Zoeken binnen Nieuws:
Nieuws

From the monthly archives: april 2014

We are pleased to present below all posts archived in 'april 2014'. If you still can't find what you are looking for, try using the search box.

Contactinformatie ‘Eenheid in verscheidenheid’

Voor vragen over het proces ‘Eenheid in verscheidenheid’ kunt u contact opnemen met Sanne Heikoop, hoofd communicatie van de stuurgroep. De stuurgroep is, zoals de naam al aanduidt, verantwoordelijk voor het aansturen van de kwartiermakers/initiatiefgroepen/kerkenraden et cetera. Dit om ervoor te zorgen dat de geplande taken ook echt uitgevoerd worden in het juiste tijdsbestek.

Contactgegevens Sanne Heikoop:
Email: sannevgrafhorst@hotmail.com, telefoon: 06-29145892 (bellen buiten werktijden of op woensdagen)

[Bovenstaand artikel is integraal overgenomen van http://www.hervormdkampen.nl/reorganisatie/contactinformatie/]


Profielen voor de wijkgemeenten

De drie profielen voor de nieuwe wijkgemeenten zijn beschreven op basis van vijftien thema’s. Op deze website vindt u bij elk profiel vier van die thema’s, namelijk: Bijbel, belijdenisgeschriften, prediking en liturgie. Als u een volledige beschrijving van de profielen wil lezen, kunt u het volledige document aanvragen bij de Stuurgroep.

Slagwerk
De Bijbel is de belangrijkste bron voor ons leven. Wij lezen deze in meerdere vertalingen. Ook vinden wij de belijdenisgeschriften belangrijk. Deze geschriften zijn opgesteld door christenen die ons zijn voorgegaan en kunnen ons helpen met het lezen en begrijpen van de Bijbel.

Door de prediking willen we mensen en de gemeente opbouwen, zodat we Jezus kunnen volgen en Zijn liefde uitstralen naar onze omgeving. Daarom vinden wij het erg belangrijk dat we de Bijbel lezen vanuit een pastoraal oogpunt.

In de kerkdiensten ontmoeten we God en elkaar als gemeente. God heeft ons veel manieren gegeven om Hem te prijzen en die manieren willen we graag inzetten. We hebben kerkdiensten in verschillende vormen voor verschillende doelgroepen. Zo zorgen we voor variatie in onze gemeente. Met ons taalgebruik willen we aansluiten bij de doelgroep, dus zingen we uit Nieuwe Liedboek en andere bundels.

Snaren
In onze preken blijven wij graag zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke vertaling van de Bijbel. Daarom lezen we uit de Herziene Statenvertaling. Wij geloven dat het Woord van God de waarheid is en gezag heeft. God maakt zich in Zijn Woord aan ons bekend. Vanuit die Bijbel willen wij leven.

Als wijkgemeente met een hervormd-gereformeerde achtergrond hechten wij veel waarde aan de belijdenisgeschriften uit de tijd van de Reformatie. Deze geschriften zijn een richtlijn en hulpbron voor ons geloofsleven.

In de preken zoeken we naar een evenwicht tussen de onderwerpen zonde en genade, het geloof dat rechtvaardig maakt, en een heilig leven. Het uitgangspunt van de preek is de oproep tot het geloof en de bekering. Dominees proberen in hun preken een link met de actualiteit te zoeken. Ook klinkt de bijzondere relatie met het volk Israël in de verkondiging door.

Onze liturgie is sober en herkenbaar. ’s Ochtends lezen we de Tien Geboden en ’s middags of ’s avonds de algemene geloofsbelijdenis. We zingen de Psalmen. De nieuwe kerkenraad neemt te zijner tijd beslissingen over de verhouding tussen de oude en de nieuwe berijmingen.

Fluiten
De Bijbel zien wij als enige centrale bron. Wij lezen hem als Gods woord door het woord van mensen heen. Daarmee bedoelen we dat we de betekenis van teksten zoeken in de tijd en omstandigheden waarin ze geschreven zijn. We interpreteren deze teksten voor onze tijd. We respecteren de belijdenisgeschriften van de christen voor ons, maar zoeken wel naar belijdenisvormen die passen bij onze tijd.

Wij geloven dat Jezus Christus zijn leven heeft gegeven om JHWH, het volk Israël en andere bevolkingen met elkaar te verzoenen. In de preken worden we aangespoord om Jezus te volgen en deze verzoening concreet te maken in onze wereld.

De liturgie wordt voor en door de gemeente gevierd. Dit komt onder andere tot uiting in muzikale bijdrages van gemeenteleden en de inzet van lectoren. Het kerkelijk en synagogaal jaar zijn belangrijke onderdelen van de liturgie. Wij hebben respect voor elkaars mening en geloofsbeleving en geloven dat verschillen de wijkgemeente juist veelkleurig houden. In de middagdiensten besteden we daarom aandacht aan verschillende doelgroepen.

[Bovenstaand artikel is integraal overgenomen van http://www.hervormdkampen.nl/reorganisatie/profielen-voor-de-wijkgemeenten/]

Proces ‘Eenheid in verscheidenheid’

Binnen de Hervormde Gemeente Kampen staat er de komende tijd iets unieks te gebeuren. We maken als kerk een hele verandering door. De huidige vijf wijkgemeenten houden op te bestaan. In plaats daarvan komen er drie totaal nieuwe wijkgemeenten.

Alle kerkenraden hebben de afgelopen twee jaar hard samengewerkt om samen drie profielen voor de nieuwe wijken te creëren. Met drie voorlopige werktitels als resultaat: Slagwerk, Snaren en Fluiten.

Ieder succesvol orkest bestaat uit meerdere instrumenten. Instrumenten die allemaal hun eigen geluid voorbrengen. Alle instrumenten hebben elkaar nodig en geen enkele klank is belangrijker dan een ander. Zoals al die klanken samen één orkest vormen, zo gaan de drie nieuwe wijkgemeenten samen één gemeente vormen. Ondanks de verschillen toch één kerk. Eenheid in verscheidenheid. Een bloeiende, vernieuwde gemeente waarin – hopelijk – ieder gemeentelid zich thuis voelt. Een frisse start dus voor onze gemeente!

 

[Bovenstaand artikel is integraal overgenomen van http://www.hervormdkampen.nl/reorganisatie/proces/]


Nieuws over ‘Eenheid in verscheidenheid’


U zult regelmatig nieuwe informatie op de volgende pagina vinden:

Nieuws pagina van www.hervormdkampen.nl

Stappenplan ‘Eenheid in verscheidenheid’

Hier vindt u een overzicht van de stappen die nog genomen moeten worden in het proces, en de stappen die in het verleden al gezet zijn. Uiteraard wordt ernaar gestreefd om dit stappenplan letterlijk te volgen, maar in het proces kunnen af en toe wat veranderingen of vertragingen oplopen. Daar wordt de gemeente natuurlijk tijdig over ingelicht.

Download het stappenplan (in pdf formaat).

[Bovenstaand artikel is integraal overgenomen van http://www.hervormdkampen.nl/reorganisatie/stappenplan/]

Archief

Logo's zijn gemaakt door Web by Step