Taakgroepen

Elke sectie (voor de sectie-indeling, zie Het pastoraat in de wijkgemeente) heeft een sectieteam dat bestaat uit:

• sectiecoördinator
• 1 of 2 ouderlingen
• 1 of twee diakenen
• predikant
• contactpersonen

Sectiecoördinator:
De voorkeur gaat uit naar een ambtsdrager maar we sluiten niet uit dat iemand ‘van buiten’ deze rol op zich neemt. Het kan heel goed zijn dat iemand heel geschikt is voor deze rol maar het ambt niet ambieert.

Ouderlingen
Er zijn 1 of 2 ouderlingen per sectie. Binnen de sectie kunnen de werkzaamheden van de ouderling verschillen. Dit hangt ook af van andere, boven-sectietaken van diverse ouderlingen.

Diakenen
Er zijn 1 of 2 diakenen per sectie. Binnen de sectie kunnen de werkzaamheden van de diakenen verschillen. Dit hangt ook af van andere, boven-sectietaken van de diakenen.

Predikanten
Het is belangrijk dat een sectieteam weet op welke predikant ze een beroep kan doen.

Contactpersonen
Het is een bewuste keuze om deze term te gebruiken. Zij zijn degenen die het contact leggen, de verbinding vormen tussen de kerkelijke organisatie en de gemeenteleden. Zij zijn de ogen en oren van het sectieteam. Zo geven zij vanuit het sectieteam mede inhoud aan het ‘omzien naar elkaar’.

Zelfsturende teams
Het 'KLIK voor Beleidsplan pastoraat waarin opgenomen: visie op en organisatie van het pastoraat in de Protestantse Wijkgemeente Open Hof te Kampen’, door de kerkenraad vastgesteld op 19 februari 2015, biedt de kaders voor het organiseren en uitvoeren van het pastoraat.
Binnen deze ruime kaders zijn het de sectieteams die in hoge mate zelf bepalen hoe het pastoraat wordt vormgegeven. Sectieteams zijn dan ook vooral ‘zelfsturende teams’ met een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid.

Onze wijk is opgedeeld in 5 geografische secties (met 350 á 400 adressen of pastorale eenheden) en sectie 6 voor de bewoners van de zorginstellingen. De sectie-indeling is als volgt:

Sectie 1

Binnenstad, Brunnepe, Greente, Haatland, Hanzewijk en Hagenbroek
Sectiecoördinator en diaken: Harmien Hooiveld
Ouderling: Roel Hommes
Predikant: Ds. Leon Eigenhuis
KLIK hier om Sectie 1 een bericht te sturen

Sectie 2

Flevowijk en buitengebied IJsselmuider zijde
Sectiecoördinator en ouderling: Jenny van der Steeg
Diaken: Nanda Tegelaar
Predikant: ds. Kasper Jager
KLIK hier om Sectie 2 een bericht te sturen

Sectie 3

De Maten, Stationskwartier en buitengebied Kamper zijde
Sectiecoördinator: Benno Ludden
Ouderling: Wim Gussekloo
Predikant: ds. Kasper Jager
KLIK hier om Sectie 3 een bericht te sturen

Sectie 4

Cellesbroek en Middenwetering
Sectiecoördinator en ouderling: Jan Nammensma
Diakenen: Dini Gosker, Ineke en Arend jan Overstegen
Predikant: ds. Kasper Jager
KLIK hier om Sectie 4 een bericht te sturen

Sectie 5

Zuid, Bovenbroek en Onderdijks
Sectiecoördinator en ouderling: Betsie Leidekker
Ouderling: Gijs Jonkers
Diakenen: Sjoukje Benedictus en Corné Vreugdenhil
Predikant: ds. Leon Eigenhuis
KLIK hier om Sectie 5 een bericht te sturen

Sectie 6

Ouderen in de zorginstellingen Amandelboom, Vijverhof, Myosotis en Margaretha (Inclusief aanleunwoningen)
Sectiecoördinator en ouderling: Roelof Smedes
Diaken: Mariska Heijenk
Predikant: ds. Leon Eigenhuis
KLIK hier om Sectie 6 een bericht te sturen

Kom in de kring van de jongste kinderen van Open Hof!

Elke zondagochtend tijdens de eredienst zijn kinderen van 0 tot en met 3 jaar van harte welkom bij de oppas van de Open Hof.
We hebben een gezellige eigen ruimte, waar de kinderen heerlijk kunnen spelen met o.a. het keukentje, de garage, of de (peuter)Playmobil. Maar ook kan er naar harte lust gekleurd worden, of lekker luisteren naar een mooi verhaal. De kinderen worden liefdevol opgevangen door ervaren oppassers.

Lelystraat 49, 8265 BB Kampen

Impressie

© Copyright 2017 . Alle rechten voorbehouden website door web by step

Zoeken