De Taakgroep Pastoraat heeft de afgelopen maanden een voorstel uitgewerkt dat door de kerkenraad is goedgekeurd. Het voorstel bevat niet alleen de visie op het pastoraat, maar ook wat dat voor onze Protestantse Wijkgemeente in wording concreet betekent in structuur en bemensing. Daar zijn veel vrijwilligers voor nodig, zowel ambtsdragers als contactpersonen.

Draag uw steentje bij en meldt u aan.