Nieuws

De kraamkliniek in aanbouw is erg blij dat er tot nu toe zoveel mensen hebben meegedaan aan de geldinzamelingsactie.
Via de acceptgiro’s is er t/m 6 oktober € 13.000,— binnengekomen. En via de collectes in alle PGK kerken € 1.000,—. Fantastisch!
Maar we zijn er nog lang niet, er is nog veel meer nodig! Daarom hebben we ook echt de hulp nodig van de mensen die nog niet gereageerd hebben.

De actie is verlengd tot 20 oktober 2019.
Help je mee om samen het streefbedrag te bereiken?!

Nogmaals en alvast bedankt, De initiatiefnemers.

---------------------------
De Hervormde Gemeente Kampen en de Gereformeerde Kerk van Kampen zijn in de loop van de laatste jaren naar elkaar toe gegroeid en leggen de hand aan een volledige fusie. Op zich al grote reden voor dankbaarheid: wat ons bindt is gelukkig meer dan wat ons eerder scheidde. In de aanloop naar wat nu staat te gebeuren hebben beide Algemene Kerkenraden in geza- menlijkheid al stappen gezet om die fusie te faciliteren.
Dat betekent onder andere dat, nu er drie wijken zijn gevormd, iedere wijk zijn eigen onder- dak heeft. Daar zit nog veel pijn: velen moesten het vertrouwde achterlaten en zichzelf ertoe zetten in een nieuwe omgeving te aarden. Toch stemt het ook tot dankbaarheid: we kunnen als kerk verdergaan, gericht op de toekomst; we zijn gelukkig wel onder dak.
Sterker nog: alles wat gebeurd is heeft ons als kerkleden niets extra’s gekost: daar waar anderen met allerlei acties het hoofd boven water proberen te houden hebben wij met wat wij langs de gebruikelijke weg gaven en met alles wat ons geschonken is niets hoeven toevoegen om toch onder dak te zijn.
Nu kunnen we met dankbaarheid en uitzicht naar de toekomst toe ons weer richten op dat wat centraal hoort te staan: het uitdragen van het Koninkrijk Gods in een wereld vol nood.

Omzien naar de ander
Wij willen de dankbaarheid voor al onze zegeningen ook praktisch vorm geven. Dat willen we doen met een korte, gerichte diaconale actie om ook elders in de wereld mensen toekomst te geven of – indien mogelijk – onder dak te brengen.
We hebben gekozen voor een nieuw te bouwen kraamkliniek in Guinee in het plaatsje N’zao, als onderdeel van de plaatselijke Hoop Kliniek. Een klein ziekenhuis, maar van groot belang voor de hele regio. Dat geldt niet alleen voor de medische zorg, maar ook voor de geestelijke zorg: het ziekenhuis probeert de zorg te combineren met het brengen van het Evangelie. Omdat het sterftecijfer onder pasgeborenen in deze regio tot het hoogste ter wereld behoort is de functie van deze nieuwe kraamkliniek ongekend belangrijk. Men is al gestart met de bouw, maar er is meer geld nodig om het af te maken en in te richten.
Wat zou het mooi zijn als we deze mensen een nieuw onderdak kunnen bieden. Een onderdak voor de zorg van pasgeborenen en hun moeder. Maar ook een onderdak waar mensen met het Evangelie vertrouwd worden gemaakt.

Geven uit het hart
Hopelijk bent u met ons van mening dat het de moeite waard is om ook anderen op deze manier een onderdak te bieden. De eerste (aanzienlijke) giften zijn al toegezegd.

Doet u mee?
U kunt uw bijdrage overmaken op rekening van: Protestantse gemeente te Kampen o.v.v.: Actie Kraamkliniek Hoop Guinee IBAN nummer: NL90RABO0373741375, uw gift is fiscaal aftrekbaar.
Of doe uw gift in de collectecouveuse in de hal.
Zondag 13 oktober zal cantate BWV 27 worden uitgevoerd door het Bachkoor- en orkest, onder leiding van Bob Vaalburg. Een cantate die geschreven is voor de 16e zondag na Trinitatis. De evangelielezing voor deze zondag (Lucas 7, de verzen 11-17) vertelt ons het verhaal van Jezus die de stad Naïn betreedt. Op de grens van de stad bij de poort komt hem een stoet tegemoet die onderweg is om een jongen te begraven, de enige van een weduwe. Wanneer Jezus deze jongen aanspreekt, wordt hij weer levend.

De thematiek van de cantate zou je ‘loslaten en verwelkomen’ kunnen noemen. Het loslaten van het aardse met uitzicht op het hemelse. In de tekst wordt de dood verwelkomd, er wordt naar verlangd en daarmee wordt van het wereldse leed afscheid genomen.

Welt, ade! ich bin dein müde, Ich will nach dem Himmel zu, Da wird sein der rechte Friede Und die ewge, stolze Ruh. Welt, bei dir ist Krieg und Streit, Nichts denn lauter Eitelkeit, In dem Himmel allezeit Friede, Freud und Seligkeit

Wereld, adieu! ik ben je moe, ik wil naar de hemel toe. Daar zal de ware vrede zijn en de eeuwige, grote rust. Wereld, bij jou is oorlog en strijd, niets dan pure ijdelheid, in de hemel is er altijd vrede, vreugde en zaligheid.

Medewerkers aan deze cantatedienst zijn:
Ruth Peetoom voorganger
Sander van den Houten organist
Joalien van den Houten sopraan
Erjan van der Velde alt
Aart Mateboer tenor
Lars Terray bas
En het Bachorkest Kampen onder leiding van Bob Vaalburg

Zondag 13 oktober 17.00 uur, Burgwalkerk. De toegang is gratis, een gift bij de uitgang is nodig om de onkosten te betalen. Hartelijk welkom!

De Protestantse Wijkgemeente ”Open Hof” te Kampen zoekt een predikant voor 32 uur (m/v).

Het OpenHof is een levende gemeente met een kloppend hart. Samen werken wij aan de opbouw van de gemeente van Christus. Uitgaand van de diversiteit, zodat er sprake is van eenheid in verscheidenheid. Gebruikmakend van elkaars kwaliteiten, mensen en middelen.

Klik op deze link voor een volledige beschrijving van de profielschetsen en meer informatie over onze wijkgemeente.

Wij zoeken een predikant, die je niet tegenkomt, maar die je ontmoet.

Iemand die:
  • diepgang kan geven aan de prediking: eigentijds, uitdagend en inspirerend voor ons leven van elke dag;
  • ons met name ondersteunt bij het ‘vieren en leren’;
  • liturgisch bewust is;
  • affiniteit heeft met de Joodse bronnen van het Evangelie;
  • hart heeft voor het pastoraat in elke levensfase;
  • een open blik heeft voor het kerk-zijn in onze woonomgeving.

Bent u geïnteresseerd?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Pieter Treep, voorzitter beroepingscommissie
telefoonummer: 06-23170480 (na 16.00 uur)

Sollicitatie
Uw reactie met CV kunt u tot uiterlijk 30 oktober 2019 mailen
Voor informatie over waar u het CV naar toe kunt sturen kunt u contact opnemen met de beroepingscommissie via het contactformulier. Klik hier voor het contactformulier


Zoeken

LAATSTE TWEETS

De kraal; van Geboorte tot Jeugdkerk https://t.co/evBXkbbFns https://t.co/XAppru5QaN

Lelystraat 49, 8265 BB Kampen

Laatste nieuws

Impressie

© Copyright 2017 . Alle rechten voorbehouden website door web by step

Zoeken