Zoeken binnen Nieuws:
Nieuws

Vorming en Toerusting 2017-2018

Het programmaboekje van Vorming en Toerusting seizoen 2017-2018 is weer verschenen: in een prachtige gekleurde uitvoering.

We zijn blij dat we weer een breed en divers aanbod kunnen presenteren en we hopen dat velen zich uitgenodigd voelen.
Voor diegenen die niet een boekje in de brievenbus vinden, kan men in de kerk of op het kerkelijk bureau een exemplaar ophalen.
Via de website www.atmarks.nl/vent kan men het programma openen en zich volgens de instructie opgeven.

Commissie V&T

De toekomst van de Burgwalkerk

Zondagmorgen, 3 september Burgwalkerkdienst:

Afgelopen zondagmorgen waren in de eredienst in de Burgwalkerk momenten van aandacht voor het einde van de periode, waarin we in de Burgwalkerk wekelijks op zondagmorgen bij elkaar kwamen om de zondagse Eredienst te vieren. Er zijn veel afwisselende periodes geweest van maanden in de Open Hof naar de kerk gaan en dan weer maanden in de Burgwalkerk. De Open Hof wordt met ingang van 17 september de vaste locatie voor onze wijkgemeente voor de zondagse Eredienst. Ook al zullen we nog wel gebruik maken van de Burgwalkerk op feestdagen en voor diensten op bijzondere dagen, bijvoorbeeld de intrededienst van ds Kasper jager op 1 oktober, toch wordt het ánders, en het is al anders geworden. De verandering, het gemis van de BWK en wat daarbij hoort, gaat dieper dan we misschien in taal kunnen uitdrukken. Toch is dat in de dienst op verschillende momenten geprobeerd. Voordat we ons slotlied zongen, heb ik, Berthina van der Kamp, een tekst gelezen. Van verschillende gemeenteleden kwam het verzoek om deze tekst nog eens te kunnen lezen. Ik had een poosje geleden naast lied 821 in het Liedboek een tekst gelezen, die me aansprak. De tekst gaat over afscheid. Ik dacht daarbij aan de Burgwalkerk, en aan haar gemeenschap en aan onze wijkgemeente. Het is een afscheid hier tussen aanhalingstekens. Ik heb de tekst iets aangepast en aangevuld met woorden uit het Dienstboek. Een tekst om mee te nemen de toekomst tegemoet:

‘Afscheid’
God, zegen ons,
nu we weggaan van hier,
zolang voor velen ons thuis.

Help ons de dingen bij elkaar te zetten
die we nodig hebben voor onze reis,
en dan stil te staan,
te beseffen wat deze plaats voor ons betekent:
al die herinneringen in alle hoeken van dit gebouw, deze kerk
de muren die onze adem, onze woorden opzogen en weerkaatsten.

Dat ons vertrek in vrede is,
dat we een rijke oogst met ons mee mogen dragen
waar we in de toekomst mee vooruit kunnen.

Genees de pijn en het verdriet van het afscheid.
Geef ons de moed om een nieuwe omgeving onder ogen te zien,
en in verbondenheid met elkaar verder te gaan.

God, zegen ons vertrek.
Wij bidden U:
ga met ons mee,
blijf in ons midden
ons versterken met uw gaven,
wees onze reisgenoot
op weg naar uw toekomst
dat we thuis zijn bij U.

(vrij naar Sylvia Pearson en Dienstboek)

Startzondag 2017

Startzondag Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof'
Een open huis op een vast fundament

Welkom op de startzondag van onze wijkgemeente.
Welkom in kerkelijk centrum Open Hof.
Op deze zondag nemen we het verbouwde en vernieuwde Open Hof in gebruik.
Het thema 'Een open huis' sluit aan bij het landelijk thema van de Protestantse Kerk. Wat je in Open Hof vindt? Zalen en een gemeenschap van mensen. Open Hof is van jou en mij, van ons allemaal. Je vindt er de gemeente van Jezus Christus.
In dit huis komen we samen in Zijn Naam en gaan we open voor Hem en elkaar. Vandaar het thema van deze zondag:
Een open huis op een vast fundament.

Hoe ziet de startzondag eruit?
09.30 uur Opening van het gebouw. Graag voor 09.30 uur verzamelen op het plein voor de hoofdingang.
09.40 uur In de kerkzaal kijken we naar beelden over de verbouwing. Wie de opening niet wil/kan meemaken is vanaf 09.40 welkom in de kerk.
10.00 uur Kerkdienst
11.15 uur Koffiedrinken in de nieuwe koffieruimte, met iets lekkers, rondom de vernieuwde keuken.
11.45 uur Levend Ganzenbord, voor jong en oud, spelenderwijs kennis maken met het gebouw.
12.30 uur Gezamenlijke maaltijd. Voor soep en drinken wordt gezorgd. Graag zelf (belegd) brood meenemen om te eten en te delen.
13.30 uur Afsluiting

Privacy in de kerk

Wanneer u zondag rondkijkt in de opnieuw ingerichte Open Hof, dan valt het u misschien op dat er camera’s hangen. Geen bewakingscamera’s, maar camera’s die tijdens de dienst opnames maken. In steeds meer kerken in Nederland gebeurt dat en wij gaan dat nu ook doen. Bij bijzondere diensten, bruiloften en begrafenissen bijvoorbeeld, wordt steeds vaker gevraagd naar de mogelijkheid om niet alleen geluid, maar ook beeld uit te zenden. Familie en vrienden in het buitenland of iemand, die niet meer mobiel genoeg is om naar de kerk te gaan, kunnen dan via internet de dienst volgen in beeld en geluid.

Maar ook de reguliere diensten op zondag worden straks uitgezonden met beeld en geluid. Zo kun je thuis de kerkdiensten niet alleen horen, maar ook zien. En tijdens de dienst kan op het beamerscherm in beeld worden gebracht, wat voor in de kerk wordt vertoond. Zo kan bij het dopen niet iedereen in de kerkzaal goed zien, wat er gebeurt op het liturgisch centrum. Op zulke momenten kan het camerabeeld geprojecteerd worden op het scherm en is de doop voor iedereen goed zichtbaar. Het is niet de bedoeling dat de voorganger tijdens een dienst steeds in beeld komt. We hebben geen tv-dominees in dienst. De mensen thuis krijgen voorlopig nog dezelfde beelden te zien als de mensen in de kerkzaal. Op die manier kan de verbondenheid met de gemeente nog beter gestalte krijgen.

In de komende tijd willen de vrijwilligers, die zorgen voor de beeld- en geluidoverdraging kijken wat de mogelijkheden zijn. We werken niet met professionele krachten, maar met vrijwilligers. We geven hen graag de tijd om de mogelijkheden te bekijken en uit te proberen.

Wilt u zelf meedoen met de beamergroep en met de overige techniek? Graag, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Aanmelden kan bij kerkenraadsleden en bij de leden van de beamergroep.

Wanneer u zelf niet zoveel behoefte hebt om in beeld te komen tijdens de dienst, dan kunt u het beste niet helemaal voor in de kerkzaal gaan zitten. De camera’s nemen vooral het liturgisch centrum in beeld, maar het is bijna ondoenlijk om daarbij niet ook een paar rijen stoelen te filmen.

We hopen met de installatie van de camera’s en de beelden veel mensen een plezier te doen.
Pieter Treep

Herinrichting Open Hof - Update

Het is elke week weer een verrassing wat ik aantref, als ik de Open Hof binnenstap. Vooral de laatste weken is het boeiend om de verbouwing te volgen. Opbouwen is ook leuker dan afbreken. Het is best wel spannend om te zien hoe de kerk een gedaantewisseling ondergaat. Wordt het zo, zoals het vooraf is bedacht door de Projectgroep Herinrichting? En lukt het de bouwcommissie om alles echt zo uit te laten voeren door de verschillende aannemers?

Of het gelukt is, kunt u het beste zelf beoordelen. Een klein beetje krijgt u daar al een beeld van door de dia’s op de beamer, die we elke zondag laten zien. Misschien volgt u via de website wel de voortgang met behulp van de mooie foto’s, die Ab van Essen daar elke week weer opzet.

Deze laatste weken is het vooral afwerking. Het was spannend om alles af te krijgen voor 17 september. Dan hebben we immers de startzondag en dan wilden we als kerkenraad het seizoen beginnen in de vernieuwde Open Hof. We weten echter nu al, dat we het net niet helemaal gaan redden.

Op 17 september zal het werk voor 95% gereed zijn. U kunt alles bekijken. De keuken zal in gebruik genomen zijn, de kerkzaal is eveneens klaar voor gebruik. Dat geldt helaas niet voor de mooie vergrote Hofzaal. U zult zien dat er nog geen linoleum op de vloer ligt. Het laatst aangebrachte cement is net te laat droog om dat deze week nog te leggen. Het linoleum zal nu komende week worden gelegd.
Wat ik ook spannend vind, is het geluid in de kerkzaal. Het geluidsmeubel is verplaatst en dat zorgde ervoor dat alle leidingen opnieuw moesten worden aangelegd. Bovendien moet er naast geluid ook beeld worden verzorgd. Mark Vroom en Martijn van Unen zijn veertien dagen lang bijna dagelijks daarmee bezig geweest: aanleggen, testen, fouten opzoeken, herstellen, opnieuw testen, enzovoorts. Een megaklus. Zij horen bij die grote groep van stille werkers, die ervoor zorgen dat we straks een topgebouw hebben om te gebruiken.

We zijn dankbaar dat we straks een uitstekend geoutilleerd kerkgebouw hebben waar we samen ons geloof mogen belijden, inspiratie mogen ontvangen, elkaar kunnen ontmoeten. Maar het blijft een gebouw. Het is slechts een randvoorwaarde om gemeente van Christus te kunnen zijn. “Als de Heer niet helpt bij het bouwen van een huis, dan heeft het geen zin, ook al doen de bouwers hun best.” (Psalm 127 BGT).

Zondag starten we samen aan een nieuw seizoen in een mooi ingericht gebouw. Ik wens u namens de kerkenraad een hele mooie startzondag (voorbereid door weer zo’n mooie groep gemeenteleden, die in stilte hun werk doen) en een gezegend seizoen.

Hartelijke groet,
Pieter Treep

Vrijwilligers gezocht

OPROEP:
Eind augustus moet in de Open Hof nog wat sauswerk gedaan worden. Het laten uitvoeren door een professioneel bedrijf kan, maar dat kost het nodige. Met een stel vrijwilligers kan het werk ook prima gedaan worden. Wie heeft zin en tijd om een middag en/of een avond te sauzen in de Open Hof?
Opgeven: oproep@openhofkampen.nl

Approbatie ds. Jager

Vanuit de kerkenraad:
Afgelopen week kregen we officieel bericht dat we als kerkenraad alle formaliteiten met betrekking tot het beroep van ds. Kasper Jager volgens de regels der kunst hebben volbracht. Daarmee is de zogenaamde approbatie, toestemming van de Classis voor een verbintenis tussen gemeente en predikant, verleend. Het was een hele bureaucratische klus, maar die is gelukkig achter de rug. Nu kan alle energie gestopt worden in de intrededienst en het introductieprogramma.
De dienst, waarin ds. Jager verbonden wordt aan onze wijkgemeente, staat gepland voor zondag 1 oktober. Dat kunt u vast in de agenda noteren. Het wordt een middagdienst, die om 14.30 uur begint. ’s Morgens is er geen dienst. We hopen dat de Burgwalkerk ’s middags dan stampvol zit met mensen, die ds. Jager op die manier een warm welkom bereiden.
Inmiddels hebben Kasper Jager en zijn vrouw Grietje ook al een woning gekocht in Kampen. Ze gaan eind september vanuit Borger verhuizen naar Siriusweg 7, 8262 BE Kampen.

Herinrichting Open Hof

In de afgelopen weken heeft u iedere zondag, voorafgaand aan de dienst, foto's kunnen zien van de verbouwingswerkzaamheden in de Open Hof. Er gebeurt veel en het gaat snel. Dat moet ook wel, want op 17 september moet alles klaar zijn.
Iedere keer, wanneer ik een kijkje neem in de Open Hof, is er weer het nodige gebeurd. De kerkzaal is grotendeels leeg. Het plafond is van een whitewash voorzien. De achterwand is geverfd. Het stenen afscheidingsmuurtje is "onthoofd" en wacht op een nieuwe afdekking. De meeste stoelen zijn al verdwenen. Wilt u er nog wat hebben, wees er dan gauw bij. De nieuwe stoelen zijn inmiddels besteld. U zag ze op één van de dia's voorbijkomen.
De Hofzaal is nu helemaal gelijkvloers en sluit perfect aan op de hal. De vloerverwarming is aangelegd en ook al helemaal weggewerkt. Het wachten is alleen nog op de afwerking.
De keuken is twee keer zo groot geworden. Er is al betegeld, nu de vloer afwerken, het plafond aanbrengen en de apparatuur plaatsen.
De gang langs de zijzalen is doorgetrokken en hoeft alleen nog maar van een nieuwe verf- en sauslaag te worden voorzien.
Op het gebied van techniek wordt ook het nodige gedaan. Straks zal in de kerkzaal de techniek op een andere plek zitten, zodat onze technische mensen het geluid zelf ook goed horen. In twee zijzalen wordt een groot tv-scherm aangebracht, speciaal bedoeld voor presentaties tijdens vergaderingen. Daarnaast zal het vanaf september mogelijk zijn om in de kerkzaal diensten ook met beeld op te nemen en uit te zenden. Voor de mensen, die thuis meeleven, een enorme vooruitgang. Maar ook in de kerkzaal is het dan voor iedereen mogelijk om bijvoorbeeld het dopen goed te zien.
De bouwcommissie overlegt zeer regelmatig en bewaakt de financiën goed. We weten wat ons budget is en we zorgen dat we daar binnen blijven. We hadden een behoorlijke post onvoorzien opgenomen op de begroting en dat is maar goed ook. Tijdens zo'n grote klus kom je altijd weer voor verrassingen te staan en dan is het fijn dat er nog wat geld in de pot zit. Volgende week is de eerste week van de bouwvak. Het werk zal dan grotendeels stil liggen en wordt halverwege augustus weer opgepakt.
Hartelijke groet, Pieter Treep

De foto's van Ab van Essen kunt u hier bekijken.

Ds. Kasper Jager aanvaardt beroep Open Hof Kampen

Na een spannende maar vlot verlopen procedure heeft ds. Kasper Jager het beroep van onze Protestantse Wijkgemeente Open Hof op 7 juni aanvaard. ds. Kasper Jager blijft in verband met de zomervakantie tot eind september in Borger werken. De bevestigingsdienst in Kampen zal op 1 oktober 's middags plaatsvinden in de Burgwalkerk.

Op 23 mei heeft u als gemeente de kerkenraad gesteund in haar voornemen om ds. Kasper Jager te beroepen. Daarna heeft niemand gebruik gemaakt van de mogelijkheid om bezwaar in te dienen. Op 7 juni heeft een afvaardiging van de kerkenraad daarom een bezoek gebracht aan ds. Kasper Jager en zijn vrouw Grietje in Borger. Daar heeft ze in opdracht van de kerkenraad en van u de officiële beroepingsbrief overhandigd.
Ds. Jager had het recht om drie weken na te denken over de vraag of hij de stap naar Kampen wel wilde maken. Maar hij verraste ons met de mededeling dat hij geen gebruik wenste te maken van dat recht. Hij tekende de beroepingsbrief niet alleen direct voor ontvangst, hij tekende ook gelijk het officiële formulier, waarin hij meedeelt dat hij het beroep aanvaardt!
We zijn als kerkenraad dankbaar dat het proces zo goed is verlopen en dat we zo snel het gewenste antwoord hebben gekregen. We hebben ons het hele proces geleid gevoeld door Gods Geest en we danken Hem dat we een goede opvolger hebben kunnen vinden voor ds. Bart Gijsbertsen.
Ds. Kasper Jager heeft zijn huis in Borger te koop staan en is nu op huizenjacht in Kampen. Zijn vrouw en hij hebben er echt zin in om naar Kampen te komen. Om ze al een beetje voor te bereiden op Kampen, had Harmien Hooiveld een mooi welkomstcadeau samengesteld van Kamper producten, stadswandelingen, fietstochten door de IJsseldelta, een kalender van het Ikonenmuseum, het bidboek van de Buitenkerk, natuurlijk een boekje over de Kamper Uien, enzovoorts.
De PKN-gemeente van Borger moet nu een afscheid voorbereiden. Dat is zo kort voor de zomervakantie wat lastig en daarom hebben we afgesproken dat hij tot eind september in Borger blijft werken. De bevestigingsdienst in Kampen zal op 1 oktober 's middags plaatsvinden in de Burgwalkerk.
Binnen de kerkenraad is een commissie benoemd, die zich bezig zal houden met een introductieprogramma voor ds. Jager in onze wijk. Wanneer u daar suggesties voor heeft, kunt u dat bij ondergetekende melden.
De kerkenraad feliciteert u als gemeente met dit geweldige resultaat. In de volgende kerkbode zal Kasper Jager zich aan u voorstellen. In het stukje hieronder vindt u al vast een groet van hem.
Namens de kerkenraad, Pieter Treep

Groet uit Borger van ds. Kasper Jager
Borger woensdagavond 7 juni in huize Jager. Bij ons in de kamer zitten Harmien Hooiveld, Nanda Tegelaar, Hans van der Veen en Pieter Treep uit Kampen. Namens de Protestantse Wijkgemeente Open Hof hebben zij zojuist het beroep aan mij overhandigd. Zonder aarzeling zet ik mijn handtekening eronder. Ik heb er immers al vijf maanden over na kunnen denken. Het voelt warm en goed.
Het voelde al goed bij het lezen van de advertentie in januari 2017, waarin werd gezocht naar ‘een predikant, die je niet tegenkomt, maar ontmoet.’ Laat ik nouop zoek zijn naar een gemeente, waar je de mensen niet tegenkomt, maar ontmoet. En al bij mijn eerste kennismaking met de Open Hof heb ik ze ontmoet: de mensen uit de Beroepingscommissie, collega ds. Leon Eigenhuis en zijn vrouw Paulineke en ook de collega’s uit de andere wijkgemeenten. Het voelde warm en goed.
Op zondagmiddag 1 oktober mag ik in de Burgwalkerk intrede doen en zal ik als predikant worden verbonden aan de Wijkgemeente Open Hof. Ik zie er nu al naar uit om vanaf dan nog veel meer mensen in en om Kampen te mogen ontmoeten binnen en buiten de Open Hof. En ik hoop en bid dat we in de ontmoeting met elkaar God niet slechts tegenkomen, maar Hem in Jezus Christus ook echt mogen ontmoeten.
Een warme groet uit Borger, ds. Kasper Jager.

Cantatedienst in de Burgwalkerk

Op zondag 11 juni, om 17.00 uur, wordt de cantate BWV 24, Ein ungefärbt Gemüte, van Johann Sebastian Bach uitgevoerd. De Nederlandse betekenis hiervan is zoiets als een rechtschapen gemoed, een schoon geweten.
Alles nu wat u wilt dat u de mensen doen, doe dat hun. Deze tekst uit Mattheus 7 die ook wel de gulden regel genoemd wordt, staat centraal in deze cantate. Het is gemakkelijk hierop een ethiek te baseren en handboeken te schrijven waarin staat hoe we moeten handelen en een schoon geweten te behouden.

Maar het is niet gemakkelijk te begrijpen waarom wij mensen hier heel vaak niet van uit gaan. Haatteksten op internet, zelfmoordterroristen, opblazen van jonge concertgangers, doodsteken van mensen die hijab dragende-meisjes verdedigen: het zijn maar enkele van de vele voorbeelden die ingaan tegen de gulden regel. Liever de wereld verbranden dan de wereld nog langer verdragen, zo lijken deze voorbeelden te suggereren. De moed zinkt je soms in de schoenen en ik ontwikkel de laatste tijd een weerzin tegen de ochtendkrant.

Misschien is het niet onverstandig ons aan de hand van Bach's schoonheid te gaan bezighouden met het zoeken naar een rechtschapen gemoed, niet als een vlucht maar als een weg uit deze gekte. En Bach's weg is er niet alleen een van de buitenkant: hij eindigt zijn cantate met een oproep aan God de externe woorden en daden te laten samenvallen met ons interne hart. Moge ons ons dat gelijkmaken aan God en engelen!

Aan deze cantate werken mee:
Dineke Havinga voorganger
Joalien van den Houten sopraan
Hilka IJzerman alt
Aart Mateboer tenor
Lars Terray bas
Sander van den Houten organist
Bob Vaalburg dirigent
Het Bachkoor & -orkest Kampen

De entree is vrij, een gift bij de uitgang voor de onkosten wordt zeer op prijs gesteld."

Archief

Logo's zijn gemaakt door Web by Step