Zoeken binnen Nieuws:
Nieuws

From the monthly archives: juli 2017

We are pleased to present below all posts archived in 'juli 2017'. If you still can't find what you are looking for, try using the search box.

Ds. Kasper Jager aanvaardt beroep Open Hof Kampen

Na een spannende maar vlot verlopen procedure heeft ds. Kasper Jager het beroep van onze Protestantse Wijkgemeente Open Hof op 7 juni aanvaard. ds. Kasper Jager blijft in verband met de zomervakantie tot eind september in Borger werken. De bevestigingsdienst in Kampen zal op 1 oktober 's middags plaatsvinden in de Burgwalkerk.

Op 23 mei heeft u als gemeente de kerkenraad gesteund in haar voornemen om ds. Kasper Jager te beroepen. Daarna heeft niemand gebruik gemaakt van de mogelijkheid om bezwaar in te dienen. Op 7 juni heeft een afvaardiging van de kerkenraad daarom een bezoek gebracht aan ds. Kasper Jager en zijn vrouw Grietje in Borger. Daar heeft ze in opdracht van de kerkenraad en van u de officiële beroepingsbrief overhandigd.
Ds. Jager had het recht om drie weken na te denken over de vraag of hij de stap naar Kampen wel wilde maken. Maar hij verraste ons met de mededeling dat hij geen gebruik wenste te maken van dat recht. Hij tekende de beroepingsbrief niet alleen direct voor ontvangst, hij tekende ook gelijk het officiële formulier, waarin hij meedeelt dat hij het beroep aanvaardt!
We zijn als kerkenraad dankbaar dat het proces zo goed is verlopen en dat we zo snel het gewenste antwoord hebben gekregen. We hebben ons het hele proces geleid gevoeld door Gods Geest en we danken Hem dat we een goede opvolger hebben kunnen vinden voor ds. Bart Gijsbertsen.
Ds. Kasper Jager heeft zijn huis in Borger te koop staan en is nu op huizenjacht in Kampen. Zijn vrouw en hij hebben er echt zin in om naar Kampen te komen. Om ze al een beetje voor te bereiden op Kampen, had Harmien Hooiveld een mooi welkomstcadeau samengesteld van Kamper producten, stadswandelingen, fietstochten door de IJsseldelta, een kalender van het Ikonenmuseum, het bidboek van de Buitenkerk, natuurlijk een boekje over de Kamper Uien, enzovoorts.
De PKN-gemeente van Borger moet nu een afscheid voorbereiden. Dat is zo kort voor de zomervakantie wat lastig en daarom hebben we afgesproken dat hij tot eind september in Borger blijft werken. De bevestigingsdienst in Kampen zal op 1 oktober 's middags plaatsvinden in de Burgwalkerk.
Binnen de kerkenraad is een commissie benoemd, die zich bezig zal houden met een introductieprogramma voor ds. Jager in onze wijk. Wanneer u daar suggesties voor heeft, kunt u dat bij ondergetekende melden.
De kerkenraad feliciteert u als gemeente met dit geweldige resultaat. In de volgende kerkbode zal Kasper Jager zich aan u voorstellen. In het stukje hieronder vindt u al vast een groet van hem.
Namens de kerkenraad, Pieter Treep

Groet uit Borger van ds. Kasper Jager
Borger woensdagavond 7 juni in huize Jager. Bij ons in de kamer zitten Harmien Hooiveld, Nanda Tegelaar, Hans van der Veen en Pieter Treep uit Kampen. Namens de Protestantse Wijkgemeente Open Hof hebben zij zojuist het beroep aan mij overhandigd. Zonder aarzeling zet ik mijn handtekening eronder. Ik heb er immers al vijf maanden over na kunnen denken. Het voelt warm en goed.
Het voelde al goed bij het lezen van de advertentie in januari 2017, waarin werd gezocht naar ‘een predikant, die je niet tegenkomt, maar ontmoet.’ Laat ik nouop zoek zijn naar een gemeente, waar je de mensen niet tegenkomt, maar ontmoet. En al bij mijn eerste kennismaking met de Open Hof heb ik ze ontmoet: de mensen uit de Beroepingscommissie, collega ds. Leon Eigenhuis en zijn vrouw Paulineke en ook de collega’s uit de andere wijkgemeenten. Het voelde warm en goed.
Op zondagmiddag 1 oktober mag ik in de Burgwalkerk intrede doen en zal ik als predikant worden verbonden aan de Wijkgemeente Open Hof. Ik zie er nu al naar uit om vanaf dan nog veel meer mensen in en om Kampen te mogen ontmoeten binnen en buiten de Open Hof. En ik hoop en bid dat we in de ontmoeting met elkaar God niet slechts tegenkomen, maar Hem in Jezus Christus ook echt mogen ontmoeten.
Een warme groet uit Borger, ds. Kasper Jager.

Cantatedienst in de Burgwalkerk

Op zondag 11 juni, om 17.00 uur, wordt de cantate BWV 24, Ein ungefärbt Gemüte, van Johann Sebastian Bach uitgevoerd. De Nederlandse betekenis hiervan is zoiets als een rechtschapen gemoed, een schoon geweten.
Alles nu wat u wilt dat u de mensen doen, doe dat hun. Deze tekst uit Mattheus 7 die ook wel de gulden regel genoemd wordt, staat centraal in deze cantate. Het is gemakkelijk hierop een ethiek te baseren en handboeken te schrijven waarin staat hoe we moeten handelen en een schoon geweten te behouden.

Maar het is niet gemakkelijk te begrijpen waarom wij mensen hier heel vaak niet van uit gaan. Haatteksten op internet, zelfmoordterroristen, opblazen van jonge concertgangers, doodsteken van mensen die hijab dragende-meisjes verdedigen: het zijn maar enkele van de vele voorbeelden die ingaan tegen de gulden regel. Liever de wereld verbranden dan de wereld nog langer verdragen, zo lijken deze voorbeelden te suggereren. De moed zinkt je soms in de schoenen en ik ontwikkel de laatste tijd een weerzin tegen de ochtendkrant.

Misschien is het niet onverstandig ons aan de hand van Bach's schoonheid te gaan bezighouden met het zoeken naar een rechtschapen gemoed, niet als een vlucht maar als een weg uit deze gekte. En Bach's weg is er niet alleen een van de buitenkant: hij eindigt zijn cantate met een oproep aan God de externe woorden en daden te laten samenvallen met ons interne hart. Moge ons ons dat gelijkmaken aan God en engelen!

Aan deze cantate werken mee:
Dineke Havinga voorganger
Joalien van den Houten sopraan
Hilka IJzerman alt
Aart Mateboer tenor
Lars Terray bas
Sander van den Houten organist
Bob Vaalburg dirigent
Het Bachkoor & -orkest Kampen

De entree is vrij, een gift bij de uitgang voor de onkosten wordt zeer op prijs gesteld."

Foto's van de doop- en belijdenisdienst

Een feestelijke viering in de Burgwalkerk. De liturgische schikking: prachtig in het rood, de kleur van Pinksteren. Sven werd gedoopt, 3 jonge vrouwen deden belijdenis. Er werd volop muziek gemaakt en er werden prachtige liederen gezongen.

U kunt de foto's van deze dienst hier bekijken.

Archief

Logo's zijn gemaakt door Web by Step