De jaarlijkse Familiedag afgelopen zondag 30 juni was een groot succes! Ruim 80 gemeenteleden vanuit het Open Hof waren bijeen. Na de Meet & Greet, na afloop van de dienst, vertrok een ieder naar het groepskampeerterrein De Abbert. Elk gezin had zelf iets lekkers meegebracht. Jong en oud genoten van de lunch. Er werd door jong en oud enthousiast meegedaan aan het spel Levend Ganzenbord. Er was volop ruimte voor ontmoeting en ontspanning onder het genot van de zon. We zijn blij met deze grote opkomst en hopen volgend jaar opnieuw iets dergelijks te kunnen organiseren.