Nieuws

De lezingen voor deze adventstijd hebben als thema: Geef Licht en zijn gekozen uit het boek Micha. Micha was in zijn tijd een criticus van het systeem, hij becommentarieerde de maatschappij op sociale en religieuze thema's. In zijn kritieken wees hij naar een hoopvolle toekomst en gaf hij zijn mening over hoe het zou kunnen of zelfs moeten zijn. Hoe actueel kan het zijn?

De basis voor de adventsschikkingen bestaat uit een hoge driehoekige vorm waaromheen kransen worden geschoven.

Driehoek
De driehoek staat symbool voor: ik, jij en God

Kransen
De kransen verwijzen naar de voortdurende cycli van beginnen en eindigen en opnieuw beginnen. Elk jaar wordt het opnieuw Kerst, elk jaar ontvangen we waarschuwingen en altijd is er hoop op een toekomst. Vier kransen verwijzen naar de vier windstreken en de vier elementen water, vuur, aarde en lucht. Horizontaal De kransen worden horizontaal geplaatst. He gaat over aardse zaken, over het leven op aarde.

Eerste advenstzondag
Ik zal ze samenbrengen als schapen en geiten binnen de omheining, als een kudde in de wei; het zal daar gonzen van de mensen (Micha 2:12)

Het geheel van deze schikking rust op drie steunen. Een oneindige cirkel van stekelig groen is als de omheining voor de kudde, beschermend. De drie steunen zijn stevig genoeg om alles te dragen en staan symbool voor de Drie-eenheid. Micha beschouwt mensen als een kudde die beschermd wordt in de kring. Dat zien we hier. Met hier en daar een plukje schapenwol. Een cirkel is een sterk constructie en moeilijk te verbreken.


Tweede adventszondag
Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is (Micha 4:3)

Advent is toeleven naar de komst van de Vredebrenger bij uitstek. De tweede krans is er een met eucalyptusblad. De olie die je daaruit kunt winnen is reinigend en te gebruiken bij verkoudheid. De bladeren met de opgerolde, scherpe punten, verwijzen naar wapens die onklaar zijn gemaakt. Mensen zullen vrede leren en weten dat dát leven dicht bij het hart van de Allerhoogste is. Het visioen van de wapens die zijn omgesmeed tot nuttige werktuigen, heeft de heelheid van het volk op het oog - en daarom alleen al zijn ze goed.


Derde adventszondag
Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God (Micha 6:8) Zondag Verheug je! De derde krans is oven op nummer een en twee geplaatst, zo komt de schikking omhoog. Versierd met takken van de levensboom, de thuja (conifeer). Erop ligt een snoer pinda's, voor de vogels van de hemel. We weten dat we op onze levensweg alleen maar hoeven te letten op: hoe doen we recht? Onze levensopdracht is het om mens, dier en schepping goed tegemoet te treden. Vogels leven van wat ze vinden, genadebrood. Wij helpen ze door naar hen om te zien, en natuurlijk naar mensen! Het is iets om ons over te verheugen, om ruimhartig te delen van wat wij ontvangen.


Vierde adventszondag
U blijft niet woedend op wie er van uw volk nog over zijn; liever toont u hun uw trouw (Micha 7:18)

De vierde en laatste krans is groen van de klimop - een hoopvolle kleur, kleur van het leven. Klimop kan bijna overal groeien, het is een taaie plant die altijd een weg vindt om te groeien. Het is een laatbloeier, die voor bijen en hommels nog voedsel geeft als de rest al is uitgebloeid. De bessen zijn niet zo geliefd, meer een noodrantsoen. De plant is veelzijdig, maar we kijken er makkelijk overheen. Klimop staat symbool voor trouw door de sterke hechtwortels. Micha zegt dat de Eeuwige niet woedend blijft, maar liever trouw blijft aan wie op de weg ten leven wil gaan. Dit is geen rechte weg, maar een met omwegen, zoals een kronkelige klimop.

Wakker blijven voor een goed doel? Onze jeugdkerkjongeren gaan er weer voor !!!
Op vrijdag 20 december gaan de jongeren van de jeugdkerk Open Hof weer een nacht wakker blijven voor het Rode Kruis. Dit is de actie van 3FM Serious Request 2019 met als thema: Change their stories. Het doel voor dit jaar is: Hulp aan slachtoffers van mensenhandel en voorkomen van mensenhandel door o.a. voorlichting en trainingen te geven. Wereldwijd zijn er 25 miljoen mensen slachtoffer van mensenhandel, veelal meisjes in de seksindustrie en jonge kinderen door gedwongen arbeid en gedwongen misdaad. In Nederland 6250 mensen, waaronder veel jonge meisjes die in de prostitutie komen door o.a. loverboys. Wilt u meer specifieke informatie over de doelen kijk dan op de site van Serious Request 2019.
De jongeren laten zich sponsoren door familie en bekenden om de nacht de oogjes open te houden. Ook zal er op 15 december weer een kerstverkoop gehouden worden na de dienst. Tijdens de dienst zullen de jongeren samen met de kinderen van de kindernevendienst kerstwerkjes gaan maken voor de verkoop. Hiervoor kunt u alvast glazen potjes sparen, schoon en zonder etiket. Bedankt alvast! Vergeet u op 15 december niet uw portemonnee mee te nemen? Er wordt ook een vrijwillige deurcollecte gehouden. U kan ook betalen met collectebonnen eventueel. Op 20 december bent u van harte welkom ergens tussen 22.00 uur en 8.00 uur om de jongeren te bemoedigen, iets lekkers te brengen, een spel met ze te doen of om eens even in gesprek te gaan met de jongeren wat hun motivatie is om hier aan deel te nemen. U kunt hen sponsoren (ze hebben een sponsorlijst) maar dus ook door op 15 december naar de kerkdienst te komen. Al het geld gaat naar het doel van het Rode Kruis. U doet toch ook mee? Als er jongeren zijn van een andere wijkgemeente die mee willen doen, je bent van harte welkom! Stuur een bericht naar Berthina van der Kamp. Ook vrienden en vriendinnen mogen meedoen (middelbare schoolleeftijd). Onze eigen jongeren nemen ook vaak vrienden en vriendinnen mee, zij ervaren zo wat een leuke acties er in een kerk worden georganiseerd. We hopen op een prachtig bedrag voor het Rode Kruis, u en jij doet toch ook mee?

Jongeren en leiding Open Hof

De periode van Advent is aangebroken. Advent vormt een tijd van voorbereiding, een tijd van uitzien naar. Door de donkere dagen heen uitzien naar het licht dat komt. Dat het komt, daarvan maakt deze cantate ons bewust. Het spreekt een verlangen uit naar dat licht.
Cantate BWV36 werd geschreven voor de eerste zondag van Advent. Bach pakte het goed aan door koraalbewerkingen te componeren die gebaseerd zijn op de adventskoralen ‘Nun komm, der heiden Heiland’ en ‘Wie schön leuchtet der Morgenstern’. Zo was het voor iedereen die de cantate hoorde direct duidelijk dat het om een adventscantate ging. De toon van die zondag – verwachtingsvol uitkijken naar Kerst – was meteen gezet. Anders dan op het jaaroverzicht staat, zal in deze dienst Bart Gijsbertsen voorgaan.

Nun komm, der Heiden Heiland,
Der Jungfrauen Kind erkannt,
Des sich wundert alle Welt,
Gott solch Geburt ihm bestellt.

Kom nu, Heiland van de volken,
ls kind van de maagd erkend.
Daarover verwondert zich heel de wereld,
dat God hem zo geboren laat worden.

Medewerkers aan deze cantatedienst zijn:
Bart Gijsbertsen voorganger
Sander van den Houten organist
Varvara Tishina sopraan
Emilie Wijers alt
Aart Mateboer tenor
Lars Terray bas En het Bachorkest Kampen onder leiding van Bob Vaalburg

Zondag 8 december 17.00 uur, Burgwalkerk. De toegang is gratis, een gift bij de uitgang is nodig om de onkosten te betalen. Hartelijk welkom!

Zoeken

LAATSTE TWEETS

De overdenking van ds. Kasper Jager https://t.co/CvhsSb29bG https://t.co/MXby9ytG1L
Zelf een palmpaasstok en paashaantje maken https://t.co/OTqmhIIntW https://t.co/HtCjYOl7WH

Lelystraat 49, 8265 BB Kampen

Impressie

© Copyright 2017 . Alle rechten voorbehouden website door web by step

Zoeken