Zoeken binnen Nieuws:
Nieuws

From the monthly archives: juni 2016

We are pleased to present below all posts archived in 'juni 2016'. If you still can't find what you are looking for, try using the search box.

Afscheid ds. Bart Gijsbertsen

Bart Gijsbertsen neemt na 22 jaar afscheid als predikant van onze gemeente.

Op vrijdag 27 mei kunt u / kun jij op informele wijze afscheid nemen tijdens een afscheidsreceptie van 16.00-19.00 uur in het Open Hof. Tijdens de eredienst op 29 mei om 15.00 uur in de Burwalkerk nemen we afscheid van Bart Gijsbertsen als predikant.
Nadere informatie is te verkrijgen via de afscheidscommissie: afscheidbart@pwgkampen.nl.

In de kerkbode van deze week staat een persoonlijk afscheidswoord van Bart.Herinrichting Open Hof

In verband met de aanpassing van het kerkelijk centrum Open Hof is een werkgroep opgericht. De projectgroep bestaat uit de volgende leden: Cor van Laar, Hans van der Veen, Leon Eigenhuis, Dini Gosker, Frans van Beek, Henk de Velde, Agnes Compagne en Pieter Treep. Pieter Treep is de voorzitter. Misschien dat er nog een lid bijkomt.

De Projectgroep Herinrichting Open Hof is met veel enthousiasme aan de slag gegaan. Er was veel papierwerk om in te lezen: De visie van onze wijkgemeente, de inbreng van de gemeenteleden op de gemeenteavond, de inbreng van de Kerkenraad, diverse brieven en mails van meedenkende gemeenteleden en van de Beheerscommissie Open Hof.
Op basis van die documenten zijn we door het gebouw gelopen en hebben we alle ruimtes bezocht. We hebben afgesproken dat we alle ideeën een plek willen geven in onze besprekingen. Daarna zullen we een lijst maken van gewenste veranderingen. Vervolgens zullen we in die lijst een volgorde gaan aanbrengen. Immers, niet alles kan, zeker ook het budget in ogenschouw nemend.
Uiteindelijk zullen we dan als Projectgroep een voorstel doen aan de Kerkenraad. De Kerkenraad neemt een besluit over de herinrichting. In de tussentijd willen we ook u als gemeente meenemen in onze overwegingen. Het is wel een weergave van een eerste bijeenkomst, dus wat nu op papier staat, zou de volgende keer zomaar anders kunnen zijn.
Dit keer drie onderwerpen, een volgende keer volgen andere zaken.
Allereerst 'torgel' zoals we de dat in Kampen zeggen. Het orgel van Open Hof is niet bedoeld als concertorgel. Iedere vergelijking met orgels van Boven-, Buiten-, Broeder- of Burgwalkerk is dus niet correct. Op die orgels worden ook concerten gegeven. Ons orgel is bedoeld om de gemeente te begeleiden bij de gemeentezang en volgens ons voldoet het orgel aan die opdracht. Bovendien is het orgel zwaar verankerd in de vloer van de kerk. Bij de bouw is al rekening gehouden met de plaats van het orgel in de kerkzaal. Extra fundering is aangelegd en het orgel is in beton verankerd.
De ingang van de kerkzaal. Vanuit de gemeente komen signalen dat men de ingang wat nauw vindt. Wanneer je het hele kozijn vervangt door twee grote glazen deuren, wordt het wel lastig om die deuren te openen. Vooral kinderen zullen te weinig kracht hebben. Daarom kan er beter gekozen worden voor één grote en één kleine deur naast elkaar. Dan gaat de grote deur alleen open voor de dienst en na afloop en kan verder de kleine deur gebruikt worden.
Ventilatie. Vanuit de gemeente wordt regelmatig geklaagd over warmte, ventilatie, e.d. In de oorspronkelijke opzet was alleen de kuil voorzien als kerkzaal. Dan praat je over 250-300 mensen. Daar is de ventilatie ook op ingericht. Nadien is daar nooit meer wat aan gedaan. De klimaatbeheersing moet verbeterd worden. Dat zou kunnen door apparatuur te plaatsen op het dak van de achterzalen, die dan door middel van roosters achter de lamellen de klimaatbeheersing in de kerkzaal positief kunnen beïnvloeden. Het geluid is dan in de kerkzaal niet te horen.
Deze drie onderwerpen (orgel niet vervangen of verplaatsen, ingang vergroten en ventilatie verbeteren) komen op de lijst van mogelijke voorstellen.

Wordt vervolgd!

Een groet namens de projectgroep, Pieter Treep

Archief

Logo's zijn gemaakt door Web by Step