De kerstdagen staan weer voor de deur. Veel mensen ontvangen een kerstpakket. Er zijn ook mensen die dit niet krijgen, terwijl ze een extraatje vanwege hun financiële situatie goed kunnen gebruiken. Ook dit jaar willen we als diaconie van de Protestantse Wijkgemeente (i.w) u weer de gelegenheid geven anderen te verrassen met een kerstpakket.
Daarvoor kunt u uw eigen pakket weggeven, maar u kunt ook zelf een pakket samenstellen. Let u er wel op dat er geen vlees of alcoholische drank in zit!
Er is gelegenheid om het pakket af te geven:
• In de Burgwalkerk voor of na de dienst van 10.00 uur.
• In het Open Hof op maandag 22 december tussen 19.00 en 20.00 uur.
• In het Open Hof op dinsdag 23 december tussen 19.00 uur en 20.00 uur.
De pakketten worden 24 december rondgebracht.
U kunt ook helpen door namen aan ons door te geven van mensen in uw omgeving van wie u weet dat een extraatje welkom zou kunnen zijn.
Namens de diaconie Protestantse Wijkgemeente(i.w), Jan Wolterink (tel. 3317322) en Marijke van Raalte (tel. 3323514).