Zoeken binnen Nieuws:
Nieuws

From the monthly archives: december 2016

We are pleased to present below all posts archived in 'december 2016'. If you still can't find what you are looking for, try using the search box.

Ontmoetingsavond rondom opvoeden in geloof

Wij, Leon Eigenhuis en Berthina van der Kamp, willen graag in gesprek met ouders met jonge kinderen over het opvoeden van kinderen in het geloof. Hoe doe je dat eigenlijk? Wat heb je daarbij nodig? Hoe kan onze gemeente jullie daarbij ondersteunen? Hoe kunnen we dit samen vormgeven en opzetten?

Daarom willen we jullie graag uitnodigen voor een eerste ontmoetingsavond.
Deze avond zal ongeveer als volgt zijn ingedeeld:
- Kennismaking
- Wat zijn de wensen, gedachten, verwachtingen en ideeën
- Een gedachtenwisseling

We vinden het fijn om vooraf een inschatting te kunnen maken van de opkomst. Je kunt je opgeven per mail: bvanderkamp@outlook.com, maar als je je niet aangemeld hebt dan ben je ook van harte welkom!

Dus:
Wat: Ontmoetingsavond rondom opvoeden in geloof
Waar: Kerkelijk Centrum 'Open Hof'
Voor: Ouders met jonge kinderen
Wanneer: Donderdag 24 november
Hoe laat: Inloop om 19:45, start om 20:00, afsluiting om 21:30.

Hopelijk tot dan,
Leon Eigenhuis en Berthina van der Kamp

Film: Le fils de l'autre

Wanneer Joseph zijn dienstplicht bij het Israëlisch leger wil starten, ontdekt hij dat hij niet de biologische zoon van zijn ouders is en dat hij bij de geboorte verwisseld werd met Yacine, kind van een Palestijnse familie van de westelijke Jordaanoever. Deze onthulling verandert het leven van beide families ingrijpend.

Deze film sluit aan op kring 3 op 19 oktober, waarin Janneke Stegeman vertelt over haar onderzoek naar de relatie tussen religie en het Israëls-Palestijns conflict. Ze probeert inzicht te geven in het conflict en biedt een alternatieve manier om naar de inhoud van de film te kijken.

Contactpersoon: Ingrid van den Berg (tel. 038 7502440)
Wanneer: Donderdag 17 november
Aanvang: 20.00 u
Waar:
De Bron te IJsselmuiden
Bijdrage: € 5.00

Meer info over deze en andere kringen van de commissie Vorming & Toerusting: www.atmarks.nl/vent/

Herinrichting Open Hof (7)

Het is een tijdje stil geweest rond de planvorming van de herinrichting van de Open Hof. Dat wil niet zeggen dat er niets gebeurt. Integendeel, achter de schermen wordt een heleboel werk verzet.
Er is met veel aandacht gekeken naar ons uitvaartcentrum. Wordt dat nog vaak gebruikt en wat betekent het voor de exploitatie, wanneer we daar andere zaken voor in de plaats zetten? Na goed overleg met de beheerscommissie heeft architect Henk de Velde een alternatief getekend. Je zou op deze plek ook een zaal kunnen maken, waar je met zo’n veertig tot tachtig mensen bij elkaar kunt komen. Een grote vergadering, een lezing, een kleine uitvaartdienst, een huwelijksvoltrekking, een feestje, het zou allemaal daar kunnen plaatsvinden. Voor de exploitatie van ons kerkelijk centrum een positieve ontwikkeling. Daar hoort dan een eigen kleine keuken bij en een goede toiletunit met invalidentoilet.
Over dat laatste gesproken: in de zomer is het Gehandicaptenoverleg Kampen op bezoek geweest bij de Projectgroep. We hebben samen het gebouw bekeken en zij hebben ons van adviezen voorzien.
Veel tijd is ook gestopt in het “zichtbaar” maken van de plannen met de kerkzaal. Wanneer je de ramen deels gaat voorzien van gekleurd glas, hoe ziet dat er dan uit? Als je het meubilair op het liturgisch centrum gaat vervangen, wat betekent dat dan voor de uitstraling in de kerkzaal?
Om dat soort vragen goed te kunnen beantwoorden, heeft Agnes Compagne samen met Henk de Velde een 3D-presentatie gemaakt. Deze presentatie hebben we in oktober laten zien aan de Kerkenraad. Deze presentatie was vooral gericht op de kerkzaal. De ideeën, die we hebben voor de andere ruimtes in het gebouw, hebben we laten zien op bouwtekeningen van het kerkelijk centrum.
Onze volgende stap is een heel spannende. We nemen nu de tijd om te gaan rekenen. Want je kunt wel roepen dat je de keuken graag wilt uitbreiden, maar hoeveel gaat zoiets dan kosten? En dat geldt voor alle ideeën, die besproken zijn in de Projectgroep Herinrichting.
Alle plannen moeten zo worden voorzien van een prijskaartje. Dat doen we in nauw overleg met de beheerscommissie van de Open Hof. Vertegenwoordigers van deze commissie hebben de laatste vergaderingen van de Projectgroep steeds bijgewoond.
Nu stoppen we even met vergaderen. Allerlei deskundigen, technici, aannemers, een constructeur, enzovoorts, zijn nu aan de beurt. Zij moeten kijken of het mogelijk is om onze ideeën ook echt uit te voeren en zij moeten ons ook vertellen wat de kosten zijn per onderdeel.
Als we van alle plannen weten hoeveel ze gaan kosten, kunnen we een keus maken. We denken dat we zoveel plannen hebben, dat we boven het budget van € 200.000,= uitkomen. Dus zal er moeten worden gekozen, wat we het belangrijkste vinden en wat we even op de lange baan schuiven.
In januari komen we als Projectgroep bij elkaar om al het rekenwerk naast elkaar te leggen. We hopen dan ons advies in de Kerkenraad van februari voor te leggen. Daarna zal ook de gemeente worden geïnformeerd. En wanneer iedereen zijn zegje heeft kunnen doen, hopen we in de zomer van 2017 tot uitvoering over te gaan. Dat is een bewuste keuze, want dan hebben de vaste gebruikers van de Open Hof ook even zomerreces en ontstaat er het minste overlast.
Maar…. het is een planning. We beloven nog niets, hebben echter wel goede hoop.

Hartelijke groet vanuit de Projectgroep, Pieter Treep

Archief

Logo's zijn gemaakt door Web by Step