Zoeken binnen Nieuws:
Nieuws

Film: Le fils de l'autre

Wanneer Joseph zijn dienstplicht bij het Israëlisch leger wil starten, ontdekt hij dat hij niet de biologische zoon van zijn ouders is en dat hij bij de geboorte verwisseld werd met Yacine, kind van een Palestijnse familie van de westelijke Jordaanoever. Deze onthulling verandert het leven van beide families ingrijpend.

Deze film sluit aan op kring 3 op 19 oktober, waarin Janneke Stegeman vertelt over haar onderzoek naar de relatie tussen religie en het Israëls-Palestijns conflict. Ze probeert inzicht te geven in het conflict en biedt een alternatieve manier om naar de inhoud van de film te kijken.

Contactpersoon: Ingrid van den Berg (tel. 038 7502440)
Wanneer: Donderdag 17 november
Aanvang: 20.00 u
Waar:
De Bron te IJsselmuiden
Bijdrage: € 5.00

Meer info over deze en andere kringen van de commissie Vorming & Toerusting: www.atmarks.nl/vent/

Herinrichting Open Hof (7)

Het is een tijdje stil geweest rond de planvorming van de herinrichting van de Open Hof. Dat wil niet zeggen dat er niets gebeurt. Integendeel, achter de schermen wordt een heleboel werk verzet.
Er is met veel aandacht gekeken naar ons uitvaartcentrum. Wordt dat nog vaak gebruikt en wat betekent het voor de exploitatie, wanneer we daar andere zaken voor in de plaats zetten? Na goed overleg met de beheerscommissie heeft architect Henk de Velde een alternatief getekend. Je zou op deze plek ook een zaal kunnen maken, waar je met zo’n veertig tot tachtig mensen bij elkaar kunt komen. Een grote vergadering, een lezing, een kleine uitvaartdienst, een huwelijksvoltrekking, een feestje, het zou allemaal daar kunnen plaatsvinden. Voor de exploitatie van ons kerkelijk centrum een positieve ontwikkeling. Daar hoort dan een eigen kleine keuken bij en een goede toiletunit met invalidentoilet.
Over dat laatste gesproken: in de zomer is het Gehandicaptenoverleg Kampen op bezoek geweest bij de Projectgroep. We hebben samen het gebouw bekeken en zij hebben ons van adviezen voorzien.
Veel tijd is ook gestopt in het “zichtbaar” maken van de plannen met de kerkzaal. Wanneer je de ramen deels gaat voorzien van gekleurd glas, hoe ziet dat er dan uit? Als je het meubilair op het liturgisch centrum gaat vervangen, wat betekent dat dan voor de uitstraling in de kerkzaal?
Om dat soort vragen goed te kunnen beantwoorden, heeft Agnes Compagne samen met Henk de Velde een 3D-presentatie gemaakt. Deze presentatie hebben we in oktober laten zien aan de Kerkenraad. Deze presentatie was vooral gericht op de kerkzaal. De ideeën, die we hebben voor de andere ruimtes in het gebouw, hebben we laten zien op bouwtekeningen van het kerkelijk centrum.
Onze volgende stap is een heel spannende. We nemen nu de tijd om te gaan rekenen. Want je kunt wel roepen dat je de keuken graag wilt uitbreiden, maar hoeveel gaat zoiets dan kosten? En dat geldt voor alle ideeën, die besproken zijn in de Projectgroep Herinrichting.
Alle plannen moeten zo worden voorzien van een prijskaartje. Dat doen we in nauw overleg met de beheerscommissie van de Open Hof. Vertegenwoordigers van deze commissie hebben de laatste vergaderingen van de Projectgroep steeds bijgewoond.
Nu stoppen we even met vergaderen. Allerlei deskundigen, technici, aannemers, een constructeur, enzovoorts, zijn nu aan de beurt. Zij moeten kijken of het mogelijk is om onze ideeën ook echt uit te voeren en zij moeten ons ook vertellen wat de kosten zijn per onderdeel.
Als we van alle plannen weten hoeveel ze gaan kosten, kunnen we een keus maken. We denken dat we zoveel plannen hebben, dat we boven het budget van € 200.000,= uitkomen. Dus zal er moeten worden gekozen, wat we het belangrijkste vinden en wat we even op de lange baan schuiven.
In januari komen we als Projectgroep bij elkaar om al het rekenwerk naast elkaar te leggen. We hopen dan ons advies in de Kerkenraad van februari voor te leggen. Daarna zal ook de gemeente worden geïnformeerd. En wanneer iedereen zijn zegje heeft kunnen doen, hopen we in de zomer van 2017 tot uitvoering over te gaan. Dat is een bewuste keuze, want dan hebben de vaste gebruikers van de Open Hof ook even zomerreces en ontstaat er het minste overlast.
Maar…. het is een planning. We beloven nog niets, hebben echter wel goede hoop.

Hartelijke groet vanuit de Projectgroep, Pieter Treep

Christendom in en uit het Midden-Oosten

In kring 7 (vorming en toerusting) wordt bijzondere aandacht geschonken aan hoe het de christenen van Syrië en Irak in de huidige crisis vergaan is. Vanzelfsprekend zullen daarbij dan ook de christelijke migrantengemeenschappen, in Nederland en elders op de wereld, aan de orde komen.
Twee aspecten zijn fundamenteel om de oosterse kerken beter te begrijpen. Allereerst is dat de centrale rol van liturgie en ritueel in hoe het geloof praktisch beleefd wordt. Daarnaast is van belang beter te begrijpen hoe de kerkelijke gemeenschap niet alleen door geloof en ritueel bij elkaar wordt gehouden, maar ook door een gemeenschappelijke regionale, etnische of nationale identiteit die samenhangt met hun juridische status in de islamitische en pre-islamitische rijken.
Een laatste punt dat aan de orde zal komen is de langdurige relatie die oosterse en westerse christenen met elkaar hebben, en hoe die relatie ook vandaag de dag een belangrijke rol speelt in hoe we elkaar zien. Pelgrimage naar het Heilige Land, verhouding moslims-christenen, en de oecumenische relaties tussen christelijke kerken vormen daarbij de belangrijke thema’s.

 

Gespreksleider:   Prof.dr Heleen Murre-van den Berg, directeur
Wanneer, waar:    Dinsdag 1 november, Burgwalkerk, 20.00 uur.
Contactpersoon:    Janna Bakering (tel. 038 3325293)
Bijdrage:   € 5,-

Diaconie: Rozenactie

rozenactie

Op zaterdagochtend 15 oktober werden er, vanuit het Open Hof, rozen uitgedeeld bij het winkelcentrum en bij de omliggende huizen.

Het ging hier om zogenaamde Doorgeefrozen. Deze mocht de ontvanger doorgeven aan iemand die ziek is, zorgen heeft, of die hij of zij lief vindt of aardig.
Uiteindelijk zijn er 200 rozen uitgedeeld en hebben we vele leuke reacties gekregen.was er, op de laatste dag voor de herfstvakantie, de inmiddels traditionele Familypoint Filmavond.

De Diaconie

Religie en het Israelisch-Palestijns conflict

Dr. Janneke Stegeman heeft onderzoek gedaan naar de relatie tussen religie en conflict. Ze was in Jeruzalem om daar Jeremia 32 te lezen met Palestijnse christenen en Israëlische joden. Het is een tekst die is ontstaan in een situatie van conflict. In de ogen van religieuzen ondersteunt deze tekst hun claim op het land Israël. Maar ook voor Palestijnse christenen maakt deze tekst onderdeel uit van hun religieuze erfgoed. Janneke zal inzicht geven in deze tekst en in de rol van religie in het Palestijns-Israëlische conflict. Er is ruimte voor gesprek over lastige teksten zoals Jeremia 32.

Gespreksleider: Dr. Janneke Stegeman, Theoloog bij De Nieuwe Liefde en theoloog van het jaar!

Wanneer: Woensdag 19 okt., 19.30-21.30 uur
Waar: Open Hof
Contactpersoon: Ingrid van den Berg
Bijdrage: € 5, -

Startzondag 2016

We kijken terug op een geslaagde startdienst en startzondag aan het Ganzendiep: een goed bezette ochtenddienst met een verrassende liturgie (o.a. speeddaten in de dienst) en een gezellige sfeer waarbij de aanwezigheid van de metgezel die Geest heet, ervaren mocht worden. Tijdens de slotviering aan het Ganzendiep telden we meer dan 100 aanwezigen. Met dank aan een ieder die aan het slagen van de dag zijn of haar steentje heeft bijge- dragen. Fijn dat jongeren van de jeugdkerk hebben geholpen met het vooraf koffie/thee en limonade schenken in de kerk. Wellicht voor herhaling vatbaar? Dank aan de muziek en zanggroep, dank aan de leden van de Taakgroep Jeugd die deze dag hebben voorbereid en dank aan de andere mensen die hand en spandiensten hebben verricht. Er was saamhorigheid, jong en oud was vertegenwoordigd aan het Ganzendiep. Een mooi begin van het nieuwe seizoen waarin 'Deel je leven' het leidende thema zal zijn. Berthina heeft de dienst en dag als een warm welkom ervaren. 


De foto's kunt u hier bekijken

 


Afscheid ds. Ad van Noord

Hopelijk heeft u de data van het afscheid van onze wijkpredikant ds. Ad van Noord in uw agenda genoteerd: vrijdag 2 september a.s. vanaf 19.00 uur een informeel afscheid en in de dienst van 4 september om 10.00 uur de officiële afsluiting van zijn werk als gemeentepredikant. Beide malen in de Burgwalkerk.
Op vrijdagavond hebben wij voorafgaand aan de 'afscheidsreceptie' een muzikaal programma, waaraan Sander van den Houten en enkele collega-musici een bijdrage leveren. Dit boeiende programma begint om 19.00 uur, duurt circa 30 minuten en loopt dan uit op het informele deel.
We willen ds. Van Noord op die avond ook graag een passend cadeau aanbieden. Als u daaraan een bijdrage wilt leveren, dan vragen wij u uw bijdrage te willen storten op rekening NL59 SNSB 09090 60010 t.n.v. Gereformeerde Kerk Burgwalkerk met de vermelding: 'Emeritaat ds.Van Noord'. Ook mag uw bijdrage in een doos in de hal van het Open Hof deponeren.

De voorbereidingscommissie

 

 

 

Even voorstellen...

In de Kerkbode van een aantal weken geleden hebt u kunnen lezen dat ik, Berthina van der Kamp, Leon Eigenhuis mag bijstaan bij het werken in de wijngaard rondom ‘Open Hof’, zoals dat toen in de kerkbode genoemd werd. Ik ga beginnen per 1 september en heb een tijdelijke 0,5fte aanstelling. Ik zal me in het kort voorstellen voor wie mij nog niet kent.
Het lijkt me al langere tijd fijn om meer te kunnen gaan doen met mijn studie theologie, omdat ik nu op een punt in mijn leven ben dat ik daar ruimte, aandacht en tijd voor heb. Ik ben dan ook erg blij dat ik de gelegenheid krijg om dit werk te mogen doen. Mijn werkzame leven tot nu toe heeft zich afgespeeld rondom het onderwijs en de huisartsenpraktijk.
Na mijn middelbare school was ik al geïnteresseerd in de studie theologie, maar ik heb uiteindelijk toch besloten om de opleiding voor leerkracht, de Pedagogische Academie, te volgen. Met veel plezier heb ik een aantal jaren les gegeven op een basisschool. Het dagelijks vertellen van een verhaal uit de Bijbel aan de kinderen vond ik een mooie, interessante, maar ook moeilijke taak. Ik zocht vaak in de bibliotheek naar boeken over geloofsopvoeding en naar achtergrondinformatie voor het vertellen van Bijbelverhalen.
Uiteindelijk heb ik er voor gekozen om mijn baan als juf op te geven en theologie te gaan studeren in Kampen. Tijdens de eerste jaren van mijn studie heb ik ook godsdienstles gegeven op een middelbare school. Mijn stage in de kerkelijke gemeente heb ik gedaan in Heerenveen en ik heb een extra stage gelopen in het pastoraat voor ouderen. In 2001 ben ik afgestudeerd met als hoofdvak Praktische Theologie en heb ik mij gespecialiseerd in de geloofsopvoeding van en voor kinderen.
In de Protestantse Wijkgemeente ‘Open Hof’ zal ik een gedeelte van mijn tijd gaan besteden aan het jeugd- en jongerenwerk in overleg met ds. Leon Eigenhuis. Een ander deel van mijn tijd zal ik besteden aan het ouderenpastoraat.
Voor nu voor u en jullie allemaal een goede zomer toegewenst! Ik zie er naar uit om te kunnen beginnen in september en hoop u te dan ontmoeten.

Berthina van der Kamp.

 

Herinrichting Open Hof (6)

Op de bijeenkomst van vorige week heeft de Projectgroep lang gesproken over de kleuren in de kerkzaal. We willen in de kerkzaal echt laten zien dat we een nieuwe frisse start maken met onze nieuwe wijkgemeente. Daar hoort een andere uitstraling van de kerkzaal bij. Agnes Compagne en Henk de Velde hebben hier samen over nagedacht en wat eerste schetsen gemaakt.
Door een soort whitewash over het plafond aan te brengen, blijft de houtstructuur zichtbaar, maar krijgen we wel een lichtere uitstraling van het plafond. De muurtjes willen we licht maken met een lichte afdekking. Als tegenhanger wordt het tapijt op het liturgisch centrum dan antracietachtig van kleur.
Het meubilair op het liturgisch centrum zou gemaakt kunnen worden van metaal en essenhout. Dan ontstaat er veel meer transparantie en is het minder dominant aanwezig. Het doopvont zou met een glazen schaal kunnen worden uitgerust. De stoelen zijn aan vervanging toe en een lichtere stoel geeft ook een totaal andere uitstraling.
Op de grote raampartij worden her en der voorzetramen geplaatst in de kleuren van de kleden op de liturgietafel. Dat zijn de kleuren van het kerkelijk jaar: rood, groen, paars en geel (voor wit, want witte ramen kun je moeilijk zien).
Met al deze ideeën hoopt de Projectgroep dat de kerkzaal een heel andere, veel lichter ogende, kerkzaal krijgt. Met respect voor de huidige kerkzaal, maar ook een nieuwe verfrissende uitstraling.

De Projectgroep bundelt ideeën en doet uiteindelijk een voorstel aan de Kerkenraad. De Projectgroep beslist zelf niet. Ze heeft slechts een adviserende rol. In die adviesrol heeft de Projectgroep ook een uitspraak gedaan over het aanbrengen van prioriteiten binnen alle plannen. We hebben de volgende uitspraak gedaan: 1 inrichting kerkzaal met ingang - 2 Hofzaal in relatie met 3 de hal - 4 mogelijkheden exploitatie Open Hof vergroten door: 4a uitvaartcentrum herinrichten; 4b keukenmogelijkheden vergroten; 4c vergaderzalen optimaliseren; 4d gang bij de vergaderzalen verlengen. Wordt vervolgd.

Een hartelijke groep namens de Projectgroep, Pieter Treep

Nieuwe predikant wijkgemeente Open Hof

De kerkenraad hoort graag uw mening over het opgestelde profiel voor de nieuwe predikant van de wijkgemeente Open Hof. Weet u nog mensen die een plaats zouden moeten krijgen in de beroepingscommissie? Geef de namen dan door aan de kerkenraad.

In de afgelopen maand heeft de Kerkenraad van onze wijkgemeente het profiel vastgesteld voor de nieuw te beroepen predikant voor onze wijkgemeente. U heeft als gemeente bouwstenen aangeleverd tijdens de gemeenteavond in het voorjaar. Daarna heeft de Kerkenraad daar een aantal bouwstenen aan toegevoegd. Op basis van al deze bouwstenen is een profiel geschreven. In mei is dit profiel door de Kerkenraad vastgesteld. Tevens heeft de Kerkenraad besloten dat er een samenvatting van het profiel moest worden gemaakt, zodat met één A4'tje duidelijk wordt wat voor een man/vrouw we gaan zoeken. Die samenvatting is vastgesteld op de kerkenraadsvergadering van juni.

De Kerkenraad wil van u als gemeente horen of dit profiel inderdaad past bij de nieuwe man/vrouw, naar wie wij op zoek zijn. Dat wil de Kerkenraad graag doen op zondag 10 juli a.s. Na de morgendienst is er eerst koffie/thee/limonade. Daarna komen we weer bij elkaar in de kerkzaal om te horen wat u vindt van het profiel.

Tevens vraagt de Kerkenraad u om namen te noemen van mensen, die naar uw mening een plek zouden moeten krijgen in de beroepingscommissie. Weet u iemand, wilt u dit dan via de mail kenbaar maken aan de Kerkenraad? En wilt u daarbij vermelden, waarom u die persoon geschikt vindt voor deze functie? En wilt u misschien zelf in deze club meedraaien? Dan kunt u ook rustig uw eigen naam mailen met motivatie.

We denken als Kerkenraad aan een commissie van zeven mensen. Dat is volgens ons in de praktijk een prettig aantal. In deze groep zullen zeker twee kerkenraadsleden plaatsnemen. We zoeken naar een afspiegeling van onze gemeente. Mannen en vrouwen, oud-Open Hoffers en oud-Burgwalkerkers, hervormden en gereformeerden, jongeren en ouderen, pastoraal ingestelden en diaconaal ingestelden, kortom een gemêleerd gezelschap. Deze commissie zou in september aan de slag kunnen gaan. We hopen dat we ergens tussen Pasen en Pinksteren 2017 een nieuwe predikant hebben.

Hartelijke groet van Adriaan van Hove en Pieter Treep, voorzitters

Archief

Logo's zijn gemaakt door Web by Step