Nieuws

Op zondag 31 maart mocht ik u bekend maken dat we een predikant voor onbepaalde tijd mogen beroepen. Het zal geen fulltime predikant zijn, maar iemand voor 0,8 fte. Dat heeft uiteraard te maken met de financiële ruimte die er is. De beroepingsprocedure zal erop gericht zijn om per 1 april 2020 de vacature vervuld te hebben.

Voor een beroepingsprocedure moet ongeveer een jaar gerekend worden. Eerst moet de algemene kerkenraad de benodigde toestemming krijgen van de landelijke kerk om het beroepingswerk te mogen starten. Daar hoort een financiële toets bij.
Daarna mogen we als wijkkerkenraad aan de slag: opstellen van een profiel en het instellen van een beroepingscommissie. Beide zaken gaan in overleg met de wijkgemeente. Wanneer het profiel klaar is, kan de beroepingscommissie aan het werk. Dat zal zo rond de zomervakantie zijn.
In het najaar kan dan daadwerkelijk geworven worden: advertentie plaatsen, kandidaten benaderen, selectie maken, gesprekken voeren, een dienst bijwonen bij de geselecteerde kandidaten en zo langzaam maar zeker toegroeien naar een voordracht.
Die voordracht moet dan eerst door de wijkkerkenraad en de algemene kerkenraad worden overgenomen, waarna de gemeente wordt gevraagd in te stemmen met het beroep. Dan wordt pas het beroep uitgebracht en moeten we wachten op een positief antwoord van de kandidaat.

Al met al een lange procedure en we hopen die dan af te kunnen ronden in maart 2020.

Pieter Treep

De wijkkerkenraad heeft van de Algemene Kerkenraad de ruimte gekregen om te starten met het beroepingsproces.
Het gaat dan om het beroepen van een predikant voor onbepaalde tijd met een benoemingsomvang van 0,8 fte met ingang van 1 april 2020.

De Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeester zullen eerst de verplichte solvabiliteitsverklaring aanvragen bij de landelijke kerk. Zodra die verklaring binnen is, kunnen we als wijkkerkenraad starten met alle voorbereidingen.

U wordt daar als gemeente uiteraard van op de hoogte gehouden.

Zoeken

ONDERWERPEN

LAATSTE TWEETS

Musical: "Je geld of je leven" https://t.co/yFt9yQ3osU
Aanmelden voor de Open Synagogedienst https://t.co/rAcd8GFHNO

Lelystraat 49, 8265 BB Kampen

Impressie

© Copyright 2017 . Alle rechten voorbehouden website door web by step

Zoeken