Nieuws

Johann Sebastian Bach componeerde deze cantate voor zondag 6 augustus 1724, de 9e zondag na Trinitatis. Een koraalcantate, gebaseerd op een kerklied uit de Lutherse zangtraditie. In dit geval is de koraaltekst gemaakt door Balthasar Kindermann in 1664: Verschmähung der Welt. In de Lutherse gezangenbundel werd het geplaatst in de rubriek "von der Welt eitelkeit und menschlicher Mühseligkeit".

De evangelietekst van deze zondag is Lucas 16:1-9, over het vrienden maken met de onrechtvaardige mammon. Maar Bach doet bijna niets met de tekst uit Lucas. Hij maakt er een levendige, vrolijke koraalcantate van, die voortdurend draait om de zin "Was frag ich nach der Welt". Waarom zou ik mij hechten aan de wereld die immers vergaat? Volgens Eduard van Hengel is de vrolijkheid van deze cantate Bach's poging om ironie in de muziek te leggen. Het gehecht zijn aan de wereld, aan de Mammon, is immers een ernstige zaak: de wereld is een valse godheid, niet iets waar je op kunt bouwen! De wereld zoekt eer en roem en bouwt de prachtigste paleizen. Trotse mensen zoeken de hoogste ere-ambten en kleden zich in purper, goud, zilver en zijde. Ze denken er niet aan hoe snel dit alles vergaan kan:

"Vaak blaast een wind van niks het trotse lijf in één keer in het graf, en wég is alle pracht waarmee die arme sterveling, die worm hier in de wereld zo heeft gepronkt." Zingt de Tenor in de vertaling van Jaap van der Laan. En Job 25 zegt hetzelfde: "Wat vermag de mens, een worm slechts, wat kan het mensenkind, een made?"

In deze hele vrolijke cantate klinkt de argwaan door over de onbestendigheid van de wereld en de menselijke worm daarin.

Om een tegenwicht te bieden tegen een wereldmijdende interpretatie leg ik er een tekst van Paulus uit de eerste brief aan de Korintiërs tegenaan: "Wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wél iets is teniet te doen." Ook hier wordt gesproken over onbeduidendheid. Paulus heeft het over de vroege kerk, "mensen die niet machtig waren, die niet van voorname afkomst waren." Maar deze onbeduidendheid wordt door God niet gezet tegenover de heerlijkheid van de hemel of een hiernamaals. God gebruikt het om dat wat ogenschijnlijk wél iets is, de machtigen van deze wereld, te niet te doen.

In een tijd waarin neo-fascisten vrijelijk hun giftige alt-facts boodschap kunnen uiten, is het gezond om te luisteren naar een ironisch vrolijke cantate met een meditatie over macht en onmacht, over worm versus de macht van de grote Leviathan: de mammon.

Medewerkers aan deze cantatedienst zijn:

Ds. Dineke Havinga voorganger
Aldona Bartnik sopraan
Karolina Hartman alt
Aart Mateboer tenor
Lars Terray bas
Marijn de Jong organist
En het Bachkoor & -orkest Kampen
Onder leiding van Sander van den Houten

Zondag 10 juni 2018, burgwalkerk om 17.00 uur. De toegang is gratis, een gift bij de uitgang is nodig om de onkosten te betalen. "

De zondag voor het Paasfeest vieren we Palmpasen.
In de Open Hof houden we op zondag 25 maart een Palmpasenoptocht.
De dienst begint om 10.00 uur. (zomertijd)
Alle kinderen in de kerk mogen meedoen.

Wat is de bedoeling?
Neem zelf een houten kruis mee (met een punt) en zet hier je naam op. Tijdens de dienst gaan we dit kruis versieren. De leiding van de kindernevendienst zorgt voor takjes, crêpepapier, chips en andere versieringen. Als de stok versierd is, krijg je een broodhaantje.
Ben je jonger dan 7 jaar, dan is het fijn wanneer je vader of moeder mee gaat om te helpen.
Aan het einde van de dienst maken we een vrolijke optocht door de kerk, terwijl we zingen over Palmpasen.

We zien je graag op 25 maart in de kerk!

Leiding van de kindernevendienst Open Hof

Zaterdagmorgen 24 maart 2018 om 11:00 uur organiseert de Interkerkelijke Diaconale Werkgroep AZC Kampen-Dronten weer de jaarlijkse uitdeelactie van voedselpakketten in het Asielzoekerscentrum te Dronten. Er worden dan circa 300 voedselpakketten uitgedeeld onder de bewoners. Leuk om te weten is dat de voedselpakketten indirect worden bekostigd door de asielzoekers zelf. De kleding die u namelijk gratis weggeeft via de diverse inleverpunten worden op het centrum tegen een gering bedrag verkocht aan de asielzoekers. Ze krijgen hier van het COA zakgeld voor. Van deze verkoopopbrengsten worden dan weer deze voedselpakketten betaald. Ook de attenties rond Kerst worden hiervan bekostigd. Elke keer weer een klus om dit voor te bereiden, maar wel iets dat met groot plezier wordt gedaan. Nog veel leuker is het om de dankbare reacties te zien en te horen van de ontvangers! Helpt u ook mee bij het uitdelen van de voedselpakketten?

U kunt zich hiervoor opgeven bij Jan Tietema, 038 - 33 135 35

Tot zaterdag 24 maart 2018.

Namens de diaconie, CFV

Zoeken

ONDERWERPEN

LAATSTE TWEETS

Met de wijkgemeente een gezellig weekend kamperen https://t.co/4xgiLjSxMf https://t.co/YDWWyM1rFm
Cursus Ruimte voor de Geest, 4, 11 en 18 september https://t.co/ufptBtCU5E

Lelystraat 49, 8265 BB Kampen

Impressie

© Copyright 2017 . Alle rechten voorbehouden website door web by step

Zoeken