Nieuws

Op zaterdag 14 september a.s. wordt in kerkelijk centrum ‘Open Hof’ aan de Lelystraat weer een ‘Diaconale Dag’ georganiseerd. U bent vanaf 11:00 uur tot 15:00 uur van harte welkom om kennis te maken met de werkzaamheden van de diaconie en de organisaties die zich inzetten voor de medemens, dichtbij en veraf.

©Ab van Essen
Diverse organisaties zoals Diaconie Open Hof, Zorgsaam, de Voedselbank, Stichting Kampen/Hongarije, Stichting Humanitas, gemeente Kampen en het AZC zullen met standjes aanwezig zijn en informatie verstrekken over plaatselijke activiteiten in Kampen.
Er is ook aandacht voor de medemens (ver) buiten onze landsgrenzen door de aanwezigheid van ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) en Kerk in Actie. Zij zullen informatie verstrekken over de projecten in het buitenland. Daarnaast verzorgt Stichting Harul Moldavië een doorlopende presentatie met beelden en wordt verslag gedaan van de hulpverleningsreis van afgelopen voorjaar.
Middels een kleedjesmarkt wordt vervolg gegeven aan de 40-dagenspaaractie van dit jaar voor het Sadhana-project in India met als doel de oprichting van kinderclubs op scholen.
©Ab van Essen

Onder het genot van een kop koffie of thee wordt alle ruimte geboden voor ontmoeting met elkaar.

De diakenen van ‘Open Hof’ heten u van harte welkom op deze Diaconale Dag.

Het Ikonenmuseum opent speciaal voor 'onze' kerkleden en hun introducees op zondagmiddag 6 oktober 2019 (van 14:00 uur tot tot ongeveer 16:00 uur) de deuren om de tentoonstelling van Kees de Kort/Ikonen te bezoeken.

Bronvermelding: Ikonenmuseum Kampen (link)
Vanaf eind jaren zestig groeiden generaties op met Bijbels geïllustreerd door Kees de Kort, zoals bijvoorbeeld zijn Kijkbijbel. Hij schildert geen plaatjes bij het verhaal, hij schildert het verhaal zelf. In de tentoonstelling worden zijn 'hedendaagse ikonen' gecombineerd met traditionele ikonen.
Er is een speciaal arrangement samengesteld, bestaande uit:
  • Entree
  • Rondleiding onder begeleiding van een ervaren gids
  • Koffie/thee
De kosten voor dit arrangement zijn 10 euro per persoon, kinderen tót 13 jaar hebben deze middag gratis toegang.

Klik hier om je op te geven
Of telefonisch bij Harmien Hooiveld, telefoonnummer: 038-3311945

Klik op deze link voor meer informatie over de expositie van Kees de Kort
Bronvermelding: Ikonenmuseum Kampen (link)


Zondag 14 juli, de laatste Bachcantate voor de zomerstop. We sluiten voor de zomer af met een solocantate: BWV 199, Mein Herze schwimmt im Blut. Een cantate die behoort tot de latere vondsten van het werk van Bach; pas in 1911 kwam het manuscript ervan boven water. Het werd geschreven voor de 11e zondag na Triniatis. De evangelielezing van deze zondag (Lucas 18:9-14) vertelt de gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar.
De tollenaar die zichzelf als zondaar beschouwt en zijn blik niet naar de hemel durft te richten tijdens het bidden vernedert zichzelf. Slaat zichzelf op de borst en erkent zijn zonden. Een rechtvaardige in de ogen van God. De cantate loopt hieraan parallel. Het lijkt een persoonlijke reis die vanuit de diepe dalen een doorgang maakt naar de hoger gelegen glooiende gebieden. Vanuit klagen en treuren gaat de Ich-figuur, de sopraan, een pad dat leidt langs erkenning van zonde, gebed om vergeving en troost in de wonden van Jezus wat voor innerlijke rust zorgt.

Wie freudig ist mein Herz, Wat verheugt mijn hart zich Da Gott versöhnet ist nu God verzoend is Und mir nach Reu und Leid en mij na berouw en verdriet Nicht mehr die Seligkeit de zaligheid niet meer onthoudt, Noch auch sein Herz verschlieBt en zijn hart niet meer voor me sluit.

Medewerkers aan deze cantatedienst zijn:
Jan Bouma voorganger
Sander van den Houten organist
Evelyn Ziegler sopraan
En het Bachorkest Kampen
onder leiding van Bob Vaalburg

Zondag 14 juli 17.00 uur, Burgwalkerk. De toegang is gratis, een gift bij de uitgang is nodig om de onkosten te betalen. Hartelijk welkom!

Zoeken

LAATSTE TWEETS

Vredesdienst; 'Vrede verbindt over grenzen' https://t.co/kfrQFJTzuA
Jongeren Uitslaapdienst https://t.co/nGioAVCHjj

Lelystraat 49, 8265 BB Kampen

Impressie

© Copyright 2017 . Alle rechten voorbehouden website door web by step

Zoeken