Zoeken binnen Nieuws:
Nieuws

From the monthly archives: augustus 2016

We are pleased to present below all posts archived in 'augustus 2016'. If you still can't find what you are looking for, try using the search box.

Afscheid ds. Ad van Noord

Hopelijk heeft u de data van het afscheid van onze wijkpredikant ds. Ad van Noord in uw agenda genoteerd: vrijdag 2 september a.s. vanaf 19.00 uur een informeel afscheid en in de dienst van 4 september om 10.00 uur de officiële afsluiting van zijn werk als gemeentepredikant. Beide malen in de Burgwalkerk.
Op vrijdagavond hebben wij voorafgaand aan de 'afscheidsreceptie' een muzikaal programma, waaraan Sander van den Houten en enkele collega-musici een bijdrage leveren. Dit boeiende programma begint om 19.00 uur, duurt circa 30 minuten en loopt dan uit op het informele deel.
We willen ds. Van Noord op die avond ook graag een passend cadeau aanbieden. Als u daaraan een bijdrage wilt leveren, dan vragen wij u uw bijdrage te willen storten op rekening NL59 SNSB 09090 60010 t.n.v. Gereformeerde Kerk Burgwalkerk met de vermelding: 'Emeritaat ds.Van Noord'. Ook mag uw bijdrage in een doos in de hal van het Open Hof deponeren.

De voorbereidingscommissie

 

 

 

Even voorstellen...

In de Kerkbode van een aantal weken geleden hebt u kunnen lezen dat ik, Berthina van der Kamp, Leon Eigenhuis mag bijstaan bij het werken in de wijngaard rondom ‘Open Hof’, zoals dat toen in de kerkbode genoemd werd. Ik ga beginnen per 1 september en heb een tijdelijke 0,5fte aanstelling. Ik zal me in het kort voorstellen voor wie mij nog niet kent.
Het lijkt me al langere tijd fijn om meer te kunnen gaan doen met mijn studie theologie, omdat ik nu op een punt in mijn leven ben dat ik daar ruimte, aandacht en tijd voor heb. Ik ben dan ook erg blij dat ik de gelegenheid krijg om dit werk te mogen doen. Mijn werkzame leven tot nu toe heeft zich afgespeeld rondom het onderwijs en de huisartsenpraktijk.
Na mijn middelbare school was ik al geïnteresseerd in de studie theologie, maar ik heb uiteindelijk toch besloten om de opleiding voor leerkracht, de Pedagogische Academie, te volgen. Met veel plezier heb ik een aantal jaren les gegeven op een basisschool. Het dagelijks vertellen van een verhaal uit de Bijbel aan de kinderen vond ik een mooie, interessante, maar ook moeilijke taak. Ik zocht vaak in de bibliotheek naar boeken over geloofsopvoeding en naar achtergrondinformatie voor het vertellen van Bijbelverhalen.
Uiteindelijk heb ik er voor gekozen om mijn baan als juf op te geven en theologie te gaan studeren in Kampen. Tijdens de eerste jaren van mijn studie heb ik ook godsdienstles gegeven op een middelbare school. Mijn stage in de kerkelijke gemeente heb ik gedaan in Heerenveen en ik heb een extra stage gelopen in het pastoraat voor ouderen. In 2001 ben ik afgestudeerd met als hoofdvak Praktische Theologie en heb ik mij gespecialiseerd in de geloofsopvoeding van en voor kinderen.
In de Protestantse Wijkgemeente ‘Open Hof’ zal ik een gedeelte van mijn tijd gaan besteden aan het jeugd- en jongerenwerk in overleg met ds. Leon Eigenhuis. Een ander deel van mijn tijd zal ik besteden aan het ouderenpastoraat.
Voor nu voor u en jullie allemaal een goede zomer toegewenst! Ik zie er naar uit om te kunnen beginnen in september en hoop u te dan ontmoeten.

Berthina van der Kamp.

 

Herinrichting Open Hof (6)

Op de bijeenkomst van vorige week heeft de Projectgroep lang gesproken over de kleuren in de kerkzaal. We willen in de kerkzaal echt laten zien dat we een nieuwe frisse start maken met onze nieuwe wijkgemeente. Daar hoort een andere uitstraling van de kerkzaal bij. Agnes Compagne en Henk de Velde hebben hier samen over nagedacht en wat eerste schetsen gemaakt.
Door een soort whitewash over het plafond aan te brengen, blijft de houtstructuur zichtbaar, maar krijgen we wel een lichtere uitstraling van het plafond. De muurtjes willen we licht maken met een lichte afdekking. Als tegenhanger wordt het tapijt op het liturgisch centrum dan antracietachtig van kleur.
Het meubilair op het liturgisch centrum zou gemaakt kunnen worden van metaal en essenhout. Dan ontstaat er veel meer transparantie en is het minder dominant aanwezig. Het doopvont zou met een glazen schaal kunnen worden uitgerust. De stoelen zijn aan vervanging toe en een lichtere stoel geeft ook een totaal andere uitstraling.
Op de grote raampartij worden her en der voorzetramen geplaatst in de kleuren van de kleden op de liturgietafel. Dat zijn de kleuren van het kerkelijk jaar: rood, groen, paars en geel (voor wit, want witte ramen kun je moeilijk zien).
Met al deze ideeën hoopt de Projectgroep dat de kerkzaal een heel andere, veel lichter ogende, kerkzaal krijgt. Met respect voor de huidige kerkzaal, maar ook een nieuwe verfrissende uitstraling.

De Projectgroep bundelt ideeën en doet uiteindelijk een voorstel aan de Kerkenraad. De Projectgroep beslist zelf niet. Ze heeft slechts een adviserende rol. In die adviesrol heeft de Projectgroep ook een uitspraak gedaan over het aanbrengen van prioriteiten binnen alle plannen. We hebben de volgende uitspraak gedaan: 1 inrichting kerkzaal met ingang - 2 Hofzaal in relatie met 3 de hal - 4 mogelijkheden exploitatie Open Hof vergroten door: 4a uitvaartcentrum herinrichten; 4b keukenmogelijkheden vergroten; 4c vergaderzalen optimaliseren; 4d gang bij de vergaderzalen verlengen. Wordt vervolgd.

Een hartelijke groep namens de Projectgroep, Pieter Treep

Archief

Logo's zijn gemaakt door Web by Step