Nieuws

Cantate BWV 199, Mein Herze schwimmt im Blut

Zondag 14 juli, de laatste Bachcantate voor de zomerstop. We sluiten voor de zomer af met een solocantate: BWV 199, Mein Herze schwimmt im Blut. Een cantate die behoort tot de latere vondsten van het werk van Bach; pas in 1911 kwam het manuscript ervan boven water. Het werd geschreven voor de 11e zondag na Triniatis. De evangelielezing van deze zondag (Lucas 18:9-14) vertelt de gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar.
De tollenaar die zichzelf als zondaar beschouwt en zijn blik niet naar de hemel durft te richten tijdens het bidden vernedert zichzelf. Slaat zichzelf op de borst en erkent zijn zonden. Een rechtvaardige in de ogen van God. De cantate loopt hieraan parallel. Het lijkt een persoonlijke reis die vanuit de diepe dalen een doorgang maakt naar de hoger gelegen glooiende gebieden. Vanuit klagen en treuren gaat de Ich-figuur, de sopraan, een pad dat leidt langs erkenning van zonde, gebed om vergeving en troost in de wonden van Jezus wat voor innerlijke rust zorgt.

Wie freudig ist mein Herz, Wat verheugt mijn hart zich Da Gott versöhnet ist nu God verzoend is Und mir nach Reu und Leid en mij na berouw en verdriet Nicht mehr die Seligkeit de zaligheid niet meer onthoudt, Noch auch sein Herz verschlieBt en zijn hart niet meer voor me sluit.

Medewerkers aan deze cantatedienst zijn:
Jan Bouma voorganger
Sander van den Houten organist
Evelyn Ziegler sopraan
En het Bachorkest Kampen
onder leiding van Bob Vaalburg

Zondag 14 juli 17.00 uur, Burgwalkerk. De toegang is gratis, een gift bij de uitgang is nodig om de onkosten te betalen. Hartelijk welkom!

Zoeken

LAATSTE TWEETS

Christelijke feestdagen in beeld in het Ikonenmuseum https://t.co/Fb9RC71moN
Cantate BWV 199, Mein Herze schwimmt im Blut https://t.co/WC4lxAIjaT

Lelystraat 49, 8265 BB Kampen

Impressie

© Copyright 2017 . Alle rechten voorbehouden website door web by step

Zoeken