Zoeken binnen Nieuws:
Nieuws

Elke zondag na de morgendienst: koffie, thee of limonade

Vanaf februari is er na de morgendienst in Open Hof wekelijks gelegenheid om elkaar te ontmoeten met koffie, thee of limonade. Door de nieuwe aanmeldingen ter versterking van de bestaande koffieploeg is dit mogelijk geworden. Hartelijk bedankt hiervoor! De oproep voor nieuwe aanmeldingen blijft van kracht: u of jij kunt zich nog steeds aanmelden. Want met hoe meer mensen we deze taak kunnen delen, hoe minder vaak je aan de beurt bent voor de koffiedienst. Opgave graag bij Jannie Ruigendijk, kan per mail j.m.ruigendijk@gmail.com..

Het wekelijkse koffiedrinken brengt hopelijk goede ontmoetingen en gesprekken. Behalve dat brengt het ook meer kosten met zich mee. Er zal een mandje of een spaarpotje op de balie van de keuken komen te staan voor een vrijwillige bijdrage, net zoals in de Burgwalkerk de gewoonte is.

Gemeenteavond sectie De maten, Stationskwartier en buitengebied Kamper zijde

Alle gemeenteleden uit sectie 3 zijn van harte welkom op de sectieavond op woensdag 1 februari. Sectie 3 omvat de volgende wijken: De Maten, Stationskwartier en buitengebied Kamper zijde. We ontmoeten elkaar als leden van onze wijkgemeente rondom het jaarthema van de PKN: DEEL JE LEVEN…………
Op deze avond zullen onze predikant Leon Eigenhuis en kerkelijk werker Berthina van der Kamp aanwezig zijn. De avond begint om 19.45 uur (inloop met koffie om 19.30 uur) en wordt gehouden in kerkelijk centrum Open Hof. We streven ernaar om rond 21.30 de avond te besluiten.
Om enigszins een idee te krijgen op hoeveel aanwezigen we kunnen rekenen, zou het fijn zijn als u aan één van onderstaande contactpersonen laat weten of u komt. Maar ook zonder deze vooraanmelding bent u van harte welkom.

Tot ziens op 1 februari!
Namens de Taakgroep Pastoraat: Hans Voerman, voorzitter - havo53@home.nl. en Benno Ludden - bjaludden@ziggo.nl.

Ps.: Bent u deze avond verhinderd, dan bent u hartelijk welkom op één van de andere sectieavonden.

Wensboom

In het team van sectie 5 van de Taakgroep Pastoraat is het idee van een wensboom ontstaan. Deze boom afgelopen zondag een plaats gekregen in de hal van Open Hof. Het idee sluit goed aan bij het landelijke jaarthema 'Deel je leven'. Afhankelijk van het verloop van het project is het plan om de wensboom op een later tijdstip ook in andere secties in te zetten.

In deze boom kunnen door gemeenteleden 'vervulbare' wensen opgehangen worden. Iedere wens is welkom. Maar vanwege het ontbreken van budget, willen we u er wel op wijzen dat we geen kostbare wensen kunnen vervullen. We kunnen als wensen 'genietmomenten' realiseren. Hierbij kunt u denken aan een bezoek aan een koor waar u vroeger lid van bent geweest, bezoek aan iemand die uw interesse wekt binnen de kerk, een wandeling met iemand maken, samen eten, bezoek aan uw favoriete plaatselijke sportvereniging, muziek luisteren ...etc.

De foto's kunt u hier bekijken.

Kerkbalans 2017: Mijn kerk verbindt

Kerkbalans komt er weer aan. Het moment waarop u gaat bepalen, wat de kerk en alles erop en eraan u waard is. De officiële start is op 21 januari als de klokken van een aantal kerken in Kampen de actie inluiden. Dit jaar is het thema: "Mijn kerk verbindt".
In december en/of januari kregen alle gemeenteleden, die meedoen met Kerkbalans, een mail met het verzoek hun bijdrage digitaal te regelen. Wij zijn heel blij dat velen daaraan gehoor hebben gegeven en de stap naar digitaal hebben gezet. Degene die dat niet hebben gedaan zullen op de gebruikelijke wijze worden benaderd.

De Hervormde Gemeente en de Gereformeerde kerken in Kampen hopen volgend jaar een gezamenlijke folder Kerkbalans 2018 te kunnen aanbieden. De kerk richt zich op de toekomst.

We hopen en bidden dat u de kerk ruimhartig wilt steunen.

Leerdienst Tora en Evangelie

Na een aantal seizoenen Leerdienst Tora en Evangelie kunnen we verheugd vaststellen dat deze vorm van themadiensten in een behoefte voorziet. We kunnen tevreden zijn met het aantal trouwe bezoekers van deze diensten. De vaste bezoekers van de Leerdienst Tora en Evangelie zijn in het najaar al geïnformeerd over enkele veranderingen. Graag delen wij dit nu met u allemaal. De belangrijkste verandering betreft het tijdstip van de dienst. Na overleg met de kerkenraad is besloten dat de diensten niet meer in series zullen plaatsvinden, maar op een vaste zondag. Er is gekozen voor iedere laatste zondag van de maand, met uitzondering van de maand juli. De aanvangstijd is ook gewijzigd: 19.00 uur i.p.v.17.00 uur. Wellicht een wat passender tijdstip en meer regelmaat in de data van de diensten. De data van het komend kwartaal zijn nu: 29 januari (ds. Leon Eigenhuis), 26 februari (ds. G.A. Trouwborst, Nieuwleusen) en 26 maart (ds. Leon eigenhuis).

Nog even kort voor wie niet bekend is met LTE. In de leerdienst Tora en Evangelie richten we ons op een deel van het Schriftgedeelte uit de Tora dat in de synagoge op de voorafgegane sabbat aan de orde was. De aandacht kan ook uitgaan naar de profetenlezing die op de sabbat aan de orde was. We luisteren daarbij naar de uitleg van rabbijnen: hoe leggen de rabbijnen dit Schriftgedeelte uit, hoe gaan zij met de tekst om en wat kunnen we ervan leren? We hopen dat de Schrift hierdoor voor ons op een andere manier gaat spreken en dat het ons een andere kijk geeft op de wijze waarop Jezus en de apostelen de Tora en de profeten hebben verstaan. We zoeken ook de verbinding met het Nieuwe Testament. We voIgen altijd een eenvoudige, vaste orde van dienst. Na de uitleg is er een muzikaal moment om de woorden te laten bezinken, gevold door het moment ‘leren van elkaar’.

Met betrekking tot ‘leren van elkaar’ waren wij benieuwd hoe de bezoekers van de LTE dit ervaren. In een enquête gaf vrijwel iedereen aan hier positief tegenover te staan. Deze manier van leren van elkaar, een kort moment in de dienst waarop ieder een reactie of overweging kan geven of een vraag aan de anderen kan meegeven, blijkt te voldoen. Daarnaast werd er in de enquête zeer positief gereageerd op het voorstel om 2 keer per jaar een bijeenkomst te beleggen waarbij we wat meer tijd nemen voor verdieping(leerhuis). De eerste bijeenkomst hebben wij nu gepland op 26 maart, na afloop van de dienst.

Graag wijzen we u op de boekentafel, voor velen al een bekend begrip. Op die tafel liggen boeken die passen bij de visie die we willen uitdragen. Deze boeken kunt u lenen. Wij vragen u alleen om de kaartjes die in het boek zitten in te vullen, zodat wij een beetje overzicht te houden. Op de boekentafel ligt ook een schrijven over het doel en de insteek van de LTE (waaruit bovenstaande uitleg van de LTE is geciteerd). Tot slot, om geïnteresseerden te informeren over de diensten, de bijeenkomsten of wat dan ook maar goed lijkt om te delen, leggen wij een lijstje aan met e-mailadressen. Mocht u ook graag onze informatie ontvangen, dan kunt u uw e-mail adres aan ons doorgeven. Iedere dienst ligt er een lijstje waarop u uw adres kunt schrijven.

Ook kunt u een mailtje sturen naar adehoop11@netnet.nl.

Koffie na de dienst: helpt u mee?

Wij zoeken mensen die mee willen helpen om het wekelijks ontmoeten na de dienst met koffie, thee en limonade mogelijk te maken. We zijn blij verrast dat er zich al veel mensen hiervoor hebben aangemeld. Het zou nu per 1 februari van start kunnen gaan. We willen op 8 januari in het nieuwe jaar nog een keer vragen wie er zich voor in wil en kan zetten. Er hangen dan weer de formulieren bij de ingang van de kerk naast de klapdeuren en bij het uitgiftepunt van de keuken zal weer de ‘flapover’ staan, waarop u kunt intekenen. Er waren nog een aantal van u en van jullie die er even over na wilden denken. Opgave kan ook via de mail: j.m.ruigendijk@gmail.com. Met hoe meer mensen het ontmoeten georganiseerd kan worden, des te minder vaak ben je, bent u aan de beurt. Dan kunnen we dit met elkaar tot een langdurige ‘ontmoetings-succes’ maken!

Berthina van der Kamp.

Kerstpakkettenactie

De kerstdagen staan weer voor de deur. Veel mensen ontvangen een
kerstpakket. Jammer genoeg zijn er ook mensen die geen kerstpakket krijgen,
terwijl ze een extraatje vanwege hun financiële situatie goed kunnen gebruiken.
Ook dit jaar willen we als diaconie van de Protestantse Wijkgemeente Open Hof
u weer de gelegenheid geven anderen te verrassen met een kerstpakket.
Daarvoor kunt u uw eigen pakket weggeven, maar u kunt ook zelf een pakket
samenstellen. Let u er wel op dat er geen vlees of alcoholische drank in zit! Er is
gelegenheid om het pakket af te geven:
1. In het Open Hof op zondag 18 december voor of na de dienst van 10.00 uur.
2. In het Open Hof op dinsdag 20 december tussen 19.00 en 20.00 uur.
3. In het Open Hof op woensdag 21 december tussen 19.00 uur en 20.00 uur.
4. In het Open Hof op vrijdag 23 december tussen 18.30 uur en 20.00 uur.
De pakketten worden 24 december rondgebracht.

Weet u zelf een adres waar men een kerstpakket goed kan gebruiken?
Wilt u zijn/haar naam aan ons doorgeven?

Namens de diaconie Protestantse Wijkgemeente Open Hof,
Dini Gosker tel: 3322132
Marijke van Raalte tel: 3323514

Bloemschikking 4e adventszondag

Op deze vierde adventszondag horen we hoe de droom van Jozef in duizend stukjes uiteenvalt; dit wordt verbeeld door het gipskruid.
De engel brengt Jozef op andere gedachten. In de spiegel zien we dat verbeeld.

dromen van vrede
de wereld omgekeerd
nieuwe hoop
waar hopeloosheid de dag kleurt

goede God versterk in ons de droom van liefde die de wereld omkeert

Kerstconcert Open Hof

Het Christelijk Overdagkoor Kampen en zangvereniging Tot nut en genoegen uit Putten geven op woensdag 14 december samen een feestelijk Kerstconcert. Zij voeren dan het Nederlandstalige Kerstoratorium 'Een nieuw begin' van Johan Bredewout uit. Prachtige, toegankelijke muziek met begeleiding van trompet, fluit, orgel én piano. Het geheel staat onder leiding van Marijn de Jong.

De uitvoering vindt plaats op woensdag 14 december, in de Open Hof, Lelystraat 49, Kampen, aanvang 19.30 en duurt een klein uur. De toegang is vrij (maar een bijdrage aan de collecte is fijn).

Welkom!

Ontmoetingsavond rondom opvoeden in geloof

Wij, Leon Eigenhuis en Berthina van der Kamp, willen graag in gesprek met ouders met jonge kinderen over het opvoeden van kinderen in het geloof. Hoe doe je dat eigenlijk? Wat heb je daarbij nodig? Hoe kan onze gemeente jullie daarbij ondersteunen? Hoe kunnen we dit samen vormgeven en opzetten?

Daarom willen we jullie graag uitnodigen voor een eerste ontmoetingsavond.
Deze avond zal ongeveer als volgt zijn ingedeeld:
- Kennismaking
- Wat zijn de wensen, gedachten, verwachtingen en ideeën
- Een gedachtenwisseling

We vinden het fijn om vooraf een inschatting te kunnen maken van de opkomst. Je kunt je opgeven per mail: bvanderkamp@outlook.com, maar als je je niet aangemeld hebt dan ben je ook van harte welkom!

Dus:
Wat: Ontmoetingsavond rondom opvoeden in geloof
Waar: Kerkelijk Centrum 'Open Hof'
Voor: Ouders met jonge kinderen
Wanneer: Donderdag 24 november
Hoe laat: Inloop om 19:45, start om 20:00, afsluiting om 21:30.

Hopelijk tot dan,
Leon Eigenhuis en Berthina van der Kamp

Archief

Logo's zijn gemaakt door Web by Step