Nieuws

Een nieuw begin

De 8 flessen worden geplaatst in de vorm van het Griekse kruis, een kruis met 4 gelijke armen die elkaar in het midden snijden. De Griekse letter chi, de 22e letter in het oud-Griekse alfabet, heeft die vorm. Het is de eerste letter van het woord Christus, een van de namen voor Jezus.
De lezingen gaan over de verheerlijking van Jezus op de berg en de moeilijke weg die Jezus moet gaan. In de flessen plaatsen we bloemen van de helleborus. Die bloeit als er sneeuw ligt en het vriest. Hoopvolle bloei in een koude periode. Een uitbottende lentetak groeit in het midden van het kruis.

     

De beide Algemene Kerkenraden nodigen u uit voor een centrale gemeenteavond op donderdag 21 maart in de Westerkerk. Op deze avond wordt u gekend in en gehoord over de documenten die zijn voorbereid voor de vorming van de Protestantse Gemeente Kampen.

Inloop met koffie/thee vanaf 19.30 uur, aanvang programma om 20.00 uur en afsluiting om 21.45 uur.

Via www.hervormdkampen.nl vindt u alle informatie en de betreffende documenten. Hiermee kunt u zich op deze avond van ‘kennen en horen’ voorbereiden.

Ter informatie: de website van de Gereformeerde Kerk is dusdanig verouderd dat al deze stukken daar niet meer op geplaatst kunnen worden. In de komende maanden wordt er gewerkt aan een nieuwe overkoepelende website voor PGKampen.

Met vriendelijke groet namens de gereformeerde AK,

Jeany van den Berg, scriba

Een nieuw begin

In de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen, feest van een nieuw begin. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken.
De bloemschiksuggesties voor de Veertigdagentijd en Pasen zijn geïnspireerd door het thema en de liturgische handreiking uit de liturgiegids bij deze Veertigdagentijd, uitgegeven door Kerk in Actie.

De bloemschiksuggestie sluit aan bij ‘Een nieuw begin’. Het thema in de liturgiegids roept gelijk een getal op, het getal 8. Dit getal is als uitgangspunt genomen. Per zondag is daar een vorm en bloemkeuze bij.

 1. Het getal 8
  Op de achtste dag begint een nieuwe week (na 7 dagen). De achtste dag wordt ook wel opstandingdag genoemd. Het getal 8 staat symbool voor een nieuw begin en wordt ook wel gezien als de overgang van wat oud is naar iets nieuws. In sommige (oude) kerken staat een achtvormig doopvont en of is de entree van de kerk achthoekig, uitingen van vernieuwing. Het getal 8 in de schikking is zichtbaar door 8 glazen flessen te gebruiken op de zondagen in de Veertigdagentijd en met Pasen. In 6 weken begeleiden de lezingen ons iedere week op de weg naar hoop, naar het nieuwe begin. Voor de schikkingen op Witte donderdag en Goede Vrijdag gebruiken we 7 flessen. De lezingen op deze twee dagen zijn gericht op het moment (de voetwassing en de kruisiging), niet op de toekomst.
 2. Het getal 40
  De vastentijd heet ook wel Veertigdagentijd. Er zijn 46 dagen tussen Aswoensdag en Pasen, 40 dagen en 6 zondagen.
  Als in de Bijbel over een periode van 40 dagen of 40 jaar gesproken wordt, dan is dat om een periode van wachten en ontwikkeling aan te geven. Denk bijvoorbeeld aan de reis door de woestijn naar het beloofde land (Exodus) en aan de verzoeking in de woestijn (Matteüs). - Riet en water - De 8 glazen flessen worden deels bekleed door rietstengels/grasstengels. Het water in de fles is zichtbaar tussen de grassen. Water geeft immers nieuw leven. - De keuze voor riet is symbolisch. Riet staat voor buigzaamheid, meebewegen. Denk ook aan het wuivende riet langs de waterkant.
 3. Vormen
  De 8 met rietstengels omwikkelde flessen worden elke week in een andere vorm geplaatst. Elke schikking kent een ander plaatsingsschema. Deze informatie is geplaatst bij de omschrijving van de schikking per zondag. De vormen zijn onder andere cirkel, ellips, rechthoek, vierkant, kruis en hart.

1e zondag in de Veertigdagentijd

De 8 flessen worden geplaatst in een cirkel. De cirkel wordt hier gebruikt als symbool voor de aarde. De flessen worden onderling verbonden door klimopranken die samen een krans van solidariteit vormen. In de flessen plaatsen we bloemen zoals de cyclaam.

Acht met water gevulde worden
deels bekleed met rietstengels.
Water geeft immers nieuw leven.

Riet staat voor buigzaamheid, meebewegen.

De cirkel vorm symbool voor de aarde.

De flessen worden verbonden door
klimopranken die samen een krans van
solidariteit vormen.

In de kring verbonden door ranken
van trouw voor een nieuw begin

Zoeken

ONDERWERPEN

LAATSTE TWEETS

Musical: "Je geld of je leven" https://t.co/yFt9yQ3osU
Aanmelden voor de Open Synagogedienst https://t.co/rAcd8GFHNO

Lelystraat 49, 8265 BB Kampen

Impressie

© Copyright 2017 . Alle rechten voorbehouden website door web by step

Zoeken