Zoeken binnen Nieuws:
Nieuws

From the monthly archives: oktober 2015

We are pleased to present below all posts archived in 'oktober 2015'. If you still can't find what you are looking for, try using the search box.

Startzondag: Veelkleurig aan de slag

Op zondag 13 september beginnen we het nieuwe seizoen met de jaarlijkse Startzondag in het Open Hof. Het thema van dit jaar is 'Veelkleurig aan de slag'. In onze Protestantse Gemeente komen meerdere 'stromingen' bij elkaar. We zijn een veelkleurige en kleurrijke gemeente. Graag willen we aan de slag met het leggen van onderlinge verbanden en verbindingen maken. Dat willen en kunnen we op verschillende manieren doen. In de weer voor de Heer, daar komt het op neer. Door werken aan de onderlinge gemeenschap en elkaar beter te leren kennen. Ook op deze manier kan je laten zien dat geloven een werkwoord is.

Indeling van de morgen
De indeling van de startdienst is dit jaar een beetje anders dan voorgaande jaren. Zo beginnen we om 8.45 uur met een inloopontbijt. Voor broodjes en drinken zal worden gezorgd. Om 10.00 uur begint de dienst, waarin onze drie wijkpredikanten voor zullen gaan. Voor alle duidelijkheid: de stoelen blijven in de kerk staan. Je hoeft niet op de grond zitten. Ook zal gelegenheidskoor van gemeenteleden o.l.v. Marijn de Jong een bijdrage aan de dienst leveren. De Jeugdkerk zal aansluitend een spel organiseren waaraan ieder- een kan meedoen en natuurlijk wordt na afloop er gezorgd voor koffie, thee en limonade. Vanzelfsprekend is er voor de allerkleinsten oppas geregeld en voor de kinderen van 4-12 is er kindernevendienst.

Opgeven voor het ontbijt
Opgeven voor het ontbijt kan via startzondag@pknkampen.nl. Meer informatie volgt op de beamer en op www.openhofkampen.nl en www.burgwalkerkkampen.nl.

Ook op deze zondag
Om de veelkleurigheid compleet te maken zijn er op deze startzondag nog twee diensten: een Cantatedienst in de Burgwalkerk om 17.00 uur en een @nline jongeren-dienst in het Open Hof.
De startdienstcommissie (Ad van Noord, Henry Penninkhof, Janna Bakering, Janneke Oosterwijk en Leon Eigenhuis)

Zes kerken en een dobbelsteen...

Het katern of folder zo u wilt ‘Zes kerken en een dobbelsteen’ probeert duidelijk te maken, hoe het er met het proces rond de keuze van de kerkgebouwen voor staat. Het is ook een uitnodiging voor de belangrijke gemeente-avond van 16 september in de Burgwalkerk. U hebt hem wellicht al via de kerkbode ontvangen of u kunt hem in de kerk halen. En mocht dat allemaal niet zijn gelukt, dan kunt u hem hier downloaden.

Archief

Logo's zijn gemaakt door Web by Step