Nieuws

In de Protestantse Wijkgemeente Open Hof hebben we een jarenlange traditie in vorm van de kraal. Elk kind krijgt bij zijn of haar geboorte een kraal, deze kraal "volgt" het kind op het eerste deel van de levensweg van geboorte tot de Jeugdkerk.

Geboorte

Wanneer er een baby geboren is en de geboorte wordt afgekondigd in de eredienst, dan krijgt het pasgeboren kind een geboortekraal. De nog onbeschreven kraal ligt tijdens de dienst in de handpalm van de stilistische hand op de liturgietafel. Nadien wordt op de kraal de naam en geboortedatum van het kind geschreven en wordt de kraal geregen aan de kralenketting. Op deze manier willen we laten zien dat het pas geboren kind opgenomen is in de gemeente vanaf de geboorte. De kralenketting hangt bij de ingang van de kerkzaal.

Doop

Tijdens de doopdienst hangt de kralenketting aan het doopvont. De kraal wordt opnieuw aan de ketting geregen, maar nu ook met de datum van de doop.

Overdracht van doopkraal

Wanneer de kinderen afscheid nemen van de Kindernevendienst en overgaan naar de Jeugdkerk, krijgen ze de doopkraal mee als blijvende herinnering aan hun doop.

Op verzoek van de ouders kan de kraal ook op een ander moment overgedragen worden bijvoorbeeld bij verhuizing, kerkverlating, ziekte.


Op zondag 26 januari 2020 om 19.00 uur leidt ds. Bart Gijsbertsen voor de 50e keer een dienst in de serie ‘Leerdiensten Tora en Evangelie (LTE)’. De dienst vindt plaats in het Open Hof (Lelystraat 49) te Kampen.

© Copyright 2015 Bart Gijsbertsen
Op diezelfde avond vindt een presentatie plaats van zijn boek:
Van zilveren sporen
Een gang door het synagogale jaar
met een oor naar de kerk
Dit boek geeft een indruk van de leerdiensten Tora en Evangelie in Open Hof te Kampen. Met plezier nodigen Uitgeverij van Warven en de Commissie ‘Leerdienst Tora en Evangelie’ u uit om deze dienst en presentatie mee te maken. De LTE-dienst begint - als gebruikelijk - om 19.00 uur. Aansluitend vindt de presentatie plaats van Gijsbertsens nieuwe boek.


Over het boek: Met de verschijning van dit boek rondt Bart Gijsbertsen een drieluik af. Het eerste boek in het drieluik verscheen in 2015: Een heidense uitdaging, een kennismaking met de uitzonderlijke boodschap en weg van het volk Israël in en door de wereldgeschiedenis.
Het tweede boek verscheen in 2019: Luisteren bij maanlicht, een gang door het kerkelijk jaar, in verband gebracht met de Joodse feestkalender. Nu dus het derde en laatste boek en volgens de schrijver het hart van het drieluik: Van zilveren sporen.
Voor velen in Open Hof zal het een feest van herkenning zijn. De lezingen uit de synagoge onder Hebreeuwse titels en met veel midrasj, in verband gebracht met christelijke exegese.
Tijdens de presentatie biedt Bart Gijsbertsen zijn boek aan aan de Commissie LTE van de Protestantse Gemeente Open Hof. Daarna zal deze commissie het boek overhandigen aan de Protestantse Raad voor Kerk en Israël.


© Copyright 2015 Bart Gijsbertsen

Graag informeren wij u over de opbrengst en het verloop van de actie “Dankbaarheid”: het inzamelen van geld voor de bouw en inrichting van een kraamkliniek in Guinee, Afrika. De actie heeft het fantastische bedrag van
€23.520,-
opgebracht, waarvoor wij alle donateurs hartelijk danken. Alle wijken hebben deelgenomen. Het geld is via diverse kanalen binnengekomen, zoals acceptgiro’s, collectes etc. Ruim 500 leden hebben van de acceptgiro gebruik gemaakt. De collectebussen, in de vorm van een couveuse, werden ook goed bedacht. Speciaal vermeld mag worden dat een éénmalige collecte in een Stroomdienst € 450,—opbracht. Nog een paar bijzondere giften: van oud-papiercommissie Westerkerk €500,—, opbrengst wintermarkt Amandelboom €700,— en van oud-papiercommissie Broederkerk €3000,—!
Als het wil lukken gaan “onze” couveuses ook naar de kliniek in Afrika, om als instructiemateriaal dienst te doen. Momenteel wordt er hard gewerkt aan de bouw van de kliniek. We hopen u van de voortgang op de hoogte te houden.

Zoeken

LAATSTE TWEETS

De overdenking van ds. Kasper Jager https://t.co/CvhsSb29bG https://t.co/MXby9ytG1L
Zelf een palmpaasstok en paashaantje maken https://t.co/OTqmhIIntW https://t.co/HtCjYOl7WH

Lelystraat 49, 8265 BB Kampen

Impressie

© Copyright 2017 . Alle rechten voorbehouden website door web by step

Zoeken