Nieuws

Namens de wijkkerkenraad willen we u erop wijzen dat de beide Algemene Kerkenraden u van harte uitnodigen voor een centrale gemeenteavond die aanstaande dinsdag 12 juni zal plaatsvinden. Op deze avond zal het Beleidsplan worden gepresenteerd dat als basis zal dienen voor de vorming van een Protestantse Gemeente Kampen. Op de kerkelijke websites en elders in de deze kerkbode vindt u meer informatie over het doel en de opzet van de avond. De bijeenkomst vindt plaats in de Westerkerk vanaf 19.30 uur. Toon uw belangstelling en woon de avond bij! Afgelopen zondagmorgen hebben we in de dienst ook voorbede gedaan voor de ambtsdragers die in beide raden zitten. Vooral de beide voorzitters en beide scriba ’s hebben zich veel moeite getroost voor de gemeente, samen met de anderen. We hebben gebeden:
Heer, wij bidden u voor de mensen die bezig zijn om de fusie van hervormd en gereformeerd tot stand te brengen. Voor hun inzet danken wij U, voor de zorgvuldigheid waarmee zij te werk zijn gegaan en gaan, dat zij ook in de fase waarin we nu zitten kracht en wijsheid ontvangen en geef dat wij hen als gemeente dragen in onze gebeden en hen tot steun zijn.
Ds. Leon Eigenhuis

Johann Sebastian Bach componeerde deze cantate voor zondag 6 augustus 1724, de 9e zondag na Trinitatis. Een koraalcantate, gebaseerd op een kerklied uit de Lutherse zangtraditie. In dit geval is de koraaltekst gemaakt door Balthasar Kindermann in 1664: Verschmähung der Welt. In de Lutherse gezangenbundel werd het geplaatst in de rubriek "von der Welt eitelkeit und menschlicher Mühseligkeit".

De evangelietekst van deze zondag is Lucas 16:1-9, over het vrienden maken met de onrechtvaardige mammon. Maar Bach doet bijna niets met de tekst uit Lucas. Hij maakt er een levendige, vrolijke koraalcantate van, die voortdurend draait om de zin "Was frag ich nach der Welt". Waarom zou ik mij hechten aan de wereld die immers vergaat? Volgens Eduard van Hengel is de vrolijkheid van deze cantate Bach's poging om ironie in de muziek te leggen. Het gehecht zijn aan de wereld, aan de Mammon, is immers een ernstige zaak: de wereld is een valse godheid, niet iets waar je op kunt bouwen! De wereld zoekt eer en roem en bouwt de prachtigste paleizen. Trotse mensen zoeken de hoogste ere-ambten en kleden zich in purper, goud, zilver en zijde. Ze denken er niet aan hoe snel dit alles vergaan kan:

"Vaak blaast een wind van niks het trotse lijf in één keer in het graf, en wég is alle pracht waarmee die arme sterveling, die worm hier in de wereld zo heeft gepronkt." Zingt de Tenor in de vertaling van Jaap van der Laan. En Job 25 zegt hetzelfde: "Wat vermag de mens, een worm slechts, wat kan het mensenkind, een made?"

In deze hele vrolijke cantate klinkt de argwaan door over de onbestendigheid van de wereld en de menselijke worm daarin.

Om een tegenwicht te bieden tegen een wereldmijdende interpretatie leg ik er een tekst van Paulus uit de eerste brief aan de Korintiërs tegenaan: "Wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wél iets is teniet te doen." Ook hier wordt gesproken over onbeduidendheid. Paulus heeft het over de vroege kerk, "mensen die niet machtig waren, die niet van voorname afkomst waren." Maar deze onbeduidendheid wordt door God niet gezet tegenover de heerlijkheid van de hemel of een hiernamaals. God gebruikt het om dat wat ogenschijnlijk wél iets is, de machtigen van deze wereld, te niet te doen.

In een tijd waarin neo-fascisten vrijelijk hun giftige alt-facts boodschap kunnen uiten, is het gezond om te luisteren naar een ironisch vrolijke cantate met een meditatie over macht en onmacht, over worm versus de macht van de grote Leviathan: de mammon.

Medewerkers aan deze cantatedienst zijn:

Ds. Dineke Havinga voorganger
Aldona Bartnik sopraan
Karolina Hartman alt
Aart Mateboer tenor
Lars Terray bas
Marijn de Jong organist
En het Bachkoor & -orkest Kampen
Onder leiding van Sander van den Houten

Zondag 10 juni 2018, burgwalkerk om 17.00 uur. De toegang is gratis, een gift bij de uitgang is nodig om de onkosten te betalen. "

De zondag voor het Paasfeest vieren we Palmpasen.
In de Open Hof houden we op zondag 25 maart een Palmpasenoptocht.
De dienst begint om 10.00 uur. (zomertijd)
Alle kinderen in de kerk mogen meedoen.

Wat is de bedoeling?
Neem zelf een houten kruis mee (met een punt) en zet hier je naam op. Tijdens de dienst gaan we dit kruis versieren. De leiding van de kindernevendienst zorgt voor takjes, crêpepapier, chips en andere versieringen. Als de stok versierd is, krijg je een broodhaantje.
Ben je jonger dan 7 jaar, dan is het fijn wanneer je vader of moeder mee gaat om te helpen.
Aan het einde van de dienst maken we een vrolijke optocht door de kerk, terwijl we zingen over Palmpasen.

We zien je graag op 25 maart in de kerk!

Leiding van de kindernevendienst Open Hof

Zoeken

ONDERWERPEN

Lelystraat 49, 8265 BB Kampen

Laatste nieuws

Impressie

© Copyright 2017 . Alle rechten voorbehouden website door web by step

Zoeken