook heel goed eenmalig zijn. Ook willen we dat er ruimte is voor persoonlijke aandacht en gebed.
Bij een kringgebed wordt hardop gebeden maar soms is dat moeilijk.
Ieder is echter vrij zijn of haar vorm te kiezen, ook gewoon stil er bij aanwezig zijn is prima. 
De  bijeenkomst is een half uur voor het begin van de morgen dienst in één van de zalen van het Open Hof.
In de kerkbode wordt aangegeven wanneer we weer bijelkaar komen.

Voelt u zich aangetrokken? Wilt u zich bij ons aansluiten?  Laat het ons weten of kom zondag langs.

Contact: praktijkbrink@planet.nl of w.gussekloo@home.nl
Met hartelijke groeten: Netty Brink en Wim Gussekloo


Update - Gemeenteberaad over zegening relaties

Logo Open Hof Kampen
De pagina "Gemeenteberaad over zegening relaties" is bijgewerkt met het document "Formulier Levensverbintenis".

 

 


Startzondag: Met hart en ziel geloven

Aanstaande zondag gaat het nieuwe seizoen van start met als thema ‘Met hart en ziel geloven’. Inspiratie daarvoor zoeken we in het nieuwe Liedboek. Van belang is dat u uw nieuwe liedboek meeneemt! Want in de dienst en ook in de workshop die erop volgt, zullen we uit het nieuwe liedboek zingen.

Lees alles in de agenda. 


 

Zeer geslaagde familiedag

De jaarlijkse Familiedag afgelopen zondag 30 juni was een groot succes! Ruim 80 gemeenteleden vanuit het Open Hof waren bijeen. Na de Meet & Greet, na afloop van de dienst, vertrok een ieder naar het groepskampeerterrein De Abbert. Elk gezin had zelf iets lekkers meegebracht. Jong en oud genoten van de lunch. Er werd door jong en oud enthousiast meegedaan aan het spel Levend Ganzenbord. Er was volop ruimte voor ontmoeting en ontspanning onder het genot van de zon. We zijn blij met deze grote opkomst en hopen volgend jaar opnieuw iets dergelijks te kunnen organiseren.

 

 


Update - Gemeenteberaad over zegening relaties

Logo Open Hof Kampen
Het gemeenteberaad is inmiddels geëindigd en wordt geëvalueerd in de kerkenraad.
Lees het volledige artikel op, Update - Gemeenteberaad over zegening relaties

 

 

Welke omwenteling staat ons te wachten?

Woensdag 29 mei presenteert het Groot Moderamen de uitkomst van een tweetal vergaderingen:   - De brede ambtsdragers vergadering van zaterdag 13 april 2013    - De Algemene Kerkenraad van donderdag 18 april 2013 Het Groot Moderamen wil graag volledig transparant zijn en u en jouw deelgenoot maken van onze visie op een "vitale Hervormde gemeente te Kampen" voor de komende decennia. Daarom nodigt zij u/jij van harte uit om deze gemeenteavond bij te wonen.   Datum:     Woensdag 29 mei 2013 Aanvang:   20.00 uur (vanaf 19.30 uur inloop met koffie) Plaats:   Kerkzaal van de Open hof, Lelystraat 49 Programma:   - Opening - Presentatie financieel ...

Lees de rest van de bijdrage »

Presentatie nieuw liedboek

Op zaterdag 25 mei 2013, wordt in Monnickendam op feestelijke wijze het nieuwe liedboek gepresenteerd. Het nieuwe liedboek komt beschikbaar in verschillende uitvoeringen. Naast de standaard uitgave is er bijvoorbeeld ook een uitgave voor kinderen, koren en ten behoeve van de begeleiding van de gemeentezang. Meer informatie over het nieuwe liedboek is te vinden op de website www.liedboek.nl. De presentatie is overigens live mee te beleven via www.luisterpost.nl. De bedoeling is dat wij in Open Hof vanaf de startzondag in september met het nieuwe Liedboek gaan werken. Misschien dat we daarvoor al wat liederen uit het nieuwe Liedboek in de diensten kunnen laten zingen. De tijd tot september gebruiken we vooral om wat wegwijs te raken in het nieuwe Liedboek. Hopelijk geeft het ons veel vreugde als we met elkaar zingen in de kerk. Het nieuwe liedboek is ook bedoeld als persoonlijk meditatieboek voor gebruik thuis. Daarom staan in het nieuwe liedboek ook meditatieve teksten die van betekenis kunnen zijn voor ons p ...

Lees de rest van de bijdrage »

Cantorij zoekt nieuwe leden

In onze wijkgemeente Open Hof kunt u met enige regelmaat de cantorij zien en horen in de eredienst. Soms zingt het koor alleen, maar ook heel vaak met de gemeente in wisselzang. Dat is dus niet alleen luisteren, maar ook meedoen.Wij hopen dat u als gemeente onze bijdrage in de liturgie waardeert. Van onze kant leveren we die bijdrage met veel animo. Echter om dit blijvend te kunnen doen hebben wij uw hulp nodig. Wij hebben dringend behoefte aan nieuwe leden. Vooral bassen hebben we te weinig. Binnenkort zal het Nieuwe Liedboek uitkomen. Dat zal naast oude bekende ook vele nieuwe liederen bevatten. De cantorij wil de gemeente graag helpen om die liederen ‘onder de knie’ te krijgen. Als u van zingen houdt is dit misschien een extra reden voor u om zich aan te melden als lid van onze cantorij. We oefenen op maandagavond van 20.30 tot 22.00 in de Open Hof. Dat gaat in een heel plezierige sfeer. De cantorij staat onder leiding van Arie van der Weerd. Informatie kunt u krijgen bij ondergetekenden. Welkom!Henny Boxm ...

Lees de rest van de bijdrage »

Gebedsboom

In de tijd van Pasen naar Pinksteren gaat het in de kindernevendienst aan de hand van de Bijbelverhalen over de vraag hoe dichtbij God kan zijn. Een manier om dicht bij God te komen is bidden. Vooral over dit onderwerp gaat het in deze periode in de nevendienst. In verband hiermee staat er voor in de kerk een kartonnen gebedsboom. Elke week neemt een groep kinderen de boom mee naar de nevendienst. Daar wordt op een ‘blaadje’ een gebedsintentie geschreven. Wanneer de kinderen weer in de kerk terugkomen, geven ze het blaadje aan de voorganger die het gebed van de kinderen laat terugkomen in de gezamenlijk gebeden voorbeden. Daarna wordt het blad aan de boom gehangen.Met het oog hierop is tot Pinksteren de volgorde van de dienst van gebeden en gaven omgedraaid: na het lied na de preek is er eerst de inzameling van de gaven. Tijdens de inzameling komen de kinderen terug. Daarna volgt de dienst van gebeden. De ouders die de kinderen uit de oppas willen halen om met elkaar de zegen te ontvangen, kunnen ...

Lees de rest van de bijdrage »

Palmzondag in het Open Hof

Kinderen hebben voor de dienst op 24 maart om 9.00 uur een mooi versierde palmpasenstok gemaakt. In de dienst werd de intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht en na de uitleg en prediking werd de intocht feestelijk gevierd. Bekijk hieronder de foto's van de viering.

 

Pagina's: Vorige12VolgendeReturn Top
Archief

Logo's zijn gemaakt door Web by Step