Zoeken binnen Nieuws:
Nieuws

From the monthly archives: januari 2016

We are pleased to present below all posts archived in 'januari 2016'. If you still can't find what you are looking for, try using the search box.

Verder met drie kerkgebouwen...

Dat is de conclusie na een lange, onzekere periode waarin veel werk is verzet. De besluiten, achtergronden en de wijze waarop die besluiten tot stand zijn gekomen zijn verwoord in het Informatiekatern van de Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk van Kampen. Het is een uiteenzetting van een zo verantwoord mogelijke beslissing over welke drie gebouwen de thuisbasis kunnen gaan vormen voor de uiteindelijke drie nieuwe wijkgemeenten.

Kerstpakkettenactie

Binnenkort is het Kerst en veel mensen ontvangen in deze tijd een kerstpakket. Jammer genoeg zijn er ook mensen die geen kerstpakket krijgen, terwijl ze een extraatje vanwege hun financiële situatie goed kunnen gebruiken. Ook dit jaar willen we als diaconie van de Protestantse Wijkgemeente (i.w) u weer de gelegenheid geven anderen te verrassen met een kerstpakket.
Daarvoor kunt u uw eigen pakket weggeven, maar u kunt ook zelf een pakket samenstellen. Let u er wel op dat er geen vlees of alcoholische drank in zit!
Er is gelegenheid om het pakket af te geven:
• In de Burgwalkerk op zondag 20 december voor of na de dienst van 10.00 uur.
• In het Open Hof op maandag 21 december tussen 19.00 uur en 20.00 uur.
• In het Open Hof op dinsdag 22 december tussen 19.00 uur en 20.00 uur.
De pakketten worden 23 december rondgebracht.
Weet u zelf een adres waar men een kerstpakket goed kan gebruiken? Wilt u zijn/haar naam aan ons doorgeven?
Namens de diaconie Protestantse Wijkgemeente(i.w),
Dini Gosker, tel: 3322132
Marijke van Raalte, tel: 3323514

Uitdeelactie AZC Kampen-Dronten

Komende zaterdag 12 december organiseert de Interkerkelijke Diaconale Werkgroep AZC Kampen-Dronten, weer de jaarlijkse voedselpakketten uitdeelactie in het Asielzoekerscentrum te Dronten. We delen dan ongeveer 200 Halal voedselpakketten uit onder de circa 1400 bewoners. Leuk om te weten is, dat de voedselpakketten indirect worden bekostigd door de asielzoekers zelf. De kleding die u namelijk gratis weg geeft via de diverse inleverpunten, wordt op het centrum verkocht aan de asielzoekers. Ze krijgen hiervoor van het COA zakgeld. Van deze verkoopopbrengsten worden dan weer o.a. deze voedselpakketten betaald. Ook de attenties rond Pasen worden hiervan bekostigd.
Elke keer weer een klus om dit voor te bereiden, maar wel iets wat met groot plezier wordt gedaan. Nog veel leuker is het om de dankbare reacties te zien en te horen van de ontvangers. Van dat laatste kan en mag u zelf getuige zijn, door mee te helpen. De bedoeling is dat we om 10.45 uur verzamelen op de parkeerplaats achter het AZC. We willen dan beginnen met uitdelen rond 11.00 uur. U bent van harte welkom.

Mocht u mee willen helpen, dan is het vriendelijke verzoek, zich hiervoor vooraf op te geven bij Jan Tietema, jan.tietema@versatel.nl. De organisatie heeft dan een goed beeld van het aantal mensen wat wil komen helpen. De geschiedenis leert ons namelijk, dat het uitdelen van de pakketten ongeveer een uurtje werk is met 15-20 mensen.

Hartelijke groeten CFV


Archief

Logo's zijn gemaakt door Web by Step