Nieuws

Wanneer: 4 keer in november en 4 keer in het nieuwe jaar.
  In november op dinsdagavond 6, 13, 20 en 27 november.
Voor wie: Voor wie tussen de 12 en 16 jaar jong is of op het Voortgezet Onderwijs zit.
Indeling:
  klas 1: 19.00 tot 19.45 uur o.l.v. Berthina van der Kamp
  klas 2: 19.00 tot 19.45 uur o.l.v. Leon Eigenhuis
  klas 3: 19.00 tot 19.45 uur o.l.v. Kasper Jager
  klas 4 en hoger: 20.00 tot 21.00 uur o.l.v. Kasper Jager
Opgave: In de hal van de kerk liggen vanmorgen (en ook volgende week) intekenlijsten.
Vul na de dienst daarop je gegevens in.

We hopen je te zien!

Berthina, Kasper en Leon.

Op dinsdagmiddag is er een keer in de twee weken in Open Hof “Koffie in de kerk”.
Dan is de kerk open en kunt u een kopje koffie komen drinken, andere mensen ontmoeten en spelletjes doen. Dat is van 13.30 uur tot 17.00 uur.
Voor vervoer naar Open Hof kunt u Gerda Koster bellen (3334153).

Een paar keer per jaar is er na afloop van de koffiemiddag om 17.00 uur een maaltijd. Dat is aanstaande dinsdag 30 oktober weer het geval. De koks willen dan een pastabuffet klaarmaken.
Wilt u met ons mee eten? Dan bent u van harte welkom.
U kunt zich opgeven bij Nanda Tegelaar (3312033)

De kerkenraad heeft u nodig!
In januari treden diverse ambtsdragers terug en verlaten de kerkenraad. Helaas staan er geen vervangers klaar. Er is dus dringend behoefte aan gemeenteleden die als ouderling of diaken deel uitmaken van de kerkenraad.

Daarnaast hebben we dringend behoefte aan contactpersonen.
Zij zijn onze ogen en oren want zij staan in het midden van onze wijkgemeente.
We streven er daarom naar om in onze wijkgemeente een fijnmazig netwerk van contactpersonen op te zetten met voor elke contactpersoon maximaal 10 adressen in de eigen buurt.
De contactpersoon onderhoudt het contact, bijvoorbeeld door het bezorgen van post van de kerkenraad (nieuwsbrief of kerstgroet) of het gedag zeggen van iemand en het vragen hoe het gaat, een praatje maken, een bezoekje brengen, zomaar of bij blijdschap of verdriet………….
Van contactpersonen wordt niet in de eerste plaats verwacht dat hij of zij pastoraat doet maar indien nodig doorverwijst of zelf contact legt met iemand van het pastorale team, bijv. de predikant.
Contactpersonen horen bij een sectieteam en ontmoeten elkaar enkele keren per jaar.

En U, doet U mee?
Ga naar het tabblad ‘contact’  op deze website en meld u aan als contactpersoon, ouderling, jeugdouderling /-diaken, diaken of ouderling kerkrentmeester.
Vermeld daarbij uw naam, adres en contactgegevens (telefoon, e-mail) en stuur de mail naar Hans Voerman - Voorzitter taakgroep pastoraat (in het eerste uitklapscherm).
U mag me ook bellen: 038-3323136.

Ik neem graag contact met u op.
Tot ziens,
Hans Voerman

Zoeken

ONDERWERPEN

LAATSTE TWEETS

Afbeeldingen en gedichten uit het blad Kerk & Israël Onderweg https://t.co/211huFzQWV
Actie Kerkbalans 2019: aftrekpost in uw aangifte Inkomstenbelasting https://t.co/Ne46CNRan7

Lelystraat 49, 8265 BB Kampen

Impressie

© Copyright 2017 . Alle rechten voorbehouden website door web by step

Zoeken