Zoeken binnen Nieuws:
Nieuws

Afscheidsdienst ds. Kasper Jager in Borger

Afgelopen zondag mochten Janna Bakering, Ans Tuitel en ik namens de kerkenraad en de beroepingscommissie de afscheidsdienst van ds. Kasper Jager in Borger bijwonen. Ds. Jager nam op zijn verzoek afscheid met een dienst, waarin het Heilig Avondmaal werd gevierd. Het was een mooie, soms ontroerende dienst, waarin Kasper Jager zelf aan alle gemeenteleden het brood, als symbool van het lichaam van Christus, overhandigde.

Na afloop waren er een paar korte toespraken. Op de terugreis concludeerden we dat in die toespraken precies terugkwam, waarom we voor ds. Jager hebben gekozen als onze nieuwe voorganger. Zijn optreden als verbinder, zijn rol in het pastoraat, zijn inspirerende preken, zijn aandacht voor de jeugd en jongeren, ze kwamen allemaal voorbij. Op de vrijdagavond daarvoor was er al een informeel afscheid geweest van de kerkelijke gemeente in Borger.

Aan het eind van de dienst werd ds. Jager officieel losgemaakt van de gemeente, waarna hij nog voor een laatste keer de zegen mocht uitspreken in de Goede Herderkerk. A.s. zondag zal hij dat voor het eerst doen in onze wijkgemeente. Het wordt een druk weekje voor hem en zijn vrouw Grietje. Op dinsdag de verhuizing naar Kampen en dan a.s. zondag de intrededienst. Zoals u weet is er geen morgendienst. De intrededienst begint om 14.30 uur en vindt plaats in de Brugwalkerk. Ook ds. Leon Eigenhuis en drs. Berthina van der Kamp zullen daarin voorgaan. Wat een feest voor ons als gemeente!

Na afloop is er fysiek geen ruimte om allemaal kennis te maken met Kasper Jager en zijn vrouw Grietje. Er zijn ruim honderd gasten aangemeld en daarmee is de grote zaal wel gevuld. Dat niet direct kennis kunnen maken wordt een week later goed gemaakt. Op 8 oktober gaat ds. Jager voor in de morgendienst. Na afloop is er onder het genot van een kopje koffie of thee alle tijd om Kasper en Grietje de hand te schudden.

Op 1 oktober zal ook de beroepingscommissie officieel worden ontbonden. Hun werk is dan echt gedaan. Een boeiend proces komt ten einde. Alle leden van de beroepingscommissie zullen dan de beroepingsmap in hun mailbox opschonen, zo schrijft het protocol voor. Wat gearchiveerd moet worden, is gearchiveerd. Alsof iemand over twintig jaar daar nog een keer naar wil kijken.

Behalve een boeiend proces, was het af en toe ook wel heel erg bureaucratisch. Ik dacht dat ik in mijn politieke leven wel wat gewend was. Maar je kunt in Nederland makkelijke een burgemeester benoemen dan een predikant beroepen en een intrededienst organiseren. Daar komt heel wat voor kijken. Ter illustratie: in het beroepings- en intredemapje in mijn mailbox zitten nu 713 mailtjes, waarvan ruim vijfhonderd ook beantwoord moesten worden.

Die procedure is nu afgerond. Dank aan allen die zich in die procedure hebben ingespannen om alles netjes te laten verlopen: de beroepingscommissie en de intredecommissie. Dank!!

Namens de kerkenraad,
Pieter Treep

LTE-dienst, zondagavond 19:00

Op zondag, 19.00 uur bent u weer van harte welkom in de Leerdienst Tora en Evangelie in kerkelijk centrum Open Hof.

We lezen als echo uit de synagoge een deel van de Sidra ‘Haäzinoe - Neig het oor’ (Deuteronomium 32:1-52), de Sidra die gelezen wordt op de Sabbat van deze week. Daarbij wordt een passende lezing uit het Nieuwe Testament gekozen.

Voor deze dienst is een gastpredikant uitgenodigd, ds. Reinier Gosker uit de Wijk. Ds. Gosker is voorzitter van de provinciale werkgroep Kerk en Israël. Eind deze week begint voor het joodse volk een periode van gedenken en vieren. Op 21 en 22 september wordt RosjHasjana – het Joods Nieuw jaar gevierd. Het is een nieuw Bijbelsjaar, een nieuw Joods kalender jaar begint rond Pesach.

Een week later, 30 september is het Grote Verzoendag, Jom Kippoer, de dag waarop Joden vergiffenis vragen aan elkaar en aan God en verzoening voor de gehele wereld. Deze hele periode omvat de 10 dagen van inkeer, of de Ontzagwekkende Dagen. Een plechtige tijd, die wordt afgesloten met één lange toon geblazen op de sjofar. Met de hoop en het geloof: de tijd begint opnieuw, we beginnen met een schone lei aan een beter toekomst.
De Protestantse Kerk heeft één zondag aangewezen waarop we onze bijzondere verbondenheid met het volk Israël, alle Joden over de hele wereld, benadrukken. Deze Israëlzondag is jaarlijks op de eerste zondag van oktober, dit jaar op 1 oktober.

In verband met Israëlzondag zal bij de Leerdienst Tora en Evangelie het 1e nummer van de nieuwe jaargang van het blad Kerk & Israël Onderweg liggen, u kunt een exemplaar meenemen. Verder kunt u informatie krijgen van de ontmoetingsdag van de provinciale werkgroep, die op 30 september gehouden wordt in Hasselt. Natuurlijk staat ook de boekentafel weer voor u klaar, waar u kunt lenen en terugbrengen.

Uitnodigingskaart intrededienst ds. Kasper Jager

Hierbij nodigen wij u van harte uit tot het bijwonen van de intrededienst, waarin

Ds. Kasper Jager

verbonden wordt aan de Protestantse Wijkgemeente “Open Hof“ te Kampen.
Deze intrededienst, die mede geleid zal worden door ds. Leon Eigenhuis en drs. Berthina van der Kamp, vindt D.V. plaats op zondagmiddag 1 oktober 2017 in de Burgwalkerk, Burgwal 60 te Kampen, aanvang 14.30 uur.

In de grote zaal staat vanaf 13.30 uur koffie of thee voor u klaar.
Tijdens de dienst is er oppas voor de jongste kinderen en wordt er kindernevendienst voor de kinderen in de basisschoolleeftijd gehouden.
Na afloop van de dienst is er voor u gelegenheid ds. Jager en zijn echtgenote persoonlijk te ontmoeten.

Namens de PWG “Open Hof“
Yke Bakker, scriba

Namens de Hervormde Algemene Kerkenraad
Gedy van Werven-Westerink, scriba

Kampen, augustus 2017

 

Klik hier voor de kaart

Startzondag: De foto's

Onze fotograaf heeft weer prachtige foto's gemaakt.
Klik hier om ze te bekijken.

Gemeente Groei Groep

Het nieuwe seizoen 2017-1018 gaat weer beginnen. Dit jaar gaan de Gemeente Groeigroep aan de slag met het volgende thema aan de hand van de eerste brief van Petrus: Jezus volgen in een verwarrende tijd.

Je bent welkom om met ons mee te denken en praten. Door het deelnemen aan een Gemeente Groei Groep kan je groeien:
(1) in je relatie met God. Door samen de bijbel te lezen hoor je hoe Gods Woord zich uitwerkt in het leven van anderen;
(2) in relatie met andere gelovigen. Door van hart tot hart te delen groeit de onderlinge verbondenheid als gelovigen;
(3) in vrijmoedig getuigen. Door in veilige kring uit te spreken wat de Heer voor jou betekent, vind je woorden om dat ook in een andere omgeving uit te spreken;
(4) In dienstbaar zijn met Gods gaven. In de kleine groep kun je ontdekken wat je ligt en waar je sterke en zwakke punten zijn. Het is de oefenplek voor een groter verband.

We komen 7 maal bij elkaar en gebruiken samen de maaltijd.
Na een korte inleiding gaan we in groepjes uiteen om van gedachten te wisselen en te zoeken naar de betekenis van de Bijbel vandaag en samen groeien in geloof.
In deze zoektocht is iedereen welkom en we vinden het fijn als jij ook met ons mee komt denken en praten!

Kosten boekje : 8,95, bijdrage maaltijd: 3,50

Data: Op woensdagavonden op 18 okt, 8 nov, 13 dec, 10 jan, 7 feb, 7 mrt en 11 apr ’s avonds van 18.15h- 21.30h , plaats: Open Hof.
Ieder is van harte welkom

Opgeven kan via ggg@openhofkampen.nl

Over de startzondag

Wij mogen terug op een goede, fijne en goedbezochte startzondag.
Dank aan allen die zich voor deze dag hebben meegewerkt en zijn gekomen.
Bij de berichten vindt u een terugblik van Pieter Treep op de startzondag en heringebruikneming van Open Hof.
Bij het thema van deze zondag schreef Ben Riesebos het gedicht 'Open Huis'

Een huis is belangrijk.
Een dak boven je hoofd
geeft bescherming en veiligheid.

Je ergens thuis voelen,
er als kind in huis zijn
is nog van veel meer waarde.

Bovenal: je thuis voelen
bij onze Schepper,
die met open armen ons
verlangend staat op te wachten.

Open huis; kom binnen.
We zijn welkom,
Uitgenodigd voor het feest.

Ons wijkfonds

Om binnen onze wijkgemeente het “gemeente zijn” inhoud te geven en waardevol te maken, hebben we financiële middelen nodig. Daarvoor collecteren we op elke laatste zondag van de maand voor het wijkfonds.

Als wijkgemeente willen we, om een paar zaken te benoemen,elkaar elke zondag ontmoeten bij de koffie, aandacht voor onze jeugd, aandacht voor de ouderen onder ons, aandacht voor, op z’n tijd, extra muzikale begeleiding in de eredienst, invulling aan het pastoraat en zo kunnen we doorgaan.

Veel van deze zaken worden gefinancierd uit het wijkfonds. Vorig jaar is er ruim 4200,- euro binnen gekomen voor ons wijkfonds wat zeker niet voldoende is om alle aktiviteiten financieel te ondersteunen.

Voor de eerstvolgende wijkfonds collecte (laatste zondag van september) vragen wij uw financiële aandacht voor de kosten die we voor onze startzondag maken. U kunt ook uw bijdrage over maken op rek. nummer: NL39FVLB0635815885 onder vermelding van een gift, waardoor het bedrag fiscaal aftrekbaar is.

Met een hartelijke groet van uw kerkrentmeesters.

Intrededienst ds. Kasper Jager

Afgelopen zondag verraste ds. Kasper Jager ons door met zijn vrouw Grietje de startzondag te bezoeken. Ze bleven tot en met de maaltijd en hebben in een ongedwongen sfeer al met velen kennis gemaakt. Vorige week kregen ze de sleutel van hun huis aan de Siriusweg 7. Ze gingen er gelijk aan de slag. Volgende week zullen ze daar al wonen.

24 september gaat ds. Jager voor het laatst voor in Borger. Dat doet hij in een avondmaalsdienst. Vanuit kerkenraad en beroepingscommissie zal een kleine afvaardiging uit Kampen daarbij zijn. Op 1 oktober zal ds. Jager ’s middags in de Burgwalkerk om 14.30 uur intrede doen in onze gemeente. Het wordt een feestelijke dienst. We zijn de Heer dankbaar dat we een voorganger hebben gevonden, die past bij onze gemeente en we zullen in deze dienst van onze dankbaarheid getuigen. Bovenal zullen we een zegen vragen voor ds. Jager. Zonder Zijn zegen is ook het werk van een predikant nutteloos.

Zo vallen we van het ene feest in het andere. U bent van harte uitgenodigd voor deze dienst. Er is dan ’s morgens geen dienst in de Open Hof. We hopen als kerkenraad dat de Burgwalkerk vol is en dat we op die manier een warm welkom bereiden voor onze nieuwe predikant.

Er zullen ook veel gasten van buiten komen. Op de uitnodigingskaart, die zij ontvangen hebben, staat vermeld dat na afloop er gelegenheid is om ds. Jager en zijn echtgenote persoonlijk te ontmoeten. Dat geldt echter alleen voor de gasten van buiten. Na afloop is er voor onze eigen gemeenteleden geen ruimte om uitgebreid kennis te maken met ds. Kasper Jager en zijn vrouw. Dat kan fysiek gewoon niet. De genodigden komen na afloop bij elkaar in de grote zaal van de Burgwalkerk en die is daarmee wel gevuld. In de komende weken komt er genoeg ruimte voor onze eigen gemeenteleden om kennis te maken.

Met een hartelijke groet, namens de kerkenraad,
Pieter Treep

Feest

Wat een feest was het afgelopen zondagmorgen in de Open Hof. En wat was u als gemeente lovend over de uitstraling van de kerkzaal en de hal. Het was fijn dat zovelen deze startzondag mee wilden maken.

Als ik de projectgroep en de bouwcommissie noem, dan weet ik dat tekort schiet. Want ook de mensen van de techniek, de schoonmaakploeg, de sauzers, de jeugdkerkleden en -begeleiders, de mensen van de oppasdienst en de kindernevendienst, de sjouwers en al die andere vrijwilligers, wat hebben ze een tijd en energie gestoken in ons kerkelijk centrum Open Hof. En veel moest gedaan worden onder grote tijdsdruk. Want het was de laatste weken topdrukte binnen de muren van de Open Hof. Het lijkt allemaal zo mooi: je gaat eind mei voor de laatste keer naar de Open Hof, kerkt een paar maanden in de Burgwalkerk en als je dan op 17 september terugkeert, is alles klaar. Een dik compliment aan allen die met name en die niet met name genoemd zijn!

Ook alle waardering voor aannemersbedrijf Van de Wetering en schildersbedrijf Roorda. Natuurlijk, ze kregen de opdracht en kregen daar ook voor betaald. Maar wat hebben deze mensen fantastisch meegedacht tijdens de verbouwing en wat waren ze flexibel om zaken op het laatst aan te passen of zelfs helemaal opnieuw te doen. Het was fijn om zo samen op te trekken.

Natuurlijk moeten we in de praktijk merken of alles inderdaad goed werkt en handig is. Heeft u tekortkomingen gezien of andere tips, laat het ons weten. We zullen daar zeker naar kijken. Heeft u een vraag over de kosten, dan kan ik daar gelijk antwoord op geven: zoals het nu lijkt, zijn we binnen de beschikbaar gestelde budgetten gebleven.

Leon en Berthina hadden samen met de voorbereidingscommissie een prachtig programma opgesteld. Wat was het mooi om tijdens de dienst uitleg te krijgen over onze kerkzaal en de betekenis van de diverse onderdelen op het liturgisch centrum. Wat was het inspirerend om de uitleg te horen van het liturgisch bloemstuk. Die hele grote bos gladiolen, die de veelkleurigheid van onze wijkgemeente symboliseerde. Het raam, waarbij je van buiten naar binnen kon kijken (en dan de paaskaars zag staan), maar waarbij je ook van binnen naar buiten mag kijken. De rotsblokken, die symboliseerden dat onze kerk gevestigd is op een stevig fundament: ons geloof in Christus en in Zijn opstanding. Het was een feest om deze dienst mee te maken.

Daarna mochten we samen koffiedrinken en u bleef massaal hangen om te genieten van die grote hal annex Hofzaal. Bij het levend ganzenbord dwaalden we door het gebouw en werden verrast door de mooie ruimtes voor de jeugdkerk en oppasdienst. Beiden pas op het allerlaatst ingericht. Tussendoor konden we met elkaar praten, ook naar aanleiding van de leuke opdrachten. En tot slot mochten we samen de maaltijd gebruiken volgens een zeer oud christelijk principe. Iedereen deelt met de ander van wat hij of zij heeft.

Vanaf nu mogen we elke zondag dat feest van de ontmoeting met Hem en met elkaar vieren in onze Open Hof. Voor iedereen is de heringerichte Open Hof een nieuw begin. Het geeft ons de ruimte om nu samen verder te bouwen aan onze wijkgemeente. Helpt u mee om dat bouwwerk gestalte te geven?
Pieter Treep

Taizé-viering, zondag 19:00

Een Taizéviering is een meditatieviering, gebaseerd op de vieringen van de interkerkelijke broedergemeenschap in het Bourgondische Taizé in Frankrijk, deze vieringen bestaan uit meditatieve liederen, een stilte, lezing, het Onze Vader en een Psalmgebed. Thema is "Thuis komen".

De viering begint om 19:00u en duurt tot ongeveer 19:45u, het inzingen begint om 18:50u en het inzingen en de meditatieviering wordt begeleid door een groepje van muzikanten.

Het wordt een interessante viering, tot zondag!

Namens de Taizécommissie,
Jeroen Linderhof

Archief

Logo's zijn gemaakt door Web by Step