Zoeken binnen Nieuws:
Nieuws

From the monthly archives: oktober 2017

We are pleased to present below all posts archived in 'oktober 2017'. If you still can't find what you are looking for, try using the search box.

Musical in Open Hof

Na al het feestgedruis van de (her)opening van Open Hof en de begroeting van de nieuwe predikant staat het volgende evenement al weer voor de deur.
Op zondag 15 oktober wordt de tweede musical opgevoerd. De voorbereidingen zijn in volle gang. Liederen worden geoefend door muzikanten en zangers. Spelers leren hun rol en zetten die met enthousiasme op de planken. Bedieners van beamer en geluid delen in de voorbereidingen. Kortom: het gonst van activiteiten.

De musical kreeg van Henk Keijzer de titel: "Als bomen (s)preken". In Bijbelverhalen spelen bomen soms een belangrijke rol. Zij komen in de musical aan de orde. Maar ook bomen uit ons dagelijkse leven hebben een verhaal. Het zijn niet alleen spelers, oud en jong, die actief zijn, ook op de aanwezige gemeenteleden wordt een beroep gedaan met zang van bekende en toepasselijke liederen. Interactie dus.

Bent u benieuwd geworden? Gewoon een beetje nieuwsgierig naar wat bomen ons te vertellen hebben?
Hartelijk welkom op 15 oktober in Open Hof om 9.30 uur.
We verwachten weer een volle zaal dus kom niet te laat!

Koffie in de kerk

Drie nieuwe gastvrouwen hebben zich aangemeld na onze oproep in de vorige kerkbode.
Het zijn Geke de Jong, Janneke Kronemeijer en Gré Haasjes. Geweldig! Ook zagen we een aantal nieuwe gezichten onder onze gasten. Dat was ook fijn.

Op 3 oktober a.s. hopen we in de Hofzaal bijeen te komen en elkaar te ontmoeten bij een kopje thee/ koffie met iets lekkers erbij. We zetten de sjoelbak klaar en wat andere spelletjes en we maken er weer een gezellige middag van. Tussen 14.30 uur en 16.30 uur bent u van harte welkom. voor vervoer mag u Gerda bellen. (tel. 038-3334153)

Met groet van Gerda, Harm, Janneke, Geke, Gré en Nanda

Bij de diensten

Op de zondag die viel tussen de startzondag en de zondag waarop ds. Kasper Jager aan onze gemeente zal worden verbonden, mochten we het Heilig Avondmaal vieren. Het was goed om met elkaar voor alles de Heer te zoeken en brood en wijn uit zijn hand te ontvangen. Met dank aan de diakanen die alles zo goed hadden voorbereid. Aanstaande zondag is het Israëlzondag. In de middagdienst zal uw nieuwe voorganger en onze nieuwe collega intrede doen. Vandaar dat we minder dan zoals het bij ons gebruikelijk is, aandacht besteden aan het thema van de Israëlzondag. Dan doen we met een goed geweten, want elke maand is er in de leerdienst Tora en Evangelie extra aandacht voor de joodse wortels van ons geloof en voor de band tussen de kerk en het volk Israël. Wel ligt er aanstaande zondag bij de uitgang van de kerk, informatie over Israëlzondag.

Alle aandacht gaat in de dienst aanstaande zondagmiddag uit naar de komst van onze nieuwe predikant. Wat fijn dat we na een vacante periode van meer dan een jaar hem in ons midden mogen begroeten. Berthina van der Kamp die voor 0,5 fte in onze gemeente werkzaam is en ik hebben ons van vorig jaar september tot nu ons ingezet voor een gemeente van 3334 leden (volgende de laatste telling). De vacatures die na het vertrek van ds. Gijsbertsen en Van Noord ontstonden, kwamen in een onrustige tijd, in de tijd net na het gebouwenbesluit en de samenvoeging van wijkgemeenten. Berthina en ik zijn vanuit het overzicht te werk gegaan. We hebben keuzes moeten maken. Er is dus ook werk blijven liggen. Maar we zijn met elkaar al met al het seizoen 2016/2017 goed doorgekomen. En daarvoor mogen we dankbaar zijn. Dank ook aan alle gemeenteleden die op een positieve manier hebben meegeleefd en voorbede hebben gedaan voor de gemeente. Wat zijn er toch veel stille goede krachten in onze gemeente werkzaam. En dominee Kasper Jager wordt aan een boeiende gemeente verbonden!
Laten we ons verheugen in de nieuwe fase die we met hem tegemoet gaan en ons daarvoor inzetten.
Leon Eigenhuis

V&T4: Geïnspireerd door Maarten Luther

Op 3 oktober 2017 is het 500 jaar geleden dat de Reformatie begon door toedoen van Maarten Luther. Maar wat bezielde Luther en wie was de mens Luther. Wat is de blijvende betekenis van zijn gedachtengoed. Ds. Wilbert Dekker praat u aan de hand van een powerpoint bij over de belangrijkste plaatsen waar Luther gewoond en gewerkt heeft.
Wij attenderen u op de andere ruimte voor deze avond!

Plaats: Broederkerk ,Lemkerzaal (!)
Datum: Donderdag 5 oktober
Tijd: Aanvang 20.00 uur
Bijdrage: € 5,00

Van harte welkom,
namens Vorming en Toerusting,
Nettie Deen, tel. 3326682

V&T2: Muzikale wereldreis

In deze wereldreis staat de muziek binnen grote en kleine wereldreligies centraal. Hoe verder je afreist van Nederland, des te sterker merk je dat religieuze muziek cultuurgebonden is. Op deze avond zwerven we in één avond over de aardbol. Laat u verrassen door wat pastor Josephine van Pampus en dr. Rudolph van Calcar u hierover allemaal kunnen vertellen en laten genieten. Wij attenderen u erop dat door omstandigheden de datum is veranderd.

Plaats: Burgwalkerk
Datum: Woensdag 4 oktober (!)
Tijd: 20.00 uur
Bijdrage: € 5,00

Van harte welkom,
namens Vorming en Toerusting,
Nettie Deen, tel. 3326682

Open Hof opent deuren

KAMPEN – Vorige week zondag werd Kerkelijk Centrum Open Hof feestelijk heropend. In vier maanden tijd werd het gebouw verbouwd en werd de kerkzaal opnieuw ingericht. Maar niet alleen de kerkzaal werd gerenoveerd, het hele gebouw werd onder handen genomen. 7 oktober is er daarom tussen 14.00 en 17.00 uur een Open Huis voor de wijkbewoners en andere belangstellenden. Het was vorige week feest aan de Lelystraat. De Open Hof was gevuld met honderden bezoekers. En het eerste wat hen opviel was de enorme ruimte, die is ontstaan na de verbouwing. De Open Hof is een typisch jaren zeventig gebouw, gekenmerkt door twee grote kuilen. Om die kuilen zijn galerijen en wandelpaden gemaakt. Mooi om te zien, maar niet altijd even praktisch in gebruik. Daarom is de kuil in de Hofzaal, naast de kerkzaal de grootste zaal van het gebouw, helemaal weggewerkt en nu verbonden met de grote entree, waardoor er een hele grote praktische ruimte is ontstaan, die gelijk bij binnenkomst al opvalt. Er is nu plaats voor grote groepen, die de Hofzaal kunnen gebruiken voor een vergadering, een lezing of een feestje.

De keuken
De keuken is twee keer zo groot geworden en moet een belangrijkere rol gaan spelen in het gebruik van het gebouw. Steeds vaker zullen hier maaltijden bereid worden voor groepen mensen. Dat kan zijn als lunch bij een vergadering of een warme maaltijd, wanneer er ’s avonds activiteiten plaatsvinden.

De kerkzaal
De kerkzaal heeft een complete metamorfose ondergaan. Werd de kerkzaal voorheen gedomineerd door de kleuren bruin en groen, nu is het vooral gebroken wit en antraciet wat de sfeer bepaalt. De bruine en groene stoelen zijn vervangen door witte en lichtgrijze. Het bruine plafond kreeg een whitewash-behandeling en ook de plafonds van de galerijen gingen van bruin naar wit. De vloerbedekking van het liturgisch centrum werd voorzien van antraciet vloerbedekking. Ook het meubilair op het liturgisch centrum werd vervangen. Het bruine meubilair, wat veertig jaar dienst heeft gedaan, is nu vervangen door meubilair, gemaakt van blank essenhout en metaal.

Techniek
De techniek in de kerkzaal is uitgebreid met videoapparatuur. Huwelijksdiensten en uitvaarten kunnen nu ook worden opgenomen en bijvoorbeeld via internet worden uitgezonden naar familie en vrienden die fysiek de bijeenkomsten niet kunnen bijwonen.

Vergaderzalen
De kleinere vergaderzalen, die ruimte bieden aan zo’n tien tot dertig personen, zijn na de renovatie veel beter bereikbaar geworden. Moest de bezoeker voorheen door de kerkzaal naar de zalen toe, dat is nu verleden tijd. Er is een nieuwe gang gemaakt langs de vergaderzalen. Ook hebben de vergaderzalen grote schermen gekregen, om vergaderingen ook digitaal te kunnen ondersteunen.
Op zaterdag 7 oktober is het hele gebouw aan de Lelystraat te bekijken. De koffie staat tussen 14.00 uur en 17.00 klaar. Dan kunt u ook een kijkje nemen bij de nieuwe uitvaartonderneming De Eenvoud, die het uitvaartcentrum achter de Open Hof in gebruik heeft genomen.

Voor meer informatie
Wilt u meer informatie over het huren van één of meerdere zalen in de Open Hof dan kunt u contact opnemen met de beheerder, Frank Groen, via beheer@openhofkampen.nl

Afscheidsdienst ds. Kasper Jager in Borger

Afgelopen zondag mochten Janna Bakering, Ans Tuitel en ik namens de kerkenraad en de beroepingscommissie de afscheidsdienst van ds. Kasper Jager in Borger bijwonen. Ds. Jager nam op zijn verzoek afscheid met een dienst, waarin het Heilig Avondmaal werd gevierd. Het was een mooie, soms ontroerende dienst, waarin Kasper Jager zelf aan alle gemeenteleden het brood, als symbool van het lichaam van Christus, overhandigde.

Na afloop waren er een paar korte toespraken. Op de terugreis concludeerden we dat in die toespraken precies terugkwam, waarom we voor ds. Jager hebben gekozen als onze nieuwe voorganger. Zijn optreden als verbinder, zijn rol in het pastoraat, zijn inspirerende preken, zijn aandacht voor de jeugd en jongeren, ze kwamen allemaal voorbij. Op de vrijdagavond daarvoor was er al een informeel afscheid geweest van de kerkelijke gemeente in Borger.

Aan het eind van de dienst werd ds. Jager officieel losgemaakt van de gemeente, waarna hij nog voor een laatste keer de zegen mocht uitspreken in de Goede Herderkerk. A.s. zondag zal hij dat voor het eerst doen in onze wijkgemeente. Het wordt een druk weekje voor hem en zijn vrouw Grietje. Op dinsdag de verhuizing naar Kampen en dan a.s. zondag de intrededienst. Zoals u weet is er geen morgendienst. De intrededienst begint om 14.30 uur en vindt plaats in de Brugwalkerk. Ook ds. Leon Eigenhuis en drs. Berthina van der Kamp zullen daarin voorgaan. Wat een feest voor ons als gemeente!

Na afloop is er fysiek geen ruimte om allemaal kennis te maken met Kasper Jager en zijn vrouw Grietje. Er zijn ruim honderd gasten aangemeld en daarmee is de grote zaal wel gevuld. Dat niet direct kennis kunnen maken wordt een week later goed gemaakt. Op 8 oktober gaat ds. Jager voor in de morgendienst. Na afloop is er onder het genot van een kopje koffie of thee alle tijd om Kasper en Grietje de hand te schudden.

Op 1 oktober zal ook de beroepingscommissie officieel worden ontbonden. Hun werk is dan echt gedaan. Een boeiend proces komt ten einde. Alle leden van de beroepingscommissie zullen dan de beroepingsmap in hun mailbox opschonen, zo schrijft het protocol voor. Wat gearchiveerd moet worden, is gearchiveerd. Alsof iemand over twintig jaar daar nog een keer naar wil kijken.

Behalve een boeiend proces, was het af en toe ook wel heel erg bureaucratisch. Ik dacht dat ik in mijn politieke leven wel wat gewend was. Maar je kunt in Nederland makkelijke een burgemeester benoemen dan een predikant beroepen en een intrededienst organiseren. Daar komt heel wat voor kijken. Ter illustratie: in het beroepings- en intredemapje in mijn mailbox zitten nu 713 mailtjes, waarvan ruim vijfhonderd ook beantwoord moesten worden.

Die procedure is nu afgerond. Dank aan allen die zich in die procedure hebben ingespannen om alles netjes te laten verlopen: de beroepingscommissie en de intredecommissie. Dank!!

Namens de kerkenraad,
Pieter Treep

LTE-dienst, zondagavond 19:00

Op zondag, 19.00 uur bent u weer van harte welkom in de Leerdienst Tora en Evangelie in kerkelijk centrum Open Hof.

We lezen als echo uit de synagoge een deel van de Sidra ‘Haäzinoe - Neig het oor’ (Deuteronomium 32:1-52), de Sidra die gelezen wordt op de Sabbat van deze week. Daarbij wordt een passende lezing uit het Nieuwe Testament gekozen.

Voor deze dienst is een gastpredikant uitgenodigd, ds. Reinier Gosker uit de Wijk. Ds. Gosker is voorzitter van de provinciale werkgroep Kerk en Israël. Eind deze week begint voor het joodse volk een periode van gedenken en vieren. Op 21 en 22 september wordt RosjHasjana – het Joods Nieuw jaar gevierd. Het is een nieuw Bijbelsjaar, een nieuw Joods kalender jaar begint rond Pesach.

Een week later, 30 september is het Grote Verzoendag, Jom Kippoer, de dag waarop Joden vergiffenis vragen aan elkaar en aan God en verzoening voor de gehele wereld. Deze hele periode omvat de 10 dagen van inkeer, of de Ontzagwekkende Dagen. Een plechtige tijd, die wordt afgesloten met één lange toon geblazen op de sjofar. Met de hoop en het geloof: de tijd begint opnieuw, we beginnen met een schone lei aan een beter toekomst.
De Protestantse Kerk heeft één zondag aangewezen waarop we onze bijzondere verbondenheid met het volk Israël, alle Joden over de hele wereld, benadrukken. Deze Israëlzondag is jaarlijks op de eerste zondag van oktober, dit jaar op 1 oktober.

In verband met Israëlzondag zal bij de Leerdienst Tora en Evangelie het 1e nummer van de nieuwe jaargang van het blad Kerk & Israël Onderweg liggen, u kunt een exemplaar meenemen. Verder kunt u informatie krijgen van de ontmoetingsdag van de provinciale werkgroep, die op 30 september gehouden wordt in Hasselt. Natuurlijk staat ook de boekentafel weer voor u klaar, waar u kunt lenen en terugbrengen.

Uitnodigingskaart intrededienst ds. Kasper Jager

Hierbij nodigen wij u van harte uit tot het bijwonen van de intrededienst, waarin

Ds. Kasper Jager

verbonden wordt aan de Protestantse Wijkgemeente “Open Hof“ te Kampen.
Deze intrededienst, die mede geleid zal worden door ds. Leon Eigenhuis en drs. Berthina van der Kamp, vindt D.V. plaats op zondagmiddag 1 oktober 2017 in de Burgwalkerk, Burgwal 60 te Kampen, aanvang 14.30 uur.

In de grote zaal staat vanaf 13.30 uur koffie of thee voor u klaar.
Tijdens de dienst is er oppas voor de jongste kinderen en wordt er kindernevendienst voor de kinderen in de basisschoolleeftijd gehouden.
Na afloop van de dienst is er voor u gelegenheid ds. Jager en zijn echtgenote persoonlijk te ontmoeten.

Namens de PWG “Open Hof“
Yke Bakker, scriba

Namens de Hervormde Algemene Kerkenraad
Gedy van Werven-Westerink, scriba

Kampen, augustus 2017

 

Klik hier voor de kaart

Startzondag: De foto's

Onze fotograaf heeft weer prachtige foto's gemaakt.
Klik hier om ze te bekijken.

Pagina's: Vorige123VolgendeReturn Top
Archief

Logo's zijn gemaakt door Web by Step