Nieuws

Op zondag 31 maart mocht ik u bekend maken dat we een predikant voor onbepaalde tijd mogen beroepen. Het zal geen fulltime predikant zijn, maar iemand voor 0,8 fte. Dat heeft uiteraard te maken met de financiële ruimte die er is. De beroepingsprocedure zal erop gericht zijn om per 1 april 2020 de vacature vervuld te hebben.

Voor een beroepingsprocedure moet ongeveer een jaar gerekend worden. Eerst moet de algemene kerkenraad de benodigde toestemming krijgen van de landelijke kerk om het beroepingswerk te mogen starten. Daar hoort een financiële toets bij.
Daarna mogen we als wijkkerkenraad aan de slag: opstellen van een profiel en het instellen van een beroepingscommissie. Beide zaken gaan in overleg met de wijkgemeente. Wanneer het profiel klaar is, kan de beroepingscommissie aan het werk. Dat zal zo rond de zomervakantie zijn.
In het najaar kan dan daadwerkelijk geworven worden: advertentie plaatsen, kandidaten benaderen, selectie maken, gesprekken voeren, een dienst bijwonen bij de geselecteerde kandidaten en zo langzaam maar zeker toegroeien naar een voordracht.
Die voordracht moet dan eerst door de wijkkerkenraad en de algemene kerkenraad worden overgenomen, waarna de gemeente wordt gevraagd in te stemmen met het beroep. Dan wordt pas het beroep uitgebracht en moeten we wachten op een positief antwoord van de kandidaat.

Al met al een lange procedure en we hopen die dan af te kunnen ronden in maart 2020.

Pieter Treep

De beide Algemene Kerkenraden kunnen u met veel vreugde het volgende meedelen:
afgelopen maandag is het besluit genomen tot samengaan van de Gereformeerde Kerk van Kampen en de Hervormde Gemeente te Kampen. Op 21 maart jl. is de gemeente gekend in en gehoord over alle daarvoor opgestelde beleidsstukken en documenten. Er zijn geen bezwaren ingebracht.

De classis moet nu haar goedkeuring nog geven en er zijn nog enkele formele zaken af te handelen. We verwachten dat we in september als één Protestantse Gemeente te Kampen onze startzondag kunnen vieren.

Na 184 jaar zullen beide kerken weer één gezamenlijke weg bewandelen. Wij zijn daar dankbaar voor.

De wijkkerkenraad heeft van de Algemene Kerkenraad de ruimte gekregen om te starten met het beroepingsproces.
Het gaat dan om het beroepen van een predikant voor onbepaalde tijd met een benoemingsomvang van 0,8 fte met ingang van 1 april 2020.

De Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeester zullen eerst de verplichte solvabiliteitsverklaring aanvragen bij de landelijke kerk. Zodra die verklaring binnen is, kunnen we als wijkkerkenraad starten met alle voorbereidingen.

U wordt daar als gemeente uiteraard van op de hoogte gehouden.

Zoeken

LAATSTE TWEETS

Cantate BWV 199, Mein Herze schwimmt im Blut https://t.co/WC4lxAIjaT
Joods leven in Kampen https://t.co/ZKV4YOsRuf

Lelystraat 49, 8265 BB Kampen

Impressie

© Copyright 2017 . Alle rechten voorbehouden website door web by step

Zoeken