Nieuws

Een nieuw begin

In de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen, feest van een nieuw begin. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken.
De bloemschiksuggesties voor de Veertigdagentijd en Pasen zijn geïnspireerd door het thema en de liturgische handreiking uit de liturgiegids bij deze Veertigdagentijd, uitgegeven door Kerk in Actie.

De bloemschiksuggestie sluit aan bij ‘Een nieuw begin’. Het thema in de liturgiegids roept gelijk een getal op, het getal 8. Dit getal is als uitgangspunt genomen. Per zondag is daar een vorm en bloemkeuze bij.

 1. Het getal 8
  Op de achtste dag begint een nieuwe week (na 7 dagen). De achtste dag wordt ook wel opstandingdag genoemd. Het getal 8 staat symbool voor een nieuw begin en wordt ook wel gezien als de overgang van wat oud is naar iets nieuws. In sommige (oude) kerken staat een achtvormig doopvont en of is de entree van de kerk achthoekig, uitingen van vernieuwing. Het getal 8 in de schikking is zichtbaar door 8 glazen flessen te gebruiken op de zondagen in de Veertigdagentijd en met Pasen. In 6 weken begeleiden de lezingen ons iedere week op de weg naar hoop, naar het nieuwe begin. Voor de schikkingen op Witte donderdag en Goede Vrijdag gebruiken we 7 flessen. De lezingen op deze twee dagen zijn gericht op het moment (de voetwassing en de kruisiging), niet op de toekomst.
 2. Het getal 40
  De vastentijd heet ook wel Veertigdagentijd. Er zijn 46 dagen tussen Aswoensdag en Pasen, 40 dagen en 6 zondagen.
  Als in de Bijbel over een periode van 40 dagen of 40 jaar gesproken wordt, dan is dat om een periode van wachten en ontwikkeling aan te geven. Denk bijvoorbeeld aan de reis door de woestijn naar het beloofde land (Exodus) en aan de verzoeking in de woestijn (Matteüs). - Riet en water - De 8 glazen flessen worden deels bekleed door rietstengels/grasstengels. Het water in de fles is zichtbaar tussen de grassen. Water geeft immers nieuw leven. - De keuze voor riet is symbolisch. Riet staat voor buigzaamheid, meebewegen. Denk ook aan het wuivende riet langs de waterkant.
 3. Vormen
  De 8 met rietstengels omwikkelde flessen worden elke week in een andere vorm geplaatst. Elke schikking kent een ander plaatsingsschema. Deze informatie is geplaatst bij de omschrijving van de schikking per zondag. De vormen zijn onder andere cirkel, ellips, rechthoek, vierkant, kruis en hart.

1e zondag in de Veertigdagentijd

De 8 flessen worden geplaatst in een cirkel. De cirkel wordt hier gebruikt als symbool voor de aarde. De flessen worden onderling verbonden door klimopranken die samen een krans van solidariteit vormen. In de flessen plaatsen we bloemen zoals de cyclaam.

Acht met water gevulde worden
deels bekleed met rietstengels.
Water geeft immers nieuw leven.

Riet staat voor buigzaamheid, meebewegen.

De cirkel vorm symbool voor de aarde.

De flessen worden verbonden door
klimopranken die samen een krans van
solidariteit vormen.

In de kring verbonden door ranken
van trouw voor een nieuw begin

Klanken die doen denken aan passiemuziek. Teksten doordrenkt van het roepen om ontferming. Cantate BWV 23 neemt ons mee naar de drempel voor de vastentijd.

Het is het jaar 1723 waarin Bach afreist naar Leipzig om te auditeren voor de functie van de zogeheten Thomascantor en stedelijk muziekdirecteur. Voor deze auditie componeerde hij twee cantates, waarvan BWV 23 de laatste is. Op 7 februari 1723 klonk na de preek de cantate die tot kort voor de uitvoering nog uit drie delen bestond. Enkele dagen voor de auditie voegde Bach er nog het slotkoraal aan toe.

De cantate is geschreven voor zondag Esto mihi: de zondag voordat de vastentijd begint. Dat valt terug te horen in de muziek, het ademt de sfeer van passiemuziek. De evangelielezing horende bij de cantate vinden we in Lucas 18 : 35-43; hierin lezen we over een blinde bedelaar die Jezus aanspreekt op zijn weg naar Jeruzalem met de woorden 'Jezus, zoon van David, ontferm u over mij', waarop Jezus zijn blindheid geneest: 'uw geloof heeft u gered'. Een vrijwel letterlijke weergave van dit verhaal vindt zijn plaats ook in de cantate.

Aller Augen warten, Herr,
du allmächtger Gott, auf dich,
und die meinen sonderlich.
Gib denselben Kraft und Licht,
lass sie nicht
immerdar in Finsternissen!
Künftig soll dein Wink allein
der geliebte Mittelpunkt
aller ihrer Werke sein,
bis du sie einst durch den Tod
wiederum gedenkst zu schliessen.

De ogen van iedereen wachten, Heer
almachtige God, op U
en die van mij in het bijzonder.
Geef ze kracht en licht,
laat ze niet
voor altijd in het duister!
Voortaan zal Uw teken alleen
het geliefde middelpunt
van al hun werken zijn,
totdat Gij ze ooit door de dood
weer van plan bent te sluiten.

Hoewel het te refereren valt aan de roep van de blinde man uit de evangelielezing, valt er ook een hedendaagse roep in te ontdekken?

Medewerkers aan deze cantatedienst zijn:
Richard Vissinga voorganger
Yvonne Kok alt
Petra Stoute sopraan
Chris Postuma tenor
Jurjan Lipke organist
En het Bachkoor & -orkest Kampen
onder leiding van Ab Weegenaar

Zondag 10 maart 17.00 uur, Burgwalkerk. De toegang is gratis, een gift bij de uitgang is nodig om de onkosten te betalen. Hartelijk welkom!

Op "zaterdag 2 maart 2019 (11:00 - 16:00 uur)" organiseert de activiteitencommissie Meetingpoint een bazar in kerkelijk centrum Open Hof, Lelystraat 49.

Voor kinderen en volwassenen zijn er diverse spelletjes. Een 12-tal kraampjes verkopen eigen gemaakte spullen, op de kleine rommelmarkt vindt u boeken, puzzels, speelgoed en bruikbare woonaccessoires en uiteraard is er ook koffie, thee, limonade en wat lekkers. U bent van harte welkom!

Mocht je nog spullen hebben die we op de rommelmarkt mogen verkopen dan kunnen deze op vrijdag 1 maart tussen 15:00 en 17:00 uur en tussen 19:00 en 20:00 uur ingeleverd worden in kerkelijk centrum Open Hof.
Wilt u iets bakken dat wij kunnen verkopen dan mag u dat vrijdag 1 maart op bovenstaande genoemde tijdstippen of zaterdagmorgen 2 maart tussen 10.00 uur en 11.00 uur inleveren.

U bent van harte welkom!

Meld je via Internet aan door op de volgende link te klikken "Contact" of meld je aan bij één van de commissieleden: Liesbeth Hofstede, Suzan Kuipers, Janette Nammensma en Gerrit Dekker.

Zoeken

LAATSTE TWEETS

Beroepingscommissie samengesteld https://t.co/lgfzysfux5

Lelystraat 49, 8265 BB Kampen

Impressie

© Copyright 2017 . Alle rechten voorbehouden website door web by step

Zoeken