Pastoraat

Het pastoraat in de wijkgemeente

Onze visie op pastoraat
We zien het als een opdracht aan allen binnen onze gemeente: omzien naar elkaar vanuit het geloof dat ieder mens er mag zijn, bij God en de medemens. Dat houdt in dat levens-, geloofs- en zingevingsvragen in welke vorm dan ook aan bod mogen komen, in persoonlijke pastorale contacten en in groepsverband. Daarbij gaat het om ontmoeting en relatie, wederkerigheid en respect, gelijkwaardigheid en veiligheid. Deze pastorale verantwoordelijkheid willen we in onze wijkgemeente proberen waar te maken.

Wat betekent deze visie voor onze wijkgemeente?
• We streven naar pastoraat dat aansluit bij het levensgevoel en de eigen verantwoordelijkheid van het gemeentelid anno 2017.
• We willen aandacht voor het onderlinge pastoraat (‘pastoraat aan de basis’).
• We bieden zowel individueel – als groepspastoraat in gelijkwaardigheid aan.
• We stellen ambtsdragers en contactpersonen in staat om hun vaardigheden in te zetten.

Voor een meer uitgebreide uitwerking van de visie op en de organisatie van het pastoraat, zie: KLIK voor Beleidsplan pastoraat waarin opgenomen de visie op en de organisatie van het pastoraat in de Protestantse Wijkgemeente

Secties
Onze wijk is opgedeeld in 5 geografische secties (met 350 á 400 adressen of pastorale eenheden) en sectie 6 voor de bewoners van de zorginstellingen. De sectie-indeling is als volgt:

Sectie 1: Binnenstad, Brunnepe, Greente, Haatland, Hanzewijk en Hagenbroek

Sectie 2: Flevowijk en buitengebied IJsselmuider zijde

Sectie 3: De Maten, Stationskwartier en buitengebied Kamper zijde

Sectie 4: Cellesbroek en Middenwetering

Sectie 5: Zuid, Bovenbroek en Onderdijks

Sectie 6: Ouderen in de zorginstellingen Amandelboom, Vijverhof, Myosotis en Margaretha (inclusief aanleunwoningen)

Voor meer informatie over de samenstelling en contactgegevens van de teams, zie:
KLIK voor Samenstelling van de sectieteams

Sectieteams
In elke sectie gaat een sectieteam aan de slag, bestaande uit enkele ambtsdragers en een aantal contactpersonen. Ook is een van de predikanten verbonden aan elke sectie. De ambtsdragers zijn verdeeld over de secties en er hebben zich ook al een aantal contactpersonen aangemeld.

Voor een meer uitgebreide beschrijving van de sectieteams, zie: KLIK voor Het sectieteam

Doet U mee?
We hebben nog wel gemeenteleden nodig die bereid zijn om contactpersoon te worden.
Bent u nieuwsgierig? Hebt u belangstelling? Wilt u zich aanmelden?
Ook op de beide websites staat meer informatie met daarbij eveneens een aanmeldmogelijkheid.
Voor nadere informatie en vragen over of om u op te geven als vrijwilliger in het pastoraat kunt u ook contact opnemen met:

Hans Voerman
Voorzitter Taakgroep Pastoraat
KLIK hier om Hans een bericht te sturen

Lelystraat 49, 8265 BB Kampen

Gebouwbeheer Open Hof
  • Telefoon: 038-3316144
  • Contactformulier: klik hier

Impressie

© Copyright 2017 . Alle rechten voorbehouden website door web by step

Zoeken