Nieuws

Klik voor de livestream van de Top2000-kerkdienst van de Protestantse Wijkgemeente Open Hof Kampen op de groene knop op de hoofdpagina van de website. Automatisch komt u dan terecht op de kerkdienst van vandaag.
Goede zondag gewenst!

In de Adventsperiode staan er in het Liturgisch Centrum van het Open Hof liturgische schikkingen.

Met bloem, vorm en kleur verbeeldt de symbolische schikking het thema van een viering of een periode in het kerkelijk jaar.  In de Adventsperiode 2020 is het Thema: ‘Bloeien in Gods Licht’.

Er staan 4 wijnflessen die verwijzen naar de 4 adventszondagen, maar ook naar de vier windrichtingen. Een goed leven voor een ieder, waar je ook geboren bent. Het getal 3 (zichtbaar in de driehoekjes van de schaal) staat voor de verbinding tussen het goddelijke, de mens en de mens daar tegenover.

De schaal staat symbool voor de plek waar jouw wiegje of kribbe heeft gestaan. Een basis waaruit je, door de komst van Jezus Christus, dat Goede Leven mag ervaren, en tot bloei mag komen in Gods licht.  De schaalvorm is een open vorm. Waar je ook vandaan komt, het is voor iedereen mogelijk om dat Goede Leven te ervaren.

Eerste Advent

De groengrijze kleur stemt tot nadenken (en doet denken aan Kerst).

In de Marcus lezing gaat het over de vijgenboom. Leer van de vijgenboom deze les: ‘Als er knoppen aan de blaadjes  komen, dan is de zomer in aantocht. Zo is het ook met de komst van de nieuwe wereld’. De vijgentak staat voor het Goede Leven dat in aantocht is. Niet alleen inde toekomst, maar ook nu al.

Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven
met verwachting.
Hul mij in kleuren
en geuren van groene hoop.
Ontsteek het eerste licht,
dat daagt in het Oosten. 

Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in het teken van de vijgenboom;
nieuw leven breekt door,
kome wat komt.

 

Tweede Advent

In de lezingen wordt er gesproken over de nieuwe aarde, een aarde waar gerechtigheid woont. De gerechtigheid wordt gesymboliseerd door het gebruiken van de kleur wit (witte berkenschors en witte bloemen). De gerechtigheid wordt ook gesymboliseerd door de rechte en de kronkeltak: wat krom geworden is, zal recht worden. De bloem heeft een open vorm die min of meer gelijk is aan de schaal.

Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven
met verlangen.
Hul mij in kleuren
en geuren van feestelijk wit.
Ontsteek het tweede licht,
dat reikt naar het Westen...

Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in het teken van de witte bloesem;
gerechtigheid breekt door,
hoe kronkelig ook de weg.

 

 

Derde Advent

In de lezingen wordt gesproken over Johannes de Doper, een wegbereider naar een betere toekomst. Het groene mos doet denken aan groei en is de kleur van het Goede Leven. De weg die men moet afleggen om dit Goede Leven te bereiken is voor iedereen anders.

 

Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven
met blijdschap.
Hul mij in kleuren
en geuren van zacht mos.
Ontsteek het derde licht
dat buigt naar het Noorden.

Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in het teken van zachte knoppen;
het goede leven breekt door,
hoe ieders weg ook loopt.

 

Vierde Advent

Deze zondag wordt het verhaal van Maria gelezen. Een bijzonder verhaal waarin Maria bezocht wordt door een engel die haar zwangerschap aankondigt. De bol met de knop (amaryllis) staat symbool voor de aankondiging: er is iets moois in aantocht voor de hele wereld, voor eenieder persoonlijk.

Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven
met ontvankelijkheid.
Hul mij in kleuren
en geuren van gedroogd stro.
Ontsteek het vierde licht
dat gloort in het Noorden.
Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen
elkaar in het teken van de bloembol;
nieuw leven breekt door,
hoe klein ook het begin.

Zodra de redactie in het bezit is van de foto
zal deze geplaatst worden.

 

 Bron: PKN brochure liturgische schikking Advent en Kerst 2020

 

Klik voor de livestream van de kerkdienst van de Protestantse Wijkgemeente Open Hof Kampen op de groene knop op de hoofdpagina van de website. Automatisch komt u dan terecht op de kerkdienst van vandaag.
Goede zondag gewenst!

PS de kindernevendienst is met een weer een prachtig luisterverhaal en knutselbladen morgenochtend vanaf 10.00 uur te vinden door deze link aan te klikken...

Zoeken

LAATSTE TWEETS

Live Online Kerkdienst 24 januari https://t.co/9mMgjY65yY

Lelystraat 49, 8265 BB Kampen

Impressie

© Copyright 2017 . Alle rechten voorbehouden website door web by step

Zoeken