Zoeken binnen Nieuws:
Nieuws

From the monthly archives: oktober 2017

We are pleased to present below all posts archived in 'oktober 2017'. If you still can't find what you are looking for, try using the search box.

Als bomen konden (s)preken

Onze jongste spelers Evelin (6) en Sinja Lotta (3) maakten een eigen affiche om u te bewegen naar de uitvoering van de musical te komen.
Alleen daarom al kun je niet weg blijven!

Open huis Open Hof

Na een periode van vier maanden verbouwen heeft de Protestantse wijkgemeente Open Hof haar Kerkelijk Centrum op 17 september jl. feestelijk heropend. Om ook u kennis te laten maken met het gebouw, houden wij op zaterdag 7 oktober een Open Huis van 14.00 tot 17.00 uur.

Er is veel veranderd. Om alvast een tipje van de sluier op te lichten: wat bij binnenkomst gelijk opvalt is de enorme ruimte die is ontstaan na de verbouwing. De kuil is weggewerkt en nu verbonden met de grote entree. Daardoor is er een grote, praktische ruimte ontstaan, geschikt voor een vergadering, lezing of feestje. Het is ook een ontmoetingsplek rond de geheel verbouwde en vergrote keuken.

Het interieur is flink opgefrist en alles maakt een lichte indruk. Zo is het liturgisch centrum opgeknapt door middel van vloerbedekking in de kleur antraciet. Het bruine meubilair is vervangen door meubels uit blank essenhout en metaal. Ook de ramen van de kerkzaal zijn onder handen genomen, er is soort glas-in-lood effect ontstaan.

Aan duurzaamheid is ook gedacht: alle ramen in de kerkzaal zijn voorzien van dubbel glas en op veel plekken maken we gebruik van LED-verlichting.
En op het gebied van multimedia in de kerkzaal zijn we nu helemaal up-to-date. Zowel bezoekers in de zaal als kijkers en luisteraars thuis kunnen nog beter worden betrokken bij de verschillende activiteiten.
Door de nieuwe indeling en vernieuwingen kan het Kerkelijk Centrum een grotere rol spelen in het gemeenteleven en in de wijk. Zo kunnen er vanuit de nieuwe keuken gezamenlijke maaltijden worden verzorgd. De kerkenraad zou graag zien dat wijkbewoners makkelijker binnenlopen voor een praatje of rustmoment.
Bent u - als omwonende of gewoon geïnteresseerde - nieuwsgierig geworden naar alle veranderingen? Dan bent u van harte uitgenodigd om onder het genot van een kopje koffie of thee het gebouw te komen bekijken.

We ontmoeten u graag op 7 oktober!
Protestantse Wijkgemeente Open Hof

Intrededienst ds. Kasper Jager: De foto's

Onze fotograaf Ab van Essen heeft weer prachtige foto's gemaakt.
Klik hier om ze te bekijken.

Beste Kasper, welkom

Beste Kasper, Grietje, Jacco en Betto, van harte welkom in Kampen. We hopen dat jullie je gauw thuis zullen voelen in onze mooie stad. Ook welkom in onze veelkleurige gemeente.

Ds. Jager, beste Kasper. Toen we als gemeente begin juni ons beroep op je uitbrachten, hebben we je vanuit de kerkenraad een persoonlijke brief geschreven. Ik zal deels uit die brief citeren, waarin we aangeven wat we van je verwachten.

Vanaf november 2014 noemden wij ons na de federatie tussen Burgwalkerk en Open Hof een protestantse wijkgemeente in wording. Dat “in wording” hebben we in 2016 geschrapt uit onze naam, maar dat wil niet zeggen dat de opbouw van onze wijkgemeente daarmee is afgerond. Integendeel. Het gebouw is klaar, de gemeente nog lang niet. Het proces van naar elkaar toegroeien vraagt energie van alle betrokkenen, niet alleen van Leon en Berthina en van al onze vrijwilligers, maar ook van jou als onze nieuwe predikant. Het verdwijnen van de oude vertrouwde wijkgemeenten en het achterlaten van een vertrouwd kerkgebouw is niet voor iedereen makkelijk. We vragen jou om nadrukkelijk aandacht te hebben voor dat aspect van de éénwording.

In ons profiel hebben we beschreven wat we verwachten van onze nieuwe predikant, maar we hebben geen behoefte aan iemand, die alleen maar doet wat wij aan verwachtingen hebben geformuleerd. Dat zou geen recht doen aan jouw kwaliteiten. We vragen je om vooral jezelf te blijven, daar ligt immers je kracht.

We vragen je een bevlogen predikant te zijn, die zijn werk doet, gevoed door Gods Woord, geïnspireerd door de Heilige Geest en in volle verbondenheid met de mensen om je heen. We hopen dat je er snel in slaagt om te weten wat er leeft in de wijkgemeente en in de kerkenraad en dat je daar rekening mee houdt. Het is voor ons logisch dat je de visie van onze wijkgemeente ondersteunt en uitdraagt. Maar we vragen ook van je om met ons nieuwe wegen te verkennen en hierin de kerkenraad en de wijkgemeente mee te nemen. We vragen je daarbij rekening te houden met het oude vertrouwde, maar het daarbij niet te laten. Ons visiedocument is immers een dynamisch document. We vragen je om richting te duiden, maar van ons hoef je niet altijd voorop te lopen. Loslaten in vertrouwen is voor ons een belangrijk uitgangspunt. We vragen je om leiding te nemen waar nodig is, om te delegeren waar het kan en om samen te werken met de mensen, die net als jij energie willen steken in de opbouw van onze gemeente van Christus.

We zien graag dat je in de erediensten weet te verbinden en te inspireren. Dat je niet vasthoudt aan dogma’s, maar dat je verfrissend bent, ons weet te verrassen en dat je ernst en humor daarbij als middelen gebruikt om ons te inspireren.

We vragen bezieling, enthousiasme en geestdrift van je. We willen graag dat je de rol speelt van verbinder, dat je contact weet te leggen met jong en oud. Wat dat betreft is het een voordeel dat je, voordat je predikant werd, beroepsmatig bezig bent geweest in de ouderenzorg en in de jongerenzorg.

We zien graag dat je, zonder de oude vertrouwde liturgie helemaal los te laten, ruimte weet in te bouwen tijdens de erediensten voor de jonge leden van onze wijkgemeente. Dat je de gemeente laat ervaren dat onze diensten echt ontmoetingsdiensten kunnen zijn, waarin jong en oud inspiratie kunnen opdoen en ze zo vol vreugde samen het huis van onze Heer mogen binnengaan.

Ons pastoraat was een jaar lang onderbezet. We zijn blij dat er met jou weer iemand bijkomt. We vragen je om die rol van pastor met verve te spelen, dat je zelf actief bent in het pastoraat, maar dat je ook anderen daarin ondersteunt en inspireert.

We weten dat je veel energie hebt, maar vragen je ook om jezelf te bewaken. Je bent zeven dagen in de week en vierentwintig uur per dag verbonden aan onze wijkgemeente, maar we hopen ook dat je tijd neemt voor de nodige rust en bezinning.

Een nieuwe wijkgemeente, opgebouwd uit drie eerdere wijkgemeentes. Een Algemene Kerkenraad, die apart vergadert, maar ook maandelijks met twee Algemene Kerkenraden tegelijk vergadert. Wisselende meningen en wisselende belangen. Mensen die het oude willen bewaren en mensen, voor wie de vernieuwing niet snel genoeg kan gaan. Daar mag je als voorganger tussendoor manoeuvreren. Het is niet verwonderlijk dat je je dan soms voelt, alsof je in een spagaat terecht gekomen bent. Gelukkig heb je de opleiding voor leraar lichamelijke opvoeding gehad. Daar zul je wel geleerd hebben, hoe je vanuit een spagaat zonder kleerscheuren weer opstaat en verder kunt gaan.

Beste Kasper, we vragen veel van je. Er gebeurt zoveel binnen onze wijkgemeente en veel mensen verwachten dat je overal mee bezig bent, al die activiteiten bezoekt en de mensen die ze organiseren ondersteunt en inspireert. Eigenlijk vragen we je om een duizendpoot te zijn, maar we weten ook dat er geen menselijke duizendpoten bestaan. We beseffen terdege dat ieder mens beschikt over talenten en tekortkomingen en we hopen dat jij zo ook waarlijk mens durft te zijn. Zoals al eerder gezegd: we vragen bovenal van je om jezelf te blijven.

Beste Kasper, je woont samen met Grietje, Jacco en Betto aan de Siriusweg. Sirius is volgens astronomen de meest heldere ster aan ons firmament. Wij weten dat er een ster is, die nog ontelbaar vele malen helderder is. We vragen van je of je geïnspireerd door Zijn licht ons als gemeente van Jezus Christus mee wilt nemen in Zijn verhaal.

We zagen uit naar je komst. We zijn blij dat je er bent. We wensen je Gods zegen toe, zowel privé als in je werk.

Kampen, 1 oktober 2017
Pieter Treep

Archief

Logo's zijn gemaakt door Web by Step