Nieuws

Een paar jaar geleden is al eens besloten dat we in onze kerkzaal geen stoelen willen reserveren. Nu de herinrichting van de kerkzaal klaar is, gaan we dat besluit ook effectueren. We zijn een gastvrije gemeente. Bij ons is iedereen welkom. Dat betekent dat iedereen ook mag gaan zitten waar plek is.

De laatste jaren kwamen er steeds meer stoelen, waar een briefje “gereserveerd” op lag. De kosters hebben te horen gekregen dat we die briefjes niet meer willen zien liggen. Alleen voor mensen met een functie in de dienst (de kerkenraad, de koster, de muzikale ondersteuning, de techniek) houden we een plek vrij. Bij speciale diensten kan het zijn dat we de koster vragen extra plekken vrij te houden. Het gaat dan om bijvoorbeeld een doopdienst, waarbij we de directe familie de kans willen geven om vooraan te zitten.
Wilt u graag op een bepaalde plek zitten, dan is er niets op tegen wanneer u op tijd aanwezig bent en dan uw “vaste plek” inneemt. In uitzonderingsgevallen, en dan gaat het om medische redenen, kan er afgeweken worden van deze afspraak.

Ook de rode stoelen, die in de afgelopen jaren kriskras door de kerkzaal stonden, komen niet meer terug. In de kerkzaal moeten de stoelen aan elkaar gekoppeld staan, zo schrijft de gebruikersvergunning van het gebouw voor. De rode stoelen kunnen niet worden gekoppeld en mogen daarom ook niet in de kerkzaal staan. Dat betekent ook dat zomaar stoelen bijplaatsen bij een druk bezochte dienst niet is toegestaan. Het bijplaatsen van stoelen moet altijd in overleg met de koster, waarbij de bijgeplaatste stoelen eveneens gekoppeld moeten worden. Bovendien moet de koster dan letten op het vrijhouden van de vluchtwegen en de nooduitgangen.

Samengevat: iedereen is bij ons in de kerk welkom en niemand van onze bezoekers heeft recht op een gereserveerde plaats. Zo blijven we voor iedereen een gastvrije gemeente.
Pieter Treep

U en de diaconie

Zaterdagmorgen 16 december 2017 om 11:00 organiseert de Interkerkelijke Diaconale Werkgroep AZC Kampen-Dronten weer de jaarlijkse uitdeelactie van voedselpakketten in het Asielzoekerscentrum te Dronten. Er worden dan 300 voedselpakketten uitgedeeld onder de circa 1000 bewoners. Leuk om te weten is dat de voedselpakketten indirect worden bekostigd door de asielzoekers zelf. De kleding die u namelijk gratis weggeeft via de diverse inleverpunten worden op het centrum tegen een gering bedrag verkocht aan de asielzoekers. Ze krijgen hier van het COA zakgeld voor. Van deze verkoopopbrengsten worden dan weer deze voedselpakketten betaald. Ook de attenties rond Pasen worden hiervan bekostigd. Elke keer weer een klus om dit voor te bereiden, maar wel iets dat met groot plezier wordt gedaan. Nog veel leuker is het om de dankbare reacties te zien en te horen van de ontvangers! Helpt u ook mee bij het uitdelen van de voedselpakketten? U kunt zich hiervoor opgeven bij Jan Tietema, 038 - 33 135 35.

Tot zaterdag 16 december 2017.

Namens de diaconie, Corné Vreugdenhil

Zoeken

ONDERWERPEN

LAATSTE TWEETS

Palmpasenoptocht https://t.co/gwWz4Wd0aX #Nieuws
Uitdelen paaspakketten op het AZC https://t.co/E6nMa86usk #Nieuws

Lelystraat 49, 8265 BB Kampen

Impressie

© Copyright 2017 . Alle rechten voorbehouden website door web by step

Zoeken