Zoeken binnen Nieuws:
Nieuws

From the monthly archives: februari 2016

We are pleased to present below all posts archived in 'februari 2016'. If you still can't find what you are looking for, try using the search box.

Postzegels, ansicht- en geboortekaarten

U kunt postzegels en ansicht- en geboortekaarten sparen voor het zendingswerk van Kerk in Actie (80%) en de GZB (20%). Vrijwilligers sorteren de postzegels en kaarten met veel zorg, kennis en aandacht. Vervolgens verhandelen ze de postzegels via verkoopadressen in Nederland en nationale en internationale beurzen. De ansicht- en geboortekaarten verkopen ze aan verzamelaars op beurzen en bieden ze te koop aan via websites als Marktplaats.
NB. Een ansicht-kaart is een enkele kaart met aan de ene kant een afbeelding en aan de achterzijde ruimte voor adres en postzegel. Dit zijn verhandelbare kaarten, ongeacht de afbeelding. (Bijna) alle dubbele kaarten en enkele kaarten, die in een envelop verzonden worden, zijn oud papier. Momenteel is er nog wel handel in dubbele kaarten van Anton Pieck, Voor het Kind, en Stichting Kinderpostzegels.
De afgelopen jaren brachten de postzegels en kaarten een bedrag op tussen de € 25.000 tot € 30.000.
Alle gemeenteleden en inzamelaars hartelijk dank voor alle inzet het afgelopen jaar! Mede dankzij deze opbrengst zijn vele bijzondere zendingsprojecten ondersteund.

Namens de commissie ZWO, Jeanet v Bentum.

Nieuwjaarsconcert: ‘met Bach het nieuwe jaar in’

Op zaterdagavond 16 januari 2016 is er weer een uurtje kerkmuziek in de schitterende Kamper Burgwalkerk. Het begint een traditie te worden dat de beide Kamper organisten Ab Weegenaar en Sander van den Houten een nieuwjaarsconcert in deze kerk verzorgen. Ook dit keer staat de onovertroffen muziek van Johann Sebastian Bach centraal. Het thema voor dit nieuwjaarsconcert is dan ook wederom ‘met Bach het nieuwe jaar in’. Op orgel, kistorgel en fagot zullen zij muziek van de grote componist ten gehore brengen.
Het programma bestaat uit o.a. Concerto in G-dur, diverse koralen, een partita (‘O Gott, du frommer Gott’) en het grote Concerto in C-dur.
Kortom, een interessant uurtje waarbij u van harte welkom bent.
De avond begint zoals gebruikelijk om 19.00 uur. De toegang is vrij maar er is wel een collecte bij de uitgang voor de onkosten.

Een witte roos als teken van dankbaarheid

Afgelopen zondag, 10 januari 2016, heeft de wijkgemeente afscheid genomen van een aantal ambtsdragers, van wie de ambtsperiode was verstreken. Van zes ambtsdragers werd de ambtsperiode verlengd en drie nieuwe gemeenteleden werden bevestigd in het ambt van ouderling: Betsie Leidekker, Bert Flentge en Henk van der Weerd.
Namens de wijkkerkenraad heeft de 1e voorzitter van de wijkkerkenraad de dank van de kerkenraad uitsproken jegens de leden van de wijkgemeente (zie onderstaande tekst).
De gemeenteleden werden verrast met een witte roos als teken van dankbaarheid voor de steun die de kerkenraad ervaart vanuit de wijkgemeente.

Broeders en zusters,
Dames en heren, jongens en meisjes,


Ambtsdrager zijn betekent het dragen van een enorme verantwoordelijkheid. Persoonlijk en samen met andere ambtsdragers. Samen vorm je immers de kerkenraad. En de kerkenraad heeft vele taken, zoals
de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten;
het leiding geven aan de opbouw van de gemeente in de wereld;
de zorg voor de missionaire, diaconale en pastorale arbeid en de geestelijke vorming;
en meer zakelijk:
het vaststellen van regelingen ten behoeve van het leven en werken van de gemeente.
Bovendien verrichten ambtsdragers van alles wat verder naar de orde van de kerk van hem/haar wordt gevraagd.

Een grootse taak, een enorme verantwoordelijkheid.
Als kerkenraad van de Protestantse wijkgemeente zijn we dankbaar dat er weer gemeenteleden bereid zijn gevonden het ambt te aanvaarden.

We zijn ook erg dankbaar dat we dit werk samen mogen doen, deze verantwoordelijkheid samen mogen dragen. Dat doen we dan ook graag. De kerkenraad van onze wijkgemeente kenmerkt zich door hard werkende mensen, die met inzet en enthousiasme het ambt naar eer en geweten uitvoeren en gezamenlijk kerkenraad willen zijn.

Bovenal zijn we u, als wijkgemeente, dankbaar voor het vertrouwen en het respect dat u betoont. We merken dit in woorden en in andersoortige reacties.

Als dank voor uw steun, uw support, uw gebed en uw meedenken willen wij u graag hiervoor een blijk van dank doen toekomen. Dat doen we in de vorm van een roos. De roos is een dubbelzinnig symbool; zij duidt enerzijds op eeuwigheid (met hemelse volmaaktheid, volheid, goddelijke kracht, schoonheid en vreugde) en anderzijds duidt het op menselijke hartstochten.
Beide kanten merken we en hebben we ook zelf in ons.

In het wetenschap dat er voor ons en ons werk wordt gebeden, in het vertrouwen dat we mogen rekenen op Gods nabijheid en zegen gaan we weer een nieuw ambtelijk jaar in.
Graag doen we dit werk voor en in Gods koninkrijk. En met uw steun, zoals we deze mogen ervaren, voelen wij ons dubbel gezegend.

Dank u wel!

Bart Gijsbertsen met vervroegd emeritaat

Aan het eind van de kerkdienst op zondag 10 januari 2016 werd onderstaande tekst voorgelezen:

We hebben voor u een niet alledaagse mededeling. Als voorzitters van de gefedereerde kerkenraden ontvingen we een schrijven van onze predikant Bart Gijsbertsen. Daarin vroeg hij ons om toe te stemmen in een vervroegd emeritaat.
Die vraag verraste ons. En natuurlijk vroegen we hem naar het 'waarom?'.
Bart's antwoord was tamelijk eenvoudig: omdat dit de goede tijd is. 'Zie het maar als de finishing touch van mijn werk aan de reorganisatie', waren zijn woorden. Immers: onze nieuwe protestantse wijkgemeente kan nu echt van start. Letterlijk en figuurlijk staat zo meteen van alles in de steigers. En daar hoort volgens Bart ook de energie van een nieuwe en hopelijk jonge predikant bij.

In het (Klein) Moderamen hebben we inmiddels Bart's verzoek uitgebreid besproken. En we hebben besloten om zijn verzoek te honoreren. Na 22 jaar trouwe dienst in de gemeente Kampen en in totaal 39 jaar in de Hervormde en later Protestantse Kerk, zal hij op 1 juli van dit jaar met emeritaat gaan. Een afscheidsdienst staat gepland voor 29 mei.

We beginnen nu niet aan afscheidswoorden. Die zijn voor over een aantal maanden. Maar we bidden Bart zegen en rust toe op zijn beslissing en spreken ons respect daarvoor uit.

Als kerkenraad en gemeente weten we wat ons te doen staat nu dit jaar dus zowel ds Gijsbertsen als ds Ad van Noord ons zullen verlaten. We hopen van harte dat ieder gemeentelid mee zal bidden en werken aan de nieuwe toekomst van onze gemeente. Ook om verder voort te bouwen op het werk van deze dienaren van Gods Woord, in de wetenschap dat Jezus Christus het fundament van zijn Kerk vormt.

Archief

Logo's zijn gemaakt door Web by Step