Nieuws

In plaats van een kerkdienst in Open Hof kunt u via onderstaande video-link de "Online Kerkdienst" bekijken. Klik of druk op onderstaande afbeelding.
We wensen u een gezegende dienst toe.

PS voor de kinderen hebben we een speciaal thuis-blogje gemaakt... Klik hier om deze te openen.

Onlinedienst link

Waarom gaan we in de Open Hof niet beginnen met diensten voor honderd mensen?

We hunkeren allemaal weer naar het fysiek bijwonen van een eredienst. Om samen God te ontmoeten en om elkaar te ontmoeten. Het samen mogen belijden van ons geloof in Christus is iets waar we met ons hele hart naar uitzien. En toch gaan we dat voorlopig niet organiseren. Waarom niet?

Als we met honderd mensen een dienst willen houden, moeten we een groot aantal zaken doordenken. Die moeten we vervolgens vastleggen in een protocol en dat protocol moet dan ook precies zo worden uitgevoerd.

Zaken als: hoe zit het met de anderhalve meter, voor, achter, opzij. Hoe zit het met toezichthouders, met mensen die nodig zijn om een kerkdienst te kunnen houden, hoe maak je een grondplan voor de kerk dat voor elke dienst anders is, afhankelijk van het aantal eenlingen, echtparen en gezinnen. Hoe moet dat met aanmeldingen voor elke dienst, kun je een kindernevendienst houden, hoe regel je het toiletgebruik en hoe verlaten de kerkgangers op een veilige manier de kerk? Zo maar een aantal zaken waar meer bij komt kijken dan je op het eerste gezicht zou denken. Onderstaand een overzicht van alle vragen en problemen waar we rekening mee moeten houden. 

 • We hebben het over anderhalve meter, maar dat is een getal wat in de praktijk niet klopt:
  Als je als persoon op een stoel zit, begint de anderhalve meter dus naast de arm van die persoon, bij de rug van die persoon en bij de buik van die persoon. Je praat dus over cirkels van al gauw drieënhalve meter.
 • Hoe ga je om met het consistoriegebed? Wie mogen daarbij aanwezig zijn? Past dat binnen de anderhalve meter van elkaar in de consistoriekamer? Of tijdelijk maar geen consistoriegebed?
 • Hoeveel toezichthouders heb je nodig?
  • 1 bij de ingang van het gebouw; vraagt naar de gezondheid van de mensen
  • 1 buiten de kerk; moet waarborgen dat de mensen ook daar anderhalve meter afstand houden
  • 1 in het voorportaal van de kerk; moet de namen van de bezoekers controleren aan de hand van de lijst met aangemelde en toegelaten bezoekers
  • 2 in de kerkzaal om de bezoekers te wijzen op de plek waar ze mogen zitten
 • Hoeveel andere functionarissen heb je minimaal nodig voor de dienst?
  • 1 voorganger
  • 1 ouderling van dienst
  • 1 diaken van dienst
  • 1 organist/musicus
  • koster met BHV-bevoegdheid
  • 1 techniekbeheerder/bediener
  • 1 filmer voor de online dienst
 • Dat zijn samen twaalf mensen; mogelijk kunnen functies gecombineerd worden.
 • Hoeveel plekken heb je in de kerk?
  • honderd minus al je functionarissen; zijn dat er dan zo’n negentig?
  • Is er uitgemeten met behulp van cirkels van drieënhalve – vier meter wat past?
  • Wanneer je vooraf berekent hoeveel plekken je hebt, doe je dat dan op basis van één persoon en dan daaromheen de anderhalve meter ruimte?
  • Er moet een grondplan worden gemaakt, waarop we laten zien hoeveel ruimte er is in de kerkzaal. Maak je dat grondplan op basis van die berekening van één persoon en daaromheen ruimte?
  • En wat doe je dan als op die bewuste plek geen één persoon komt te zitten, maar een echtpaar? Die mogen immers wel naast elkaar. Dan moeten de afstanden opnieuw worden berekend en komt je hele grondplan er anders uit te zien.
  • En wat doe je dan als op die bewuste plek geen één persoon komt te zitten, maar een gezin met één, twee, drie, vier kinderen? Die mogen immers wel naast elkaar. Dan moeten alle afstanden opnieuw worden berekend en komt je hele grondplan er anders uit te zien.
  • Of mogen er alleen maar echtparen komen; reserveer je plaatsen voor gezinnen; ga je een verdeling maken tussen eenlingen en echtparen en gezinnen en bepaal je op basis daarvan vooraf wat er mogelijk is bij de inschrijving?
  • Heb je looppaden in de kerk van drieënhalve meter? En hoe waarborg je dat mensen dan over het midden van het pad lopen en niet langs de kanten?
  • Je grondplan verschilt per dienst. Dat ligt aan het aantal eenlingen, echtparen, gezinnen. Om je plek te bereiken moet je door de kerk lopen en daarbij steeds minimaal anderhalve meter afstand houden. Het handigst is dat de mensen in de kuil het eerst plaatsnemen. Moet je dan een tijdschema maken, wanneer iedereen zich moet melden bij de ingang, zodat alles geordend kan gaan?
  • Hoe ga je om met mensen, die afhankelijk zijn van de ringleiding? Die is immers niet gericht op alle plekken.
 • En wat doe je dan met iemand die te laat komt? Die mag er niet meer in?
 • Of deel je ter plekke in?
 • Welke afspraken maak je voor het gebruik van de garderobe?
 • De groep zeventig plussers wordt sterk afgeraden naar kerkdiensten te gaan, omdat zij in de risicogroep zitten. En wanneer zij zich toch aanmelden?
 • Houd je wel kindernevendienst? Hoe waarborg je dat de kinderen de andere kerkgangers passeren op minimaal anderhalve meter afstand, wanneer zij de kerkzaal verlaten of daar terugkeren?
 • Is er een binnenkomst van de kerkenraad mogelijk tussen de andere kerkgangers door op minimaal anderhalve meter afstand? Of moet de kerkenraad al in de kerk zitten?
 • Niet zingen is het dringende advies. Een dienst zonder liederen, met een voorzanger (die dan nog meer afstand moet hebben van de anderen dan anderhalve meter) of met digitale muziek? En hoe waarborg je dat kerkgangers niet mee gaan zingen?
 • Hoe regel je de aanmelding vooraf? Welke vrijwilliger bewaakt dat, controleert of het allemaal kerkleden zijn van je wijkgemeente, doet een soort van loting, informeert vervolgens alle aanmeldingen of ze wel of niet worden uitgenodigd? In het kader van de AVG zal dat een ambtsdrager moeten zijn?
 • Hoe ga je om met toiletgebruik? Iemand moet wel naar het toilet kunnen. Wie controleert of er daarna wordt gedesinfecteerd in de toiletruimte en of de toiletbezoeker zich houdt aan de desinfectieprotocollen?
 • Hebben we in beeld wat de mogelijk opstoppingsplekken zijn, waar dus toezicht nodig is?
  • Bij de ingang wordt geïnformeerd naar je welbevinden, opstopping 1.
  • Buiten moeten mensen daarop wachten, opstopping 2.
  • Controle op naam, adres van de aangemelde en toegelaten kerkleden, opstopping 3.
  • Bij de ingang van de kerkzaal wachten tot er ruimte is om naar je plek te lopen, opstopping 4.
 • Hoe communiceren deze toezichthouders met elkaar?
 • Hoe bewaak je een geordende aftocht van de bezoekers? Na de zegen weer gaan zitten en op afroep het gebouw verlaten?
 • Hoe bewaak je dat buiten het kerkgebouw iedereen direct naar huis gaat en niet wacht op bekenden om even na te praten over de dienst o.i.d.?

Er komt zo ontzettend veel kijken bij het opstarten van de diensten, dat we op dit moment ervan afzien. Misschien zien we wel te veel beren op de weg, maar we zijn liever te voorzichtig dan te voortvarend. Bovendien hebben we als kerken een voorbeeldfunctie. Er zijn genoeg signalen dat ook kerken een rol hebben gespeeld bij de verspreiding van het virus. Er wordt door de buitenwereld met argusogen gekeken naar die hernieuwde samenkomsten. We liggen dus onder het vergrootglas. Dat is niet erg, maar het maakt onze verantwoordelijkheid voor een goede naleving van de RIVM-regels nog groter. De vraag is ook of we een heel circus willen optuigen voor een naar verhouding kleine groep mensen. We gaan daarom voorlopig gewoon door met onze online vieringen en wachten eerst op een verdere versoepeling van de maatregelen.

Wilt u toch de kerk bezoeken? Dat kan nog steeds op donderdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur.

Namens de kerkraad,
Pieter Treep

Lelystraat 49, 8265 BB Kampen

Impressie

© Copyright 2017 . Alle rechten voorbehouden website door web by step

Zoeken