Eredienst

In het afgelopen vergaderseizoen hebben we binnen de kerkenraad en binnen de Taakgroep Eredienst en Liturgie en de Taakgroep Jeugd veel gesproken over de liturgie in onze morgendiensten. De gemeenteavond hebben we als zeer plezierig ervaren: wat een meedenkende mensen in onze gemeente en wat was het fijn om van elkaar te horen hoe we de morgendiensten hebben ervaren. De notulen van die gemeenteavond kunt u hier lezen. In het najaar gaat de kerkenraad kijken welke besluiten er moeten worden genoemd met betrekking tot de liturgie. We hebben de beide taakgroepen gevraagd ons daarover te adviseren.

Op de laatste kerkenraadsvergadering is de notitie "Liturgie in een veelkeurige gemeente" besproken. Deze kunt u hier lezen.

Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. (Romeinen 8: 38-39)

Gedenkplek voor overleden gemeenteleden

In onze kerk is een gedenkplek waar we gemeenteleden herdenken die overleden zijn. De plek bevindt zich bij de ingang van de kerkzaal, recht tegenover de kralen van de doopketting.
We passeren deze plek bij het binnenkomen en verlaten van de kerk. Zo hebben begin en einde van het leven een duidelijke plaats in ons midden.
Als er een gemeentelid uit de Protestantse Wijkgemeente ‘Open Hof’ overlijdt, wordt een steen neergelegd op de gedenkplek. Daarop is de naam en sterfdatum van de overledene geschreven.
In de bijbel wordt een steen vaak een gedenksteen, als deze verbonden is aan een bepaalde gebeurtenis. Denk hierbij aan Jakob die een steen gebruikt als hoofdkussen. Na zijn droom over de ladder die naar de hemel reikt, richt Jakob zijn steen op als gedenksteen. De steen wordt een symbool voor de verbinding tussen God en mensen.
De hardheid van steen staat voor blijvend zijn. Woorden in steen symboliseren de duurzaamheid en onveranderlijkheid. Zoals de Tien Woorden, gebeiteld in steen, voor eeuwig zijn gegeven, zo staat de steen met de naam symbool voor de eeuwigheid van het leven.
Iedere steen blijft een jaar lang op de gedenkplek liggen. Na dat jaar wordt de steen door een van de predikanten teruggegeven aan de nabestaanden.
Bij alle erediensten die gehouden worden in het Open Hof brandt een lichtje boven de gedenkplek, symbool voor het Licht waarop wij wachten en het Licht waarin wij geloven.
Misschien heeft u na het lezen van deze tekst of na het kijken bij de gedenkplek vragen of zijn er dingen die u graag eens met een ander wilt bespreken. Benadert u gerust de predikant of een ouderling of diaken die aanwezig is bij de dienst. Ook op een later moment kunt u één van hen benaderen voor een gesprek.
Wij hopen dat deze gedenkplek in onze gemeente een waardevolle gedachtenis biedt aan de mensen die deel uit gemaakt hebben van onze gemeente en aan wie wij de gedachte levend willen houden.

Dag jongens en meisjes

In onze kerk hebben we een heel bijzondere plek. Ga er maar eens kijken. Je vindt deze plek tegenover de ketting met doopkralen. Het is een plank en op deze plank liggen allemaal stenen. Er brandt een kaarsje.
Voor mensen die lid waren van onze kerk en die overleden zijn, leggen we hier een steen neer. We doen dat, omdat we deze mensen niet willen vergeten. We hebben de doopkralen om te denken aan iedereen die gedoopt is, en we hebben stenen om te denken aan mensen die zijn gestorven.
Iedere steen blijft een jaar lang liggen op de gedenkplek. Als het een jaar geleden is dat iemand is overleden, dan brengt een van de dominees de steen naar familie of bekenden van de overleden persoon. Deze familieleden of bekenden kunnen de steen dan een plekje geven in hun huis, in hun tuin, in het bos of waar ze maar willen. Zo kunnen ze steeds blijven denken aan hun overleden vriend of familielid.
Als je dit leest, begrijp je vast waarom dit zo’n belangrijke plek in onze kerk is. Je mag altijd bij deze plek kijken wanneer je dat wilt. Het is niet de bedoeling dat je de stenen gaat verplaatsen of er mee gaat spelen. Dat kan niet, omdat het zo’n speciale plek is en ook niet omdat andere mensen daar misschien verdrietig van worden.
Misschien word je wel heel stil van binnen of zelfs een klein beetje verdrietig door deze plek. Dat is niet erg. Praat er maar over met je vader of je moeder of met iemand anders die je vertrouwt. Zij willen vast naar je luisteren.

Taakgroep Eredienst van de PWG ‘Open Hof’

Lelystraat 49, 8265 BB Kampen

Gebouwbeheer Open Hof
  • Telefoon: 038-3316144
  • Contactformulier: klik hier

Impressie

© Copyright 2017 . Alle rechten voorbehouden website door web by step

Zoeken