Zoeken binnen Nieuws:
Nieuws

From the monthly archives: juni 2014

We are pleased to present below all posts archived in 'juni 2014'. If you still can't find what you are looking for, try using the search box.

Musical OpenHof

Op zondag 15 juni zal de morgendienst een speciaal karakter hebben. Er is voor de gemeente Open Hof een musical geschreven met de titel "Wie doet open?". In een aantal bijbelse passages is steeds sprake van een deur, die soms dicht is en soms wordt geopend. Er komen ook passages uit het dagelijkse leven voor waarin sprake is van een deur. Steeds heeft de deur dus een andere betekenis en functie. De scenes worden steeds afgesloten met een toepasselijke zang van de gemeente. Het is dus een interactief gebeuren. De boodschap in deze dienst wordt nu eens niet in een preek verwoord maar in een musical. Kinderen van de nevendienst zijn druk bezig met de voorbereidingen om te spelen en de liederen die voor deze musical geschreven zijn in te studeren. Met de hulp van ouderen voor coulissen, aankleding en geluid en een muziekgroep wordt hard gewerkt aan een geslaagde uitvoering. We hopen dat velen aanwezig zullen zijn en zo van hun belangstelling blijk geven.


 

Uw keuze?

Heeft u al een keuze gemaakt voor één van de 3 nieuwe wijkgemeentes?

In de afgelopen maanden is er op veel verschillende manieren aandacht besteedt aan  de veranderingen die in onze Hervormde gemeente van Kampen plaats gaan vinden. Hopelijk heeft u op basis daarvan uw mening kunnen vormen en een keus kunnen maken. Twijfelt u nog dan kunt u bijvoorbeeld:

- De centrale gemeenteavond op woensdag 21 mei om 20.00 uur in het Open Hof in Kampen bezoeken 

- De brochure doorbladeren  

- Rond kijken op http://www.hervormdkampen.nl/  

- De kieswijzer invullen

Het ingevulde keuzeformulier kunt u in de antwoordenenvelop doen. Is de antwoordenenvelop op 30 mei nog niet bij u opgehaald, wilt u deze dan zelf posten (postzegel niet nodig)?

Wij zoeken overigens nog vrijwilligers die willen helpen met het ophalen van de ingevulde keuzeformulieren. Wilt u daaraan meewerken, neem dan contact op  met het kerkelijk bureau via kb@hervormdkampen.nl of 038-3313608.

Archief

Logo's zijn gemaakt door Web by Step