Taakgroepen

Op "zaterdag 2 maart 2019 (11:00 - 16:00 uur)" organiseert de activiteitencommissie Meetingpoint een bazar in kerkelijk centrum Open Hof, Lelystraat 49.

Een BAZAR voor ontmoeting en gezelligheid. Het programma in grote lijnen: verkoop van spullen en spelletjes, kinderactiviteiten, muziek, zang, en eten en drinken. Hebt u / jij nog een goed idee voor bijv. een workshop of een bazaractiviteit, laat het dan even weten. De commissie kan niet zonder u / jou om verder mee te denken en te helpen, zodat het een mooie dag wordt van elkaar ontmoeten en gezelligheid.

Helpt u, help jij mee!

Meld je via Internet aan door op de volgende link te klikken "Contact" of meld je aan bij één van de commissieleden: Liesbeth Hofstede, Suzan Kuipers, Janette Nammensma en Gerrit Dekker.


©Foto "Ab van Essen"

De Bazar is een plek voor ontmoeting van gemeenteleden en niet-gemeenteleden.

Programma:
 • rommelmarkt, boeken, puzzels, speelgoed, kinderkleding
 • kraampjes / tafels te huur voor mensen die eigen spullen verkopen (€ 10,00 per tafel)
 • kraampjes met zelfgemaakte spullen (o.a. tokkelroom)
 • muziek, zang en dans
 • catering met soep, drinken, broodjes
 • bloemstukjes, stekjes
 • verloting met nummers op varken
 • oud-Hollandse spelen, sjoelen
 • film
 • wensboom met aanbiedingen van klusjes door gemeenteleden
 • ...

Op 21 december was het zover! Dertig jongeren en vier jeugdleiding gingen een nacht het Open Hof in om wakker te blijven voor Serious Request. Veel jongeren hadden vrienden en vriendinnen meegenomen. Bij binnenkomst kon iedereen zijn sponsorgeld afleveren bij penningmeester Frans. Wat zou het eindbedrag worden....
Tijdens de nacht werd er van alles gedaan. Gamen, film kijken, spelletjes doen zoals tafeltennis, sjoelen, maar ook levend stratego met de hele groep. Ze mochten de hele kerk door om die rang 10 of de vlag te bemachtigen. Dat werd drie keerde vlag omdat rang 10 een beetje vals speelde...toch Maike? Ook was er een escaperoom waar je uit moest ontsnappen. Welke groep weet de code te ontcijferen en is er het eerste uit? Team 'Doe Serious' was de winnaar en was er in 18 minuten uit en team Frikandel had wel 40 minuten nodig.
Ook waren er weer veel ouders, opa's en oma's, dominee Jager en andere gemeenteleden om de jongeren te bemoedigen of iets lekkers te brengen. De laatste uren waren zwaar, nog even een korte wandeling in de regen om 4.00 uur, dat helpt om weer even door te kunnen. Om 6.00 uur opruimen met elkaar. Om 7.00 uur aan het ontbijt en dan komt Frans met de cheque. Er is €2020,- opgehaald voor het Rode Kruis! Geweldig, wat een mooi bedrag. Iedereen enorm bedankt voor de giften, inzet en motivatie.

We zijn trots op onze jeugkerkjongeren!!!

In het afgelopen vergaderseizoen hebben we binnen de kerkenraad en binnen de Taakgroep Eredienst en Liturgie en de Taakgroep Jeugd veel gesproken over de liturgie in onze morgendiensten. De gemeenteavond hebben we als zeer plezierig ervaren: wat een meedenkende mensen in onze gemeente en wat was het fijn om van elkaar te horen hoe we de morgendiensten hebben ervaren. De notulen van die gemeenteavond kunt u hier lezen. In het najaar gaat de kerkenraad kijken welke besluiten er moeten worden genoemd met betrekking tot de liturgie. We hebben de beide taakgroepen gevraagd ons daarover te adviseren.

Op de laatste kerkenraadsvergadering is de notitie "Liturgie in een veelkeurige gemeente" besproken. Deze kunt u hier lezen.

Lelystraat 49, 8265 BB Kampen

Impressie

© Copyright 2017 . Alle rechten voorbehouden website door web by step

Zoeken