Nieuws

Zaterdagmorgen 24 maart 2018 om 11:00 uur organiseert de Interkerkelijke Diaconale Werkgroep AZC Kampen-Dronten weer de jaarlijkse uitdeelactie van voedselpakketten in het Asielzoekerscentrum te Dronten. Er worden dan circa 300 voedselpakketten uitgedeeld onder de bewoners. Leuk om te weten is dat de voedselpakketten indirect worden bekostigd door de asielzoekers zelf. De kleding die u namelijk gratis weggeeft via de diverse inleverpunten worden op het centrum tegen een gering bedrag verkocht aan de asielzoekers. Ze krijgen hier van het COA zakgeld voor. Van deze verkoopopbrengsten worden dan weer deze voedselpakketten betaald. Ook de attenties rond Kerst worden hiervan bekostigd. Elke keer weer een klus om dit voor te bereiden, maar wel iets dat met groot plezier wordt gedaan. Nog veel leuker is het om de dankbare reacties te zien en te horen van de ontvangers! Helpt u ook mee bij het uitdelen van de voedselpakketten?

U kunt zich hiervoor opgeven bij Jan Tietema, 038 - 33 135 35

Tot zaterdag 24 maart 2018.

Namens de diaconie, CFV

Cantate BWV 127 Herr Jesu Christ, wahr' Mensch und Gott een cantate door Bach gecomponeerd als voedsel voor onderweg tijdens de 40-dagen tijd. In de Lutherse traditie mochten er geen cantates uitgevoerd worden tijdens deze periode, vandaar dat het Bachkoor & -orkest Kampen deze cantate uitgekozen heeft uit Bach's verzameling cantates die voorbereiden op de Vastentijd.

Voedsel voor onderweg, proviand voor de ziel, dat zijn de cantates van Bach. In de Calvinistische traditie, met de nadruk op het Woord, ligt muziek als leeftocht minder voor de hand. Waarom dan toch voortdurend weer die cantatediensten in de Burgwalkerk?

In de persoonlijke bijbel van Bach schreef hij in de kantlijn bij de passage over de inwijding van de tempel van Salomo: "Bij aandachtige muziek is God met zijn genade aanwezig." Theorieën over muziek als communicatiemiddel, als ontdooiing van de bevroren ziel, meer of minder esoterisch, zijn er genoeg. Maar iedereen die zelf wel eens veel moeite gedaan heeft om een oer-oud kerklied in te oefenen met een goed koor op een plek waar dat lied vele generaties heeft geklonken weet dat muziek een heel alledaags wonder kan zijn dat je boven jezelf kan uittillen. Deze muziek spreekt met een andere taal dan de taal van het geld of de wetten van Newton. Deze muziek verbindt je met de gemeenschap der heiligen over tijd en ruimte heen. Deze muziek is niet beter dan bijvoorbeeld de Hiphop van Typhoon, het is wel 1 van de vele stemmen die zoeken naar God en zijn genade.

Pastor Hans Schoorlemmer voorganger
Marjo van Someren sopraan
Uros Petrac tenor
Bart Oenema bas
Sander van den Houten organist
en het Bachkoor & -orkest Kampen

onder leiding van Ab Weegenaar

Zondag 11 maart 2018, burgwalkerk om 17.00 uur. De toegang is gratis, een gift bij de uitgang is nodig om de onkosten te betalen.

Zoeken

ONDERWERPEN

Lelystraat 49, 8265 BB Kampen

Laatste nieuws

Impressie

© Copyright 2017 . Alle rechten voorbehouden website door web by step

Zoeken