Nieuws

Cantate BWV 156: Ich stehe mit einem Fuss im Grabe

10 februari vindt alweer de tweede cantatedienst plaats van dit kalenderjaar. In deze dienst zal cantate BWV 156 te horen zijn; geschreven voor de derde zondag na Epifanie (23 januari 1729). De evangelielezing die bij deze cantate vertelt ons over een melaatse man die Jezus om genezing vraagt (Matteüs 8 : 1-13). Kenmerkend voor de vraag van de melaatse is dat hij eraan toevoegt 'Heer, als u wilt...' (NBV). Een bevestigend antwoord van Jezus veranderde de zieke in een gezonde man.

Dat de melaatse om genezing vraagt met de toevoeging 'als u wilt' klinkt door in de cantate. Deze is ook doorweven met diezelfde wil: 'Kom lieve God, wanneer het u behaagt', '... uw wil geschiede aan mij.', ...wat U wilt moet mij bevallen.' en in het slotkoraal als afsluiting 'uw wil is de beste.'

Na het sinfonia waarmee de cantate begint en waarin hobo en strijkers zich laten horen zingt de tenor woorden van beklag, maar is tegelijkertijd in gesprek met zijn betere ik die vol is van godsvertrouwen. In de andere onderdelen die deze cantate rijk is, is er een constante roep naar God toe. Een roep waarin gesmeekt, andermaal gevraagd wordt om de goedheid en genade van God in leven en sterven.

Herr, was du willt, soll mir gefallen,  Heer, wat u wilt moet mij bevallen,
weil doch dein Rat am besten gilt.  want uw raad is het beste.
In der Freude,  In vreugde
in dem Leide,  En in lijden,
im Sterben, in Bitten und in Flehn  in sterven, in bidden en smeken,
laß mir allemal geschehn,  laat in dat alles met mij gebeuren,
Herr, wie du willt.        Heer, zoals u het wilt.


Medewerkers aan deze cantatedienst zijn:

Pastor Hans Schoorlemmer voorganger
Chantal Nysingh alt
Aart Mateboer tenor
Lars Terray bas
Sander van den Houten organist
En het Bachkoor & -orkest Kampen
onder leiding van Bob Vaalburg

Zondag 10 februari 17.00 uur, Burgwalkerk. De toegang is gratis, een gift bij de uitgang is nodig om de onkosten te betalen. Hartelijk welkom!

Zoeken

LAATSTE TWEETS

Cantate BWV 199, Mein Herze schwimmt im Blut https://t.co/WC4lxAIjaT
Joods leven in Kampen https://t.co/ZKV4YOsRuf

Lelystraat 49, 8265 BB Kampen

Impressie

© Copyright 2017 . Alle rechten voorbehouden website door web by step

Zoeken