Beroep

De kerkenraad was blij verrast met de vele gemeenteleden, die belangstelling hadden voor de beroepingscommssie. Niet iedereen kan echter in de commissie. Uiteindelijk besloot de kerkenraad de commissie als volgt samen te stellen:
 • Gert Bosch
 • Arina Crozier
 • Liesbeth Hofstede
 • Sebastian van Hove
 • Ad de Hoop
 • Daniek van Laarhoven
 • Manouk van Laarhoven
 • Marijke van Raalte
 • Nanda Tegelaar
 • Pieter Treep
 • Ans Tuitel
 • Jeanet Vroom
In de ogen van de kerkenraad is deze commissie een goede afspiegeling van onze veelkleurige gemeente.

De kerkenraad wenst de beroepingscommissie Gods zegen op het werk en vraagt ook u als gemeente voorbede te doen voor het beroepingswerk.
Yke Bakker, scriba


Klik hier om het profiel te bekijken,
of ga naar profiel.openhofkampen.nlVoor meer informatie kunt u een e-mail sturen via dit contactformulier

De kerkenraad heeft op 11 juni jl. het profiel vastgesteld voor de nieuw te beroepen predikant. Ze heeft voor het opstellen daarvan dankbaar gebruik gemaakt van de bijna tweehonderd suggesties vanuit de gemeente. Dank daarvoor!
Binnenkort zal ook de beroepingscommissie voor het eerst bij elkaar komen. De samenstelling van deze commissie zal later deze week worden gepubliceerd.
Namens de kerkenraad,
Yke Bakker, scriba

Klik hier om het profiel te bekijken,
of ga naar profiel.openhofkampen.nlVoor meer informatie kunt u een e-mail sturen via dit contactformulier

U heeft vanuit de gemeente massaal suggesties gedaan voor het profiel van onze nieuw te beroepen predikant. Zo’n tweehonderd items werden genoemd, soms overlappend, soms tegenstrijdig. Onze veelkleurigheid als gemeente komt herkenbaar in de door u gemaakte opmerkingen terug. Het meest genoemd is de rol van de prediking en dat zal in het profiel zeker terugkeren. Op 11 juni zal de kerkenraad het profiel vaststellen, waarna we het zullen publiceren op de website.
In diezelfde vergadering wordt ook de beroepingscommissie benoemd. Dat wordt nog een puzzel, want achttien mensen hebben aangegeven belangstelling te hebben! De beroepingscommissie zal straks waarschijnlijk bestaan uit zeven kerkenraads- en gemeenteleden. Daar kunnen nog één of twee jongeren aan worden toegevoegd. Het moet een goede afspiegeling worden van onze gemeente. De beroepingscommissie zal voor de zomervakantie voor het eerst bij elkaar komen om dan na de vakantie echt aan de slag te gaan.

Pieter Treep

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen via dit contactformulier

Lelystraat 49, 8265 BB Kampen

Impressie

© Copyright 2017 . Alle rechten voorbehouden website door web by step

Zoeken