De komende zondagen (3 en 10 februari) kunt u na de morgendienst een 40-dagen-kalender meenemen. De Taakgroep Eredienst en Liturgie van Open Hof heeft deze kalender in samenwerking met Burgwalkerk, Noorderkerk, Westerkerk en Broederkerk wijk 4 voor u samengesteld. Het thema van deze kalender: woorden uit 1 Korintiërs 13. De woorden zijn: Geduld, Niet Zelfzuchtig, Spiegel, Geloof, Hoop en Liefde. Elk woord is een weekthema. Verder is voor elke week een meditatie geschreven door één van de predikanten en op de overige dagen is voorzien in een gebed, een lied of een gedicht. Alles gericht op een van de woorden uit de brief aan de Korintiërs. Tevens is er elke dag voorzien in een Bijbeltekst om te lezen. Op de zaterdagen is er aandacht voor de projecten van Kerk in Actie. U kunt de kalender gratis meenemen, maar een vrijwillige bijdrage is zeer welkom voor de gemaakte kosten. De Taakgroep Eredienst en Liturgie.