Zoeken binnen Nieuws:
Nieuws

From the monthly archives: november 2016

We are pleased to present below all posts archived in 'november 2016'. If you still can't find what you are looking for, try using the search box.

Christendom in en uit het Midden-Oosten

In kring 7 (vorming en toerusting) wordt bijzondere aandacht geschonken aan hoe het de christenen van Syrië en Irak in de huidige crisis vergaan is. Vanzelfsprekend zullen daarbij dan ook de christelijke migrantengemeenschappen, in Nederland en elders op de wereld, aan de orde komen.
Twee aspecten zijn fundamenteel om de oosterse kerken beter te begrijpen. Allereerst is dat de centrale rol van liturgie en ritueel in hoe het geloof praktisch beleefd wordt. Daarnaast is van belang beter te begrijpen hoe de kerkelijke gemeenschap niet alleen door geloof en ritueel bij elkaar wordt gehouden, maar ook door een gemeenschappelijke regionale, etnische of nationale identiteit die samenhangt met hun juridische status in de islamitische en pre-islamitische rijken.
Een laatste punt dat aan de orde zal komen is de langdurige relatie die oosterse en westerse christenen met elkaar hebben, en hoe die relatie ook vandaag de dag een belangrijke rol speelt in hoe we elkaar zien. Pelgrimage naar het Heilige Land, verhouding moslims-christenen, en de oecumenische relaties tussen christelijke kerken vormen daarbij de belangrijke thema’s.

 

Gespreksleider:   Prof.dr Heleen Murre-van den Berg, directeur
Wanneer, waar:    Dinsdag 1 november, Burgwalkerk, 20.00 uur.
Contactpersoon:    Janna Bakering (tel. 038 3325293)
Bijdrage:   € 5,-

Diaconie: Rozenactie

rozenactie

Op zaterdagochtend 15 oktober werden er, vanuit het Open Hof, rozen uitgedeeld bij het winkelcentrum en bij de omliggende huizen.

Het ging hier om zogenaamde Doorgeefrozen. Deze mocht de ontvanger doorgeven aan iemand die ziek is, zorgen heeft, of die hij of zij lief vindt of aardig.
Uiteindelijk zijn er 200 rozen uitgedeeld en hebben we vele leuke reacties gekregen.was er, op de laatste dag voor de herfstvakantie, de inmiddels traditionele Familypoint Filmavond.

De Diaconie

Religie en het Israelisch-Palestijns conflict

Dr. Janneke Stegeman heeft onderzoek gedaan naar de relatie tussen religie en conflict. Ze was in Jeruzalem om daar Jeremia 32 te lezen met Palestijnse christenen en Israëlische joden. Het is een tekst die is ontstaan in een situatie van conflict. In de ogen van religieuzen ondersteunt deze tekst hun claim op het land Israël. Maar ook voor Palestijnse christenen maakt deze tekst onderdeel uit van hun religieuze erfgoed. Janneke zal inzicht geven in deze tekst en in de rol van religie in het Palestijns-Israëlische conflict. Er is ruimte voor gesprek over lastige teksten zoals Jeremia 32.

Gespreksleider: Dr. Janneke Stegeman, Theoloog bij De Nieuwe Liefde en theoloog van het jaar!

Wanneer: Woensdag 19 okt., 19.30-21.30 uur
Waar: Open Hof
Contactpersoon: Ingrid van den Berg
Bijdrage: € 5, -

Startzondag 2016

We kijken terug op een geslaagde startdienst en startzondag aan het Ganzendiep: een goed bezette ochtenddienst met een verrassende liturgie (o.a. speeddaten in de dienst) en een gezellige sfeer waarbij de aanwezigheid van de metgezel die Geest heet, ervaren mocht worden. Tijdens de slotviering aan het Ganzendiep telden we meer dan 100 aanwezigen. Met dank aan een ieder die aan het slagen van de dag zijn of haar steentje heeft bijge- dragen. Fijn dat jongeren van de jeugdkerk hebben geholpen met het vooraf koffie/thee en limonade schenken in de kerk. Wellicht voor herhaling vatbaar? Dank aan de muziek en zanggroep, dank aan de leden van de Taakgroep Jeugd die deze dag hebben voorbereid en dank aan de andere mensen die hand en spandiensten hebben verricht. Er was saamhorigheid, jong en oud was vertegenwoordigd aan het Ganzendiep. Een mooi begin van het nieuwe seizoen waarin 'Deel je leven' het leidende thema zal zijn. Berthina heeft de dienst en dag als een warm welkom ervaren. 


De foto's kunt u hier bekijken

 


Archief

Logo's zijn gemaakt door Web by Step